POVESTE, ISTORIE ŞI IMAGINE: PERSONALITĂŢI ALE NEAMŢULUI

POVESTE, ISTORIEHarnica ASOCIAŢIE a FILITELIŞTILOR PIATRA-NEAMŢ, condusă de Constantin Paţilea şi Viorel Nicolau continuă seria restituirilor istoriei şi imaginii ţinutul Neamţului. Ultima apariţie editorială este o ANTOLOGIE cuprinzând articole şi comunicări susţinute la SIMPOZIONUL NAŢIONAL Poveste, istorie şi imagine în ţinutul Neamţului de la GRINŢIEŞ, din octombrie 2015.

Simpozionul a prilejuit evocarea unor mari spirite ale locului, exemplare, marcând puternic prin viaţa şi opera lor, spiritualitatea unui ţinut atât de generos prezentat în pagini de literatură şi de istorie, personalităţi  accentuate, ilustrând domenii dintre cele mai diverse: CONSTANTIN TURCU, A.A. CHEVALIER, CONSTANTIN MATASĂ, IUSTIN PÂRVU, VISARION PUIU, MIHAI ENĂCHESCU, NICOLAE DĂSCĂLESCU, IRINEU CHIORBEJA, ALEXANDRU GĂINĂ, GHEORGHE UNGUREANU, ION NEGRE, CONSTANTIN ROMANESCU, PETRU SĂLĂGEANU, EFTIMIE LUCA. Adică: învăţători, profesori, prelaţi, maeştri populari, generali, misionari, arheologi, istorici…