IULIA HĂLĂUCESCU – ÎNTÂLNIRE CU ATLANTICUL

Iulia-Halaucescu-reflexele-bayonnului-in-l'adourCălătoria este un motiv literar tiranic: primele capodopere ale umanităţii sunt jurnale de călătorie; mitul eternei reîntoarceri presupune cel puţin două călătorii.

Lirică, epică sau dramatică, reală sau fictivă, solitară sau în grup, călătoria a fascinat şi fascinează încă.

Într-o excelentă carte – Călătoriile epocii romantice, (Univers, 1972) – Marian Popa este tranşant: „Posibilităţile călătoriei şi ale comunicării ei se reduc în ultimă instanţă la o problemă de raportare a experienţei la imaginaţie. Călătoriile variază între aspectul pur informativ, experienţial şi cel tinzând către ficţiunea pură” (p.464).

Expoziţia de acuarelă şi desene (tuş filtru şi pastel) a Iuliei Hălăucescu deschisă, la un an de la călătoria pe care a efectuat-o în Franţa (Bayonne-Biarritz – 2-9 iunie 1992), la Casa Prieteniei Neamţ –Champagne – Ardenne, începând cu 18 iunie 1993, stă sub semn ul călătoriei.

Genericul – Întâlnire cu Atlanticul se vrea fertil, mai ales în varianta franceză. Memoria afectivă a artistei e necruţătoare: de la reflexele Bayonnului în l’ Adour, până la felinarele din Saint Jean de Luz, pe ploaie; de la o stradă veche din Bidart, la palatul imperial din Biarritz, la casele basce din Anglet, la stâncile de pe coasta Atlanticului, de la un apus de soare până la curcubeu. Desenul e nervos, expresiv, notaţia definitivă.

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IULIA HĂLĂUCESCU

halaucescuIulia Hălăucescu s-a impus în timp printr-o acuarelă dezinvoltă, bine temperată, încastrată în tonuri de negru. Pictoriţei îi reuşesc trecerile, aproape mitice. O temă devine prin multiplicări savant dirijate, un ciclu, ciclurile, la rândul lor, converg către un teritoriu sacru, în care muntele şi mănăstirea, apa şi casa aparţin unei lumi pe care artista a cucerit-o definitiv.


(IT) Iulia Hălăucescu durante il tempo si e’affermata grazie ai suoi acquarelli disinvolti, ben temperati, incastrati in tinte di nero. l’artista riesce a sottolineare molto bene i passaggi, quasi mitici. Un argomento diverta, attraverso moltiplicazioni condotte con abilita, un ciclo; i cicli convergono poi verso un territorio sacro, dove in monte e il monastero, l’acqua e la casa appartengono ad un mondo che l’artista ha conquistato definitivalmente.

Florile Iuliei

Iulia-Halaucescu-MagnoliaAm scris, nu o dată, despre florile Iuliei. Şi asta din mai multe motive. În primul rând pentru că pictoriţa este cel mai uşor recognoscibilă prin florile ei. Scriu florile ei, pentru că Iulia colaborează cu natura propunând, dacă nu specii noi, atunci măcar atitudini noi, ale florilor şi ale oamenilor, deopotrivă.

Privesc cu admiraţie un Trandafir galben. Totul e altfel decât în natură: frunzele sănătoase, puternice bat în brun, bobocii sunt perfect decupaţi, lipsiţi de acea indecizie şi informă pe care o presupune un obiect încă nedefinit, aflat în evoluţie, un boboc-floare pierzându-şi fermitatea contururilor; în fine, la capătul unei spirale, ce porneşte din dreapta sus, o floare pe care o bănuim deschisă, în realitate o floare prinsă în vârtejul unui dans nebun. Floarea are o aură, ceea ce până la urmă e normal, după cum o demonstra cu câteva decenii în urmă Kilian (v. celebrul său „efect”); sau, cum încercam să argumentez undeva,  e vorba de acea tehnică a gemaiului pe care Iulia Hălăucescu o stăpâneşte atât de bine (într-un tablou e obligatoriu să existe o zonă cu luminoizitate extremă, dar lumina vine din interior, de undeva din spate). Acuarela este extrem de dinamică, culorile curg firesc, ritmurile sunt armonice. Să fie vorba doar de o inspiraţie majoră a unui mare artist, ce dă impresia unei suverane spontaneităţi? Mă îndoiesc.