FEMEIA LUPTATOARE

„Femeia luptătoare, între mit şi realitate” este un eseu provocator, incitant, încercând prezentarea sintagmei în diacronie, din Antichitate şi până astăzi, şi în sincronie, înfăţişând acest tip de femeie în diverse ipostaze: zeiţă, muritoare, personaj mitico-legendar, mamă, amantă, soţie, femeie metamorfozată, femeie fatală, femeie retrasă, femeie dedicată altora, unei cauze măreţe, femeie prizonieră, regină, împărăteasă, scriitoare, militantă, fiică, sportivă, eroină, personaj literar, plastic etc.

Toate acestea sunt prezentate logic, într-o structură severă, riguroasă, pendulând între microeseu sau articolul de dicţionar, cu o înălţime a spiritului remarcabilă.

Meritul acestui eseu este însă acela că permite şi chiar cere dezvoltări fractalice, dilatări, noi argumente, completări, atitudini, nu te lasă o clipă neutral, într-un echilibru indiferent.