TABLOURI ŞI PICTORI DINTR-O EXPOZIŢIE

eugen_craciunO toamnă generoasă a permis plasticienilor nemţeni câteva expoziţii de răsunet între care cele organizate la Clubul de Protocol din Taşca de Ziua Cimentiştilor, la Sala Radio – Bucureşti şi, desigur, cea mai recentă, de la Muzeul de Artă din Piatra Neamţ.

Frunze  desprinse din arborele Eternităţii, tablourile artiştilor din Neamţ au însemnat „culoare, suflet, retină”, dar şi experiment şi efort de intrare într-un imaginar propriu.

Plastica nemţeană poate începe cu splendida cultură a ceramicii de Cucuteni, o cultură a spiralei, mereu tăiate, astfel încât fiecare vas e un unicat, fiecare suprafaţă e unică (ca desen), având drept culori „de bază” ocrul, albul şi roşul. O cultură contemporană (chiar anterioară!) marilor culturi egipteană sau mesopotamiană, cu capodopere, între care Hora de la Frumuşica (dans păgân, solar, al unor fete, şase la număr), Soborul Zeiţelor (splendidă asumare a unei feminităţi orgolioase) şi Gânditorul de la Târpeşti (replică a la fel de cunoscutului Gânditor de la Hamangia) sunt cele mai celebre.

Din  Neamţ pornea, peste timp, Anastasie Crimca, cel care întemeiase la Mănăstirea Neamţu o şcoală de caligrafi şi de miniaturişti şi tot în Neamţ se pictau uluitoarele icoane de Văleni şi de Războieni (tempera pe lemn de tei sau de Paltin, datând din sec. XV-XVIII, rivalizând cu cele ale mult mai cunoscuţilor Andrei Rubliov sau Teofan Grecul).

GHEORGHE ZĂRNESCU sau DESPRE DEMATERIALIZAREA SCULPTURII

gheorghe-zarnescuNăscut în 1953 în comuna Caşin, judeţul Bacău, Gheorghe Zărnescu are o traiectorie normală, previzibilă pentru un tânăr talentat, absolvind conştiincios şi la timp Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti în 1976 şi, prin generozitatea unui confrate, Hochschule fur Anghewandte Kunst din Viena în 1985, redevenind băcăuan din 1983.

Gheorghe Zărnescu este un răsfăţat al premiilor şi burselor.

Iată câteva dintre cele mai importante: 1975 – Premiul UAP din România la Festivalul Artei studenţeşti; 1985 –Premiul A 5 pentru sculptură, Bursa Herder acordată de Universitatea din Viena la propunerea sculptorului Constantin Lucaci, 1991 –Premiul Ministerului Culturii pentru sculptură, 1997 –Premiul pentru sculptură al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 2002 – premiul Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Bacău şi, iată, acum Marele Premiul Victor Brauner la Bienala Lascăr Vorel din Piatra-Neamţ.

Are lucrări de artă ambientală la Bacău, Bucureşti, Călăraşi, Costineşti, Râmnicu-Vâlcea, Slobozia.

Care ar fi secretele unui asemenea succes, ţinându-se cont şi de faptul că sculptorii lucrează şi expun mult mai puţin decât pictorii, o explicaţie fiind chiar materialul care se lasă tot mai greu învins, procesele, costisitoare şi adesea greoaie prin care trece o lucrare pentru a deveni operă?

GÂNDURI DESPRE BRÂNCUŞI

Atelierul_BrancusiÎncep să cred că un artist este cu atât mai genial, cu cât se apropie mai mult de copilărie. Brâncuşi credea şi el acest lucru, dar mult mai tranşant şi mai existenţial, legând pierderea copilăriei de chiar pierderea Fiinţei, a Existenţei.

Brâncuşi a constituit pentru mine, în timpul devenirii mele, prima enigmă în ceea ce priveşte valoarea şi cunoaşterea.

Imediat după moartea sa şi timp de câţiva ani buni,  asupra lui Constantin Brâncuşi s-au revărsat tone de bale ideologice, de dejecţii…  critice(!?), de injurii dintre cele mai curioase şi furioase. Într-o revistă (Hulit fie-i numele!) ni se prezentau două reproduceri, după Adam şi Eva şi Regele regilor şi textul suna cam aşa: Priviţi şi vă minunaţi! Pentru a intra în graţiile occidentului, un pretins sculptor român a ajuns să „producă” asemenea „opere de artă”. Şi, culmea, unii s-au grăbit să-l declare cel mai mare sculptor contemporan din lume! Să vezi şi să nu crezi!”

Într-adevăr, lume, lume! Să vezi şi să nu crezi! Vina lui Brâncuşi? Una singură: aceea că trăise şi murise în Occident. Lucru impardonabil, desigur, suficient pentru a-l transforma într-un fioros duşman al poporului.

Prin anii 65 s-a produs „reconcilierea”, aşa încât, la 10 ani de la moartea sa, Constantin Brâncuşi devenise deja subiectul unei emisiuni… filatelice.

A început să ne fie prezentat apoi un Brâncuşi monumental, mare iubitor al Gorjului; Complexul de la Târgu Jiu a fost întors pe toate feţele; se mai vorbea de Cocoş (avea un cucurigu foarte autohton şi dinţi dacici sau de lup, treptele erau colţi sau invers), de Pasărea măiastră (venea din basm, era o iluzie, deci nu reprezenta nici un pericol), mai rar despre Domnişoara Pogany (avea ochi extratereştri şi nume unguresc), despre ou şi despre ţestoasă (oul putea fi o aluzie la situaţia alimentară din România, iar broasca ţestoasă era prea cosmopolită, nu avea nimic internaţionalist proletar).

În fine am descoperit un Brâncuşi anecdotic şi mi(s)tic, se povesteau despre aventurile lui din America, problemele de la Vamă (ce român nu ar fi avut probleme cu vama?), răspunsul dat lui Rodin (sau altcuiva, povestea cu stejarul, cu umbra şi…necreşterea), încăpăţânarea lui de a rămâne ţăran în mijlocul Parisului (un fel de Esenin, în varianta de…piatră), atelierul lui din Centre Pompidou, „exact aşa cum era”, apoi problemele cu…coloana (tot vertebrală, dar a infinitului), probleme cu capul (de Băiat), cu comemorările.

SENTIMENTUL SĂVINEŞTI

Ioan-RoscaIndustria n-a produs, aşa cum s-a crezut multă vreme, numai subvalori culturale. Prejudecata care a funcţionat (şi funcţionează perfect încă!) este posibilă din cauza a trei factori: mecanica (şi viziunea mecanicistă), seria (opusă unicului – atribut esenţial al artei) şi absenţa elitei (refugiată în intimitatea artei).

Iată că recenta expoziţie de plastică a săvineştenilor (trei pictori: A. Florescu, I. Roşca şi F. R. Bârzu şi un sculptor –Dan Adăscăliţei) propune o imagine integratoare a ceea ce – inspirat, fără îndoială – cineva numea Sentimentul Săvineşti.

Reflex al siluetelor arginţii ale instalaţiilor chimice cântate şi descântate de gazetari de ocazie şi blamate acum de ecologişti, expoziţia de la Galeriile Lascăr Vorel se vrea o umbră colorată a acestor siluete, umanizând o realitate industrială de necontestat.

Foarte diferiţi, cei patru sunt uniţi printr-o solidaritate afectivă; fiecare expoziţie colectivă se transformă în personale şi invers.

Ioan Roşca pictează în buna tradiţie ieşeană de început de veac. Accesibil, optimist, solar, cultivând o poezie a singularului, Ioan Roşca are un aliat într-un public de acum tradiţional.

Contemporan cu alţi pictori nemţeni (Bezem, Cepoi, Vadana) Aurel Florescu încearcă în ultima vreme scene de grup. O umanitate-flacără traversează lucrările sale, depăşind cunoscutele peisaje sau naturi statice. Protestul său nu e sarcastic ci, ca la un bun moldovean, liric.

Felix Radu Bârzu este un ironic patetic (Sfântul Gorby), evadând în universuri „artificiale” şi tradiţionale cum ar fi cel nipon, evocând eroii neamului cu sinceritate şi (uneori) cu o naraţie convingătoare.

Cel mai personal dintre ei mi se pare sculptorul Dan Adăscăliţei, continuator al lui Brâncuşi, Etienne Hajdu şi H. Moore, obsedat de geneză şi zbor, de avânt şi involt.

Iubeşte lemnul (cald şi discret, ductil şi mat), dar visează cu siguranţă la bronz şi la marmură.

Lucian Strochi