GHEORGHE VADANA si PEISAJUL SAU

Intrat în rândul longevivilor  (la 3 februarie 2018 a împlinit vârsta de 87 de ani), Gheorghe Vadana este patriarhul pictorilor nemţeni, cu o activitate neîntreruptă în domeniul artelor plastice de peste 60 de ani.

Este un rapsod autentic, inspirat al ţinutului Neamţului, în special al zonei montane, Tarcăul şi Ceahlăul fiind aproape mituri personale.

Este atras de perspectivele largi, de liniile orizontului, ale pădurilor, ale stâncilor, ale văilor care se întretaie mereu, mărind iluzia de adâncime, dar şi de implicare, peisajele sale fiind o inedită invitaţie la drumeţie, implicit la iniţiere.

Iubind statornic, fidel natura, este indiferent la timp şi la anotimp, adorând atât toamnele blânde, cât şi iernile bogate, verile răcoroase şi primăverile târzii, când floarea învinge vremelnic frunza.

Un pictor la ora bilanţului: Gheorghe Vadana

Gheorghe_VadanaDe câţiva ani buni, Gheorghe Vadana ne-a obişnuit ca, de ziua lui, în februarie, să-i fim prin preajmă. Nu invitându-ne la somptuoase recepţii în saloane de cinci stele, nici în spelunci cu iz de boemă, ci într-o galerie de artă, povestindu-ne, nu cu verb, ci cu vervă, în culoare, desen şi compoziţie, ce a mai făcut el peste an.

Un bilanţ sentimental, necesar tuturor, pictorului în primul rând.

Totuşi, artistul se spovedeşte şi cu / în cuvinte, proclamându-şi adevărate arte poetice, adevărate mărturisiri de credinţă:

Semnificaţia formei în pictura mea este expresia emoţiei pe care modelul o declanşează şi se retrage pentru a lăsa loc stării de trăire care se desfăşoară pe fondul unei amintiri – urcuşuri şi coborâri în timp – încercări de a reda viaţa născută din viaţă. Caut să eliberez forma de tutela motivului real fără s-o opun acestuia, desenez obiectele şi fiinţele lumii, le pictez de acord cu simţirea momentului recepţiei, imaginea naturii în pictura mea constituindu-se ca o problemă ce exclude simpla plăcere rezultată din transfigurarea senzaţiilor în imagini stereotipe.”

Recenta expoziţie retrospectivă de la Galeriile Lascăr Vorel din Piatra Neamţ adună peste 40 de lucrări din aproape toate etapele sale de creaţie. Sunt reunite peisaje văzute caleidoscopic, dar nu cu o lumină descompusă, spectrală, ci tinzând spre monocromii, verdele otrăvit de galben fiind culoarea predilectă.

Paleta pictorului s-a deschis mult în ultimii ani, unui realism neguros substituindu-i-se acum un postimpresionism luminos. Gheorghe Vadana realizează semianamorfoze, peisajele sale fiind acum traversate de vârtejuri blânde, circulare, paralele cu axa pământului.

GHEORGHE VADANA – TRIUMFUL UNEI VIZIUNI

Gheorghe_Vadana_03Scriam, cu mai bine de un deceniu, despre Gheorghe Vadana: „De câţiva ani buni, Gheorghe Vadana ne-a obişnuit ca, de ziua lui, în februarie, să-i fim prin preajmă. Nu invitându-ne la somptuoase recepţii în saloane de cinci stele, nici în spelunci cu iz de boemă, ci într-o galerie de artă, de obicei Galeriile Lascăr Vorel din Piatra-Neamţ, povestindu-ne, nu cu verb ci cu vervă, în culoare, desen şi compoziţie, ce a făcut el peste an. Un bilanţ sentimental, necesar tuturor, pictorului în primul rând.”

Acum, în 2015, datele problemei s-au schimbat foarte puţin.

Gheorghe Vadana a rămas acelaşi rapsod al munţilor Neamţului, îmbinând lirismul cu narativul, descrierea cu invitaţia la dialog. Peisajele sunt văzute caleidoscopic, totuşi cu dominante (altădată verdele, apoi albastrul, acum galbenul şi chiar rozul). Vadana este un postpostimpresionist, lumina şi nu culoarea interesându-l ca primă instanţă.

Peisajul e de tip anamorfozic, se recompune după vârtejuri blânde, dar întreg tabloul are o unitate severă, inconfundabilă.

Portretele şi autoportretele, altădată măşti ale tristeţii metafizice, sunt acum măşti de sărbătoare, în universul artistului intrând acum tot mai decis ceremonialul, umanitatea strecurându-se astfel în natură firesc, fără vreo contrazicere sau împotrivire.

Deşi pare a avea un pact nescris, pictural cu natura, Gheorghe Vadana nu reţine decât melodia naturii, ritmul ei, practic numai ce convine personalităţii sale deosebite, sensibilităţii sale neobişnuite.

Pictorul nu istoriseşte, nu este contemporan cu o poveste, rapsodul din el are ambiţia relevării mitului, sacrului, ritualului.

UN ROMANTIC PRINTRE NOI ŞI PERIOADA SA ALBASTRĂ: GHEORGHE VADANA

vadanaGheorghe Vadana este un romantic, chiar dacă un Autoportret al său, prezent în ultima sa expoziţie, semănând uluitor cu cel al unui renascentist italian, ne-ar contrazice.

Expoziţia sa, recent deschisă la Galeriile Lascăr Vorel din Piatra-Neamţ nu conţine multe elemente de noutate: romantismul nu e doar o modă(chiar dacă a fost), cât mai ales o stare de spirit.

În primul rând e vorba de o iubire nedisimulată faţă de natură. Un romantic va fi întotdeauna sensibil la natura naturata şi mai puţin la schimbarea ei datorată capriciilor timpului.

Cu alte cuvinte, Gheorghe Vadana va picta inspirat toamne languroase (Peisaj de toamnă), ierni lirice, sonore (Iarna, Iarna pe Pietricica, Iarna în luncă), primăveri orgolioase şi explozive (Flori de primăvară), dar şi peisaje în care geograficul are o trimitere directă (Peisaj de pe Tisa, Pângărăcior, Ceahlău, Micul Balaton) ca un posibil mit al locului, o matrice – mandală, un genius loci, din care el, străinul sau el, omul locului (când este vorba de Ceahlău), îşi poate extrage esenţele, filtrate discret, într-un cromatism bine temperat.

AVENTURA PEISAJULUI: Gheorghe VADANA şi Dan CEPOI

GheorgheVadanaSimezele Băncii de comerţ exterior Piatra-Neamţ

AVENTURA PEISAJULUI: Gheorghe VADANA şi Dan CEPOI

Şcoala nemţeană de pictură are deja câteva note distincte: o deschidere spre peisaj (chiar dacă el nu e doar natural, ci şi metafizic, abstract, fantastic, metaforic etc.); o paletă deschisă, apropierea de impresionişti fiind din acest punct de vedere evidentă; o anume predilecţie pentru natura statică (piatra de încercare pentru orice plastician); o fugă din faţa umanului citit strict decorativ.

E preferat dealul sau muntele, panorama estre adesea cu un unghi de deschidere impresionant; doar copacii asigură contrapunctul necesar.

Toate aceste observaţii sunt valabile şi pentru pictura artiştilor plastici Gheorghe Vadana şi Dan Cepoi, nume definitiv afirmate pe plan regional (şi nu numai).

Gheorghe Vadana impresionează prin dragostea statornică pentru peisajul de pa Valea Muntelui, ochiul său fiind necruţător, nescăpându-i nimic: o moară de apă, o cascadă, un izvor, o tufă, o casă părăsită, un pâlc de copaci.

Atmosfera e molatică, nativă, calmă. Există o blândeţe specifică picturii lui, un ton baladesc, deşi nimic nu este narativ în pictura sa. Obiectele devin simboluri, devin magie, sâmbure de legendă.

dan-cepoiDan Cepoi are o pictură tensionată, metafizică, momentul ales e cel al furtunii. Copacii par a se smulge din rădăcini, vântul e cosmic, existenţial, rădăcinile seamănă uluitor cu ramurile din coroană, cerul e metalic, natura e răsturnată, pământul pare transparent şi uşor, iar cerul de fontă.

Se formează spaţii de condensare, ochiul furtunii e rău, tăiat oblic, otrăvit, de pisică sau bufniţă. Doar florile învinse, deşi încă răzvrătite, cerşesc umanitatea noastră.

Expoziţia celor doi pictori este deschisă la sediul Băncii de Comerţ Exterior, sediu devenit deja o gazdă ospitalieră şi de tradiţie pentru demersurile plastice de ţinută.