Poezia lui Mihail Sadoveanu

Sadoveanu-DaimS-a vorbit adesea despre lirica lui Mihail Sadoveanu. Anumite fragmente din operele sale au fost considerate, pe drept cuvânt, adevărate poeme în proză. S-a vorbit şi despre dimensiunea lirică a monumentului literar pe care l-a edificat, cu dăruire şi perseverenţă, timp de aproape şase decenii, Sadoveanu fiind declarat „cel mai mare liric după (alături de) Eminescu.

Mai mult chiar: i s-a reproşat lui Sadoveanu incapacitatea de a crea un epic de substanţă, creaţia sa fiind când lirică, când dramatică, aproape niciodată epică. Cel care dăruise literaturii române peste o sută de volume era considerat, paradoxal, un povestitor, un rapsod, cu o viziune eminamente lirică.

A trebuit să vină centenarul naşterii marelui scriitor pentru ca publicul larg (şi nu numai el!) să afle, prin publicarea volumul de versuri „DAIM” de către Editura Minerva, că Mihail Sadoveanu este (şi) un poet, în cel mai cuprinzător înţeles al termenului.

Cu acest volum, Mihail Sadoveanu apărea în faţa noastră drept un poet adevărat, poezia nefiind pentru prozator un „violon d’ Ingres”, chiar dacă motivaţia versurilor pare a fi un fericit accident de senectute, un eros relevat târziu.

Interesant, pentru literatura română, este acest capitol al erosului de senectute. Unele dintre cele mai frumoase versuri de dragoste semnate de Blaga, Voiculescu, sau Arghezi au fost scrise la o vârstă crepusculară.

Sadoveanu complică mitul lui Pygmalion: găsind o Galatee, el îi ca ridica o statuie.

Cine este DAIM? În bună tradiţie răsăriteană, ea nu va fi numită decât prin perifraze. DAIM este când o „hieroglifă” numită „Dulce-împlinită”, când o „frumoasă realizare” cu „nume plăcut.” DAIM poate fi şi acrostihul Dulce – Aleasă – a – Inimii – Mele sau Domniţă – Aleasă – Inimii – Mele. Obiectul divinaţiei nu trebuie evocat direct: numele distruge obiectul numit. E o implicită morală orientală, pe care Sadoveanu o înţelege foarte bine.

Pentru cei care mai cred că DAIM este un roman erotic epistolar în versuri, vom încerca să relevăm câteva din strategiile autorului, precum şi câteva din sursele sale livreşti.