GABRIELA LIVESCU – DESPRE INTRU(P)CHIPAREA POEMULUI

Gabriela Livescu se află cu această carte (Amurg în lume, Editura Timpul, 2017) la o a treia apariţie editorială, după Amo, ergo sum (1995) şi Eternul acum (1999).

Temele majore ale poeziei sale rămân iubirea, cuvântul şi religiosul (transcedentalul).

E o triadă puternică, aflată într-un echilibru dinamic.

Desigur, fiecare temă se despleteşte apoi în motive literare, provenite din câmpul lor semantic.

Astfel iubirea înseamnă şi transfigurare şi jertfă, pasăre, pasăre albastră, ideal; cuvântul e vers, silabă, poezie, cântec, descântec, rostire, dialog; transcedentalul se poate conjuga cu divinitatea, logosul, aspiraţia, cunoaşterea, miracolul.