Ancadierul

Lucian-Strochi-Ancadierul2În viaţa literară apar din-când-în-când cărţi care de la prima întâlnire te fascinează şi te fac să revii, să le re-vezi, să le re-citeşti, să te bucuri de ele ca de o taină, ca de un aşteptat noroc. O asemenea carte-document este Ancadierul semnat de poetul Lucian Strachi, apărut la editura  „Cetatea Doamnei” din Piatra Neamţ în 2014.

Cartea, de o ţinută majestuoasă, format A4, conţinând poezii cu formă fixă existente în literaturile lumii, de la odă, glossă, sonet, rondel, canţonă, până la bocet, baladă, rubaiat, gazel, pantum, bestiar, lucansă, haiku, tanka etc, etc, până la ancadă (formulă poetică inventată de L.S. plecând de la Anca Dana (soţia poetului – căreia îi este dedicată această neobişnuită tipăritură) şi ducând la Ancadierul – titlul volumului în cauză.

Ancada cuminției – Lucian Strochi

Ancadier-Document Sunt cărți destinate minții și doar privirii, iar altele spre amintea vederii. Unele țin de veșmânt, celelalte de lăuntru. Din această a doua, rară prezență, face parte și „Ancadierul” d-lui Lucian Strochi, grafiat sărbătorește în anul 2014 de vrednica Editură „Cetatea Doamnei” – Piatra Neamț.

Structurată, cum Sinea, într-un arheic cod ce reazemă cheia către Sens (Sinele), cartea de față răsare în cărarea jocului poeionic, așezând în desăvârșire contururi cuvântale în chiar Forma Cuvântului prin referență, simbolizare și statornicire: „ Alb pe cer cocori/ pentru cireși în floare/ senine liniști//  Podul unui arc încordat/ pentru aceste săgeți.”/  (Pictură vie – tanka, pag.101). Poezia d-lui Lucian Strochi creează din lume, în lume și întru lume, sub un

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul mirelui (VI-italian)

Lucian Strochi - Sonetul mireluiSONETUL  MIRELUI1 (VI-ITALIAN)

Lumina crudă-n ochii tăi se strânge:2
Pentru iubire-i ultimă cascadă…3
În mână port un trandafir4 sau spadă5
Sau, altfel spus, un evantai de sânge.6

Trădării i-am căzut şi eu azi pradă:7
O lume poate ura ta constrânge.8
În mine-ngenunchiată piatră plânge9
Şi versu-mi trist e tragică dovadă.10

Mai pot aprinde-o lacrimă plăpândă,11
Mai vrea privirii-un zâmbet să se vândă
Şi simţurile treze sta la pândă.12

Săgeţii firii 13 sunt, umil, străpunsul,14
Chiar dacă timpul n-a citit răspunsul:15
Speranţei,16 mire,17 prin cuvânt18, sunt unsul.19

SONETUL VI1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul mirelui”. Unul dintre cele mai ermetice, dar şi dintre cele mai frumoase sonete, după cum se va vedea.

2 lumina crudă-n ochii tăi se strânge – un vers dificil, deoarece nu putem şti ce este „lumina crudă”: ar putea fi lumina virginală ; o lumină prea puternică (expresia există în limba română); o lumină antagonică faţă de lumina lină ; sau, pur şi simplu, o lumină crudă, plină de ură. O a doua dificultate o constituie verbul reflexiv „se strânge”. Categoric, el este legat de lumină, dar asta doar gramatical, întrucât, imagistic, se strâng şi ochii, care, la rândul lor, strâng lumina. Şi ce înseamnă, până la urmă, lumină crudă strânsă în ochi ? Deocamdată e prematur de răspuns la această întrebare. Oricum, versul conţine o remarcă a unui eu către un tu  poetic.

3 pentru iubire-i ultimă cascadă – un vers şi mai misterios. Să fie vorba de un sonet de iubire ? În acest caz, ultima cascadă poate însemna lumina frântă de împotrivirea trupului iubitei (rotunjimile trupului formează cascade de lumini); ultima cascadă este lumina crudă din ochi: acolo începe şi sfârşeşte orice iubire.

4 un trandafir – trandafirul este un simbol al infinitului, al iubirii (dacă este roşu), al geloziei (dacă este galben), al speranţei. El este şi un simbol sexual pur (feminin); o floare a iniţierii ; o floare a heraldicii. (v. războiul celor două Roze). În mitologia indiană roza cosmică Triparasundarî este o expresie a frumuseţii Mamei divine. Trandafirul este o cupă a vieţii, a sufletului, a inimii, a dragostei. Este o mandala şi este considerată un centru mistic. Roza este pentru Occident ceea ce este lotusul pentru Orient şi porumbul pentru America de Sud şi Centrală. În iconografia creştină, trandafirul este cupa în care se strânge sângele lui Christos ; petalele sale pot fi picături din sângele Mântuitorului. Simbolul Rozcrucienilor  este compus din cinci trandafiri, unul în centru şi ceilalţi pe fiecare din braţele crucii. Roza mistică e roza litaniilor creştine, simbol al Fecioarei. Trandafirul de aur  este un simbol al creşterii puterii şi instrucţiei spirituale, dar şi un simbol al învierii şi al imortalităţii. La Saadi din Şiraz trandafirul este un simbol al contemplaţiei. Cicatricile sunt comparate cu două roze de către  Abd Ul Kadir Gilani. La greci, trandafirul era o floare albă, dar, după rănirea mortală a lui Adonis, protejatul Afroditei, aceasta s-a înţepat cu un spin şi a picurat din sângele ei pe floare, colorând-o. Ca simbol al regenerării, trandafirii se depun pe morminte (anticii numeau această ceremonie rosalia) (în luna mai). Hecate, zeiţa Infernului este câteodată reprezentată încinsă cu o ghirlandă de trandafiri cu cinci petale. Amorul paradisiac este, după Dante, comparat cu centrul unei roze. Trandafirul este floarea barocului, datorită învoltului (v. Blaga). Este şi floarea preferată a alchimiştilor. În fine, trandafirul albastru este simbolul imposibilului. Pentru a reveni la text: iubitul poartă în mână un trandafir sau o spadă. Aparent, ele sunt simboluri din recuzita cavalerului medieval. În realitate, avem de a face cu simboluri antagonice.  

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul craniului de cristal (V-italian)

Lucian Strochi - Sonetul craniului de cristalSONETUL CRANIULUI DE CRISTAL1   (V-ITALIAN)

Un craniu de cristal2  uimirii noastre
Şi neputinţei dându-i glas, expus e;
Martor tăcut venind din vremi apuse,
Visat de zei, e mugure de astre. 3

E fructul viu al flăcării albastre;
O gură fără grai4 luminii spuse:
Magul cel nou5  pentru cel vechi6  aduse
Oul perfect al păsării măiastre”.7

El poate să-ncolţească crud oracol,8
În secolul acesta – tabernacol, 9
Cum explodează blând nuferi10 în altă

Lume: tu mângâi tâmpla sa înaltă;11
Nu-i semn de foc,12 nici de tăiş de daltă;13
Geniul cel rău14 e zestre15  şi miracol.16

SONETUL V1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul craniului de cristal”.

2 un craniu de cristal – este interesantă istoria acestui sonet. Cu ani în urmă, într-o emisiune televizată, s-a anunţat descoperirea unui craniu de cristal, aparţinând culturii maya. Datele esenţiale ar fi cam acestea: respectivul craniu, perfect conservat, avea probabil o funcţie magică; nu se ştie modul cum a fost făcut, întrucât nu putea fi turnat, din cauze tehnologice; nu este prelucrat cu dalta; nu pare fi atins de mână omenească. Analizat în laboratoare din Marea Britanie, craniul de cristal şi-a păzit cu străşnicie misterul. Ulterior s-au adăugat noi date, misterul rămânând însă intact. În ceea ce priveşte semnificaţiile pe care le are craniul  în cultura umanităţii, ele sunt multiple. Întâi de toate, craniul este sediul gândirii, cel mai important dintre cele patru centre care rezumă macrocosmosul uman. (Celelalte centre sunt situate în regiunea plexului solar, în ombilic şi în sex). În societatea iniţiatică Koré, patru oale, pline cu apă celestă, culeasă din prima şi ultima ploaie a anului, figurează cele patru puncte; oala centrală, reprezentând craniul, conţine cele patru pietre ale tunetului (trăsnetului) care materializează focul celest, expresie a spiritului şi al inteligenţei (lui Dumnezeu ), avatarul său microcosmic, creierul uman, forma de ou cosmic şi matricea cunoaşterii. În unele legende europene şi asiatice, craniul uman este considerat ca omologul bolţii cereşti. Astfel, într-o legendă islandeză, craniul uriaşului Ymir devine, după moartea sa, bolta cerească. Simbolismul craniului se interferează cu cel al capului, capul fiind considerat la unele popoare un preţios trofeu de luptă (probabil ca o probă de netăgăduit a victoriei asupra unui adversar (omul nu poate trăi fără creier)). Alchimiştii foloseau craniul, considerându-l un receptacol al vieţii, pentru operaţiile lor de transmutare. În francmasonerie, craniul simbolizează ciclul iniţiatic : moartea fizică, a corpului, ca preludiu al unei renaşteri la un nivel de viaţă (spirituală) superior.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul sonetului (IV – italian)

SONETUL SONETULUI1 (IV – italian)

Pentru poem un vers2 (îi e corsetul3)Lucian Strochi - Sonetul sonetului
Şi rima-mbrăţişată (sulimanul)4.
Un rând a pus un rid (sau poate anul)
Pe-obrazul foii (gânditor) poetul5.

Ca un sărut fugar (aşa-i sonetul6),
O barcă ce-a muşcat nisip (limanul7),
Oglindă mişcătoare (pelicanul
Îşi netezeşte grijuliu penetul8).

O viaţă deci întreagă (ce palpită9)
Cristalizată-n cuburi (de pirită10)
Şi vineţi colţi sălbatici (de ametist11).

Larvă celestă12, cheag de cuvinte13 (chist14)
Mătase  verde15, urmă (de copită)16:
Dar17  ochii-şi beau lumină18  (logodită)19.

SONETUL IV1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul sonetului”.

2 pentru poem un vers – dacă în primele trei sonete era vorba de elementele ideatice ale operei: nume (autor) – idee (conţinutul operei) – inefabil (alcătuirea secretă, „obscură” a operei), acest al patrulea sonet încearcă să surprindă creaţia în diacronia ei, în chiar devenirea ei. Ideea fundamentală a acestui sonet este aceea că sonetul se construieşte singur. Se impun totuşi câteva precizări în legătură cu sonetul. Termenul provine din franceză: „sonnet ”,  fiind adus în acestă limbă din italiană şi anume din sonetto – „ton mic, sonet”. În italiană provine din latinescul „sonare” (a suna ). Iniţial, în provensală sonnet  denumea un text recitat şi/sau cântat , acompaniat de instrumente muzicale. Orice sonet are 14 versuri, scrise în endecasilab (în română, italiană, spaniolă), în alexandrin (12 silabe) (în franceză) sau în decasilab (în engleză). Rima sonetului clasic sau regular  este îmbrăţişată în catrene (abba / baab) ; în terţine (terţete), rima este în variaţie liberă, deşi putem vorbi şi aici de o formulă de rimă clasică: cdc / dcd. În sonet există regula ca nici un cuvânt să nu se repete (cu excepţia elementelor de legătură: prepoziţii, conjuncţii, verbe auxiliare). Ultimul vers trebuie să fie conclusiv, sintetic, sau, în cazuri mai rare, să contrazică ideatic, antitetic,  conţinutul de până atunci al sonetului. Sonetul apare la început la curtea din Palermo a lui Frederic al II-lea, regele Siciliei, el însuşi poet remarcabil, în secolul al XIII-lea, avându-şi originea în folclorul sicilian încă din secolele X-XI (sonetul are, deci, peste o mie de ani !) şi se desăvârşeşte sub influenţe arabe şi provensale. Sonetul este ilustrat între alţii de trubadurii Jacopo da Lentini, Pier delle Vigne (secolul XIII), din celebra „şcoală siciliană”, apoi de Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo etc.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul ocultului sonet (III-italian)

Lucian Strochi-Sonetul ocultului sonetSONETUL  OCULTULUI SONET1  (III-ITALIAN)

Pătratul sfânt cabalei e perfecta
Îngemănare-a minţii şi a firii2,
Aşa cum pentru noapte jură mirii3,
Şi pentru înc-un zeu îngână secta4.

Zaruri de vis5  sunt poate trandafirii,
Dar litera rămâne predilecta;6
Alegi însemn7: o pasăre8, insecta9
Parolă10, chei11, poarta mărturisirii.12

Ochi în triunghi13  înţelepciunea fie;
Dintr-un cuvânt, poţi naşte sută, mie:
Trei versuri pot fi suflet de terţină14.

Din întuneric, poţi să tai lumină.15
Poţi forma, de-o cunoşti, s-o faci divină:16
Un vers pe file moarte-acum învie. 17

SONETUL III1

1 În penultima versiune  s-a numit „Sonetul ocultului sonet”

2 firii – primele două versuri ale acestui sonet trebuie citite împreună, pentru a fi înţelese mai uşor. O definiţie atotcuprinzătoare a cabalei nu se poate da, cabala fiind revendicată de mai multe culturi. Am ales o definiţie dată de dr. Franz Hartmann : „Cabală = Ştiinţă al cărei obiect îl constituie relaţiile existente dintre partea vizibilă şi cea invizibilă a naturii; caracteristicile lucrurilor şi ale formelor lor din punct de vedere al greutăţii, numărului şi măsurii; cunoaşterea legilor armoniei din univers. ” (Dicţionar de termeni oculţi, p. 52). În: Simbolurile secrete ale rozacrucienilor, Bucureşti, Editura Ilma, 1996. Figura centrală a cabalei este pătratul, ca figură geometrică perfectă. Primul vers poate fi citit în două feluri : Pătratul sfânt al cabalei sau Pătratul sfânt cabalei. Şi într-un caz, şi în celălalt, pătratul este o îngemănare a minţii şi a firii, o realitate duală, fiind atât un produs al raţiunii, o expresie matricială a ideii, cât şi al firii, al existenţei, prin posibilitatea practică de a modifica realităţi ştiute, de a asigura iniţierea, de a modifica esenţa lucrurilor, de a avea, cu alte cuvinte, o funcţie magică. Sonetul italian este însă alcătuit din două catrene şi două terţine, iar grafic şi geometric din două pătrate şi două triunghiuri. Structura sonetului este perfectă: pătratul  se oglindeşte şi deci apare ca duplicat; triunghiul, de asemenea. Numeric, un sonet italian este de structura 4+4+3+3 = 14 ; citit altfel, el este (4+3) x 2 = 14, adică 7 x 2 = 14 (dar 7 este cifră magică, cifra iniţierii) ; avem în / prin  sonet de a face cu o dublă iniţiere. Sonetul este perceput şi considerat a fi regele (regina) poeziei de formă fixă, o piatră de încercare pentru cel care încearcă să intre în domeniul poeziei. Insist asupra acestor structuri pentru că ele apar în text doar ca expresie a unei realităţi întoarse: conţinutul creează forma şi nu invers. Sonetul apare deci ca o umbră a ideilor conţinute în text.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul ideii (II italian)

SONETUL   IDEII1   (II-ITALIAN)Lucian Strochi - Sonetul ideii

Cu răsuciri de vidră2, treci uşure
Prin versuri şi împarţi lumină lină3;
Nu ştiu de eşti păgână sau divină4,
Abur astral5, icoană6  sau pădure7.

Izbeşti8  în lucruri alb9 muşcând secure:
Împarţi dreptate, har, iertări şi vină;10
Şi, de mi-l frângi în blestem şi lumină,
Se-nalţă trupul din desişuri sure11.

Un foc înfricoşat12, un dans de iele13,
Destinul14  ce capriciul15 tău îl leagă
În funii de mătase16, flori17, nuiele;18

Un diamant19, ca marmura de vagă20  –
Lege21 unind iubire, moarte, stele;22
Îngheţi cuvânt, ca să rămâi întreagă. 23

SONETUL II1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul ideii”.

2 vidră – am ezitat îndelung între acest cuvânt şi „hidră”. Cred că ideea nu este pură: ea este  un complex sinestezic, cu o zonă centrală, nucleoidă şi reziduuri (acestea din urmă putându-se prelungi, asemeni unor tentacule). Diferenţa este cea dintre lumina laserului şi o lumină emanată de o sursă oarecare. Concret, imaginea unei hidre devenea, mental, una convenabilă. Există însă două argumente care m-au făcut să înclin balanţa în favoarea vidrei: faptul că hidra aparţine doar mediului acvatic, spre deosebire de vidră, care traversează toate mediile (acvatic, aerian şi terestru); (or, ideea trebuie să aparţină tuturor mediilor) şi, poate lucrul cel mai important, hidra este lentă, contrazicând mişcarea, mult mai rapidă, pe care trebuie să o aibă ideea. Vidra are o formă aerodinamică, apodinamică, se poate răsuci cu uşurinţă.

Secrete din atelierul de creatie: Sonetul numelui meu (I italian)

Lucian Strochi - Sonetul numelui meuSONETUL NUMELUI MEU1      (I  – ITALIAN)

Ciudatu-mi nume1  l-aş traduce rânduri 2
Din cartea ce o ai acum în faţă;
Cuibare de lumină ce răsfaţă
Agonizând sonor jilave scânduri. 3

Şi sufletu-mi întors4 e o prefaţă:5
Citit de e, trădat va fi de gânduri. 6
În visu-mi şchiop, 7 doar trupul mi-i păgân: duri
Stâlpi de foc l-au ars întreaga-mi viaţă.

Îmbrăţişarea mea e-asemeni lavei
Sau, mai subtil, strânsoarea vie-a avei:8
Tu ştii şi singur stau pe mal şi sânger.

Cad pescăruşi ţipând deasupra navei… 9
Te-aştept să vii: trăda-vei, timp, trăda-vei ?
Doar versul meu e aripă de înger.10

SONETUL I1

1În penultima versiune a volumului  purta titlul „Sonetul numelui meu”

1 ciudatu-mi nume  – În „tabelul cronologic” din romanul CICATRICEA se discută despre numele de Strochi (pag.343). El pare a proveni din rusă şi s-ar traduce prin „rânduri” (de carte). Şi varianta „moldovenească”: stropi strochi e posibilă. A doua ciudăţenie a numelui (incluzând şi prenumele) este faptul că nici o literă nu se repetă, dacă acceptăm că fonemul ci este diferit de chi. Alte plonjări într-un imaginar lingvistic relevă prezenţa cifrelor 6 (numărul literelor din prenume) (ca cifră de realizare a ipostazelor eului) şi 7 (numărul literelor din nume) (ca cifră a iniţierii), faptul că lucian vine din lumină  (lux) (lucina era zeiţa naşterilor la romani), dar are aceeaşi rădăcină cu lucifer ; lucian strochi s-ar traduce aşadar prin rânduri de lumină (raze) sau stropi de lumină (ploaie de aur). Fantezia cititorului poate completa cu uşurinţă dezvoltările pe aceste teme. (Amintim doar de porumbelul sfânt şi „fiat lux” şi de ploaia de aur -„episodul” Danae). Aş vrea însă ca totul să fie privit ca un joc al imaginarului, ca o invitaţie pentru oricine de a intra în(spre) textul şi decodarea, traducerea numelui său care, aparent, nu-i poate oferi surprize. În fond nu există nume propriu şi nume comun, decât ca invenţie metodologică (şi, în acest caz, justificată) a gramaticienilor.

Lucian Strochi: „ANCADIERUL” sau „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”

Lucian Strochi - AncadierulNOTE DE LECTOR – Constantin Tomşa

În ultimii ani, se observă o preocupare tot mai mare, atât din partea autorilor, cât şi a editorilor şi tipografilor, pentru aspectul grafic al cărţilor. Acest lucru ne aminteşte că, pe vremuri, în acest domeniu, s-au realizat exemplare ce au rămas modele unice, dacă avem în vedere manuscrisele rămase de la miniaturiştii din zorii culturii noastre, chiar înainte de apariţia galaxiei gutenberg, adevărate bijuterii, lucrări ce l-au determinat pe Poetul „cuvintelor potrivite” să exclame: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

Această grijă pentru aspectul grafic al cărţilor s-a manifestat permanent de-a lungul secolelor şi, cu această ocazie, prezentăm ca argument, câteva cărţi la promovarea cărora, în Judeţul Neamţ, am contribuit şi noi.

Anual, la Piatra-Neamţ, în cadrul Saloanelor de Carte „Libris” (primul în 1972, an devenit, la recomandarea UNESCO, Anul Internaţional al Cărţii), se organiza concursul „Cea mai frumoasă carte” din producţia editorială a anului precedent. Astfel, în martie 1973, premiul a fost oferit volumului „Mioriţa” (Editura „Albatros”), pentru realizarea în condiţii grafice personalizate, de către graficianul Emil Chendea („prezentarea artistică şi scrierea cu un caracter de literă anume creat” pentru această carte, „în 6 limbi, pe hârtie specială, în 13. 000 de ex., din care 250 ex. numerotate şi legate, ediţie îngrijită de prof. univ. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, cu un disc Electrecord pe care era imprimată o variantă muzicală a baladei interpretate de menestrelul Tudor Gheorghe şi balada „Horea păcurariul” zisă de Lucreţia Horţ, interpretă din Groşii Ţibleşului, Maramureş.).