LA UN ARTIST: TUDOR VLADIMIR PANDURU

Tudor-Panduru-FotografiePietrean prin naştere, bătând la porţile adolescenţei şi purtând un nume istorico-revoluţionar, TUDOR VLADIMIR PANDURU şi-a propus să cucerească lumea prin imagini.

Asemeni unui colecţionar înrăit, pasionat, el cutreieră neobosit spaţii şi timpuri pe care le surprinde şi apoi le cotropeşte cu aparatul său de fotografiat.

Pare indiferent la tehnici, tematici şi sugestii. Iubeşte deopotrivă fotografia în alb-negru (semn al celor aleşi), ca şi fotografia color (mai facilă, dar cu mai multe virtuţi plastice).

Cândva, nu demult, pentru a descoperi lumea, se oprea asupra florilor, văzând în ele engrame, amprente de netăgăduit ale unei realităţi duale, virtuale şi reale, poezie pură, culoare absolută.

A trecut apoi la peisaj, încadrându-l corect, regăsindu-i poezia şi acolo unde ochiul nostru, leneş sau neatent, nu ar descoperi-o.

Peisajul industrial, acea natură artifex, refuzată în general de artistul plastic, îi provoacă nostalgii şi îi permite sugestii metaforice, realizând parabole ironice sau uşor melancolic-amărui.

Nu se fereşte nici de plopii fără soţ, de amurguri spectaculoase, de furtuni tropicale, de răsfrângeri. Apa devine o oglindă, omul o umbră. Umbra unei roţi de bicicletă e mai reală decât roata de bicicletă, cea reală. Surprinde spectaculosul, un incendiu neaşteptat, dar şi oamenii, treziţi parcă la viaţă şi la acţiune.

E solidar cu generaţia sa, se detaşează totuşi de spaţiu şi de timp, surprinzând copilăria, decrepitudinea bătrâneţii, forţa maturităţii calm orgolioasă. Iubeşte elementele şi elementarul, (re)descoperind focul, apa, pământul, aerul, oamenii.

Adolphe A. Chevallier – RECURSUL LA MEMORIE

AdolpheChevallier-fotoTrecutul nu e atât de generos precum credem.

Avem desigur amintiri, dar ele sunt individuale, personale, subiective, pozitive (reţinem doar amintirile plăcute, le cenzurăm drastic pe cele negative, dureroase).

Amintirile colective sunt surprinzător de puţine, indirecte şi de multe ori întâmplătoare. Natura, oraşul, drumurile par eterne, par amintiri recente, familiare.

Astăzi memoria e ajutată de telefonul mobil, de televiziune, de camerele de luat vederi, de albume, ziare etc., încât parcă nu ai avea dreptul să uiţi.

Dacă dăm timpul înapoi, amintirile imaginile se reduc drastic: poza de cununie a părinţilor, în sepia sau în alb-negru, doi tineri timizi, nefiresc de subţiri, zâmbind stânjeniţi unui aparat cu burduf în care se ascunde ucenicul vrăjitor, Fotograful.

Mai sunt apoi ilustrate, rare, cu un aer desuet, naive, parcă desenate de un copil nu foarte talentat la desen. Foarte rar imagini de muncă, de port popular, de procesiuni, de sărbători, de dansuri.

Am în mână şi sub ochi un document o carte de preţ, încă inedită: un document uman, profesional şi profesionist, o monografie a Neamţului, cum nu mai există.

Albumul e semnat prin imagini de Adolphe A. Chevallier (supranumit Cavalerul Văii Bistriţei).