Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: GHEORGHE DIACONU

Gheorghe DiaconuGheorghe Diaconu are o pictură monumentală, cu tăceri glaciare, geologice. Chiar dacă Diaconu este şi un excelent portretist, misterul spre care se îndreaptă e cel al structurilor cristaline, de cuarţ, de diamant. Lumea lui Gheorghe Diaconu este una a începuturilor, adică a acelui timp care nu se obişnuise să primească în intimitatea sa pe Măria Sa, Omul.


(IT) Gheorghe Diaconu ha una pittura monumentale, con silenzi glaciali, geologici. Anche se Diaconu e’ un eccellente pittore di ritratti, il mistero verso il quale si orienta e’ delle strutture cristalline, di quarzo, di diamante. Il mondo di Gheorghe Diaconu e quello dei primi tempi, cioè quel tempo che non era abituato ad accogliere nella sua intimità, Sua Signoria, l’Uomo.

LA CASA DE CULTURĂ DIN TÂRGU-NEAMŢ: EXPOZIŢIE DE ICOANE ŞI DE OUĂ ÎNCONDEIATE

IoanPopei-IcoanaO inedită expoziţie de icoane pe lemn şi pe sticlă, de ouă încondeiate şi „ouă cu mărgele” a fost deschisă recent la Casa de cultură din Târgu-Neamţ. Expun Dumitru Mosor din Târgu-Neamţ, Violeta Dinu, Gheorghe Diaconu şi Ioan Popei din Piatra-Neamţ (icoane pe lemn), Melania Geamănu din Bacău (icoane pe sticlă) şi măicuţele de la Agapia (ouă încondeiate şi ouă „cu mărgele”.

Dumitru Mosor e foarte aproape de frescă. Icoanele sale sunt realizate în tuşe largi, desenul este curat, clasic, aşa cum îl vedem pe pereţii bisericilor mai nou pictate din ţară.

Violeta Dinu pictează icoanele cu inocenţa şi gravitatea unui naiv, icoanele sale sunt din această cauză foarte preţuite în Ardeal.

Gheorghe Diaconu urcă din „pictură” spre „icoană”, pictorul trădându-se încă, personalizându-şi icoanele.

Ioan Popei „îmbătrâneşte” icoanele, dând impresia că le-a pictat în alt veac.

Melania Geamănu ne oferă false icoane pe sticlă, tehnica sa fiind mixtă, între pictură şi metaloplastie, interesantă şi cu unele rezultate artistice certe.

O expoziţie interesantă, unică în felul ei (nu-mi amintesc, cel puţin la noi, să se fi întâlnit, în aceeaşi expoziţie, cinci „iconari”), o expoziţie care, dincolo de realizarea în sine, oferă privitorilor, pe lângă satisfacţii artistice, culturale, şi momente de reculegere.

Lucian Strochi