SONETUL NOPȚII MAGICE (9)

În noaptea când te-am cunoscut femeie  

Eram iubiți de vagi subterane ploi  

Și blând pronume se conjuga în noi

Și lacrima se prelungea-n scânteie  

Eram tornadă vârtej  torent șuvoi   

Un curcubeu băut de curcubeie  

Sau apă vie moartă în știubeie 

O ramură din trunchi gingaș  verde-altoi  

Un singur trup două suflete parcă 

Singurii oameni în biblică arcă 

Două suflete în singur iubit trup 

Evadând în eternitate  să rup  

Blestem sălbatic  cu ochi  roșii de lup  

Iubirea noastă astăzi se încarcă

Lucian Strochi

SONETUL NAȘTERII NENAȘTERII (8)

Mă nasc din ochii tăi, cum din femeie, 

Fără dureri, se naște, poate, altul; 

Așa a socotit biblic  Înaltul:         

Să fim născuți de-o Venus dumnezeie…      

Căci important pe lume-i pasul, saltul

Cum e, pentru lumină, o scânteie, 

Sau, pentru poarta vieții, e o cheie

Și pentru-o carte este textul, șpaltul.

Dar pentru asta pregătim  asaltul,  

Cum preotul își încălzește psaltul  

Și pictoru-și pisează-atent cobaltul…

Din dans mă nasc la horă sau nedeie 

Cum cerul din zeița Astarteie   

Cum slova se va naște din condeie…

Lucian Strochi

SONETUL MEU ȘI AL PĂMÂNTULUI (7)

Din tine m-am născut, mă-ntorc în tine:  

Chiar dacă nu mi-ai dat, firesc, tiparul, 

Chiar dacă Domnu – a mângâiat altarul  

Și a suflat asupră ta lumine… 

Nu știu cine mi-a stabilit hotarul: 

Ce luturi sau unit, ce ape, tine; 

Ce forță din adâncuri astăzi vine, 

Să-mi judece destinul, chinul, harul. 

Și iată-mă, prin tine, un legământ: 

În veci ne leagă duh sacru de pământ… 

Poate vânt, poate  mormânt,  poate cuvânt.

Cine să știe, cine să ne spună? 

Apună și răsară veșnic lună;

Sunt neștiută, ne-nțeleasă rună… 

Lucian Strochi

SONETUL IUBIRII ALBASTRE (6)

Iubirea e dumnezeiască vină 

Și legea cea dintâi supremă-a firii 

Fulger răzleț pe cerul nemuririi 

Lumină mov desprinsă din lumină  

Pleoape de dor ne sunt clar trandafirii 

O liniște în tunet mai deplină  

O scriere trimisă anonimă  

Un jurământ pe care-l fac doar mirii  

O funie unindu-ne-n vecie 

Cuvânt ce nu mai știm cum ni se scrie  

Parfum de mosc de smirnă iasomie 

Timp suspendat  o sete fără sațiu 

Un gând fără de limite de spațiu  

Un vers din Dante poate din Horațiu

Lucian Strochi

SONETUL FLĂCĂRII (5)

Te-asemeni tot mai mult c-o lumânare, 

Cu candela aprinsă noaptea-n schituri,

Cu o lumină bântuind vagi rituri, 

Icoană prea suavă în altare. 

Ești flacăra născând atâtea mituri: 

Pentru păgâni o  sacră sărbătoare, 

O rază zămislită chiar de soare, 

Trădând cu limbi de foc comori în situri. 

Un răsărit de lună poate-un apus… 

Cuvântul negru sălbatic  sau supus;  

Jarul încins cenușa să și-o doară?  

Tu curgi în jos în taină poate în sus… 

Iubesc se vede pentru-ntâia oară 

Mireasă-n văluri strălucind fecioară. 

SONETUL EXTRATERESTULUI (4)

din galaxii venit-am fără veste  

să-mi caut trupul printre voi vecine 

cu așteptări priviri și rugi divine  

descălecând semeț dintr-o poveste  

fiu de-ntuneric lacrimă lumine  

să vin din spații limpezi și  celeste  

în care nu va fi a fost ci este  

 astfel eu crezut-am că e mai  bine   

un suflet caut măcar de împrumut  

mai vreau de e nevoie și un sărut  

și minții mele tandră mângâiere   

visez dorinței să îi ofer un scut   

cerșesc veșmânt de zâmbet și durere    și se cuvine  și-nceput de vrere 

SONETUL CĂRȚII (3)

Cartea-i mireasă mereu deflorată…  

Când ochii-mi ridică epitalamuri,  

Cu degetele moi mângâi noi lamuri: 

Aripă de înger tâmplă de fată.

Copac alb din care cresc negre ramuri;  

Cu rădăcină și floare ciudată…  

Poveste fără de „a fost odată”… 

Rune barbare cu litere neamuri.  

Cu bolți mărețe, secrete intrânduri:  

Prea nobile și trădătoare  gânduri,  

Prea rele drepte prea sucite rânduri…  

Minune între noi divin ivită   

Și unii spun că e prea grea ispită: 

E viața însăși ce în ritm palpită 

SONETUL IUBITEI MAGICE (2)

în tine porți sămânța nemuririi 

un cântec mut ce îl aud doar mirii 

cuminte îți aștepți șoapta robirii 

când te înalți spre marginile firii 

călăi sunt norii razele doar zbirii 

în ochi se-adună-n pleoape trandafirii 

tu porți conduri ce-i poartă doar zefirii 

tăcută-noți privind spre insula iubirii 

mai porți în gând potecile-amintirii 

desprinsă ești din patima rostirii 

sfârșit de lume începutul spirii 

nu te iubește stânca nici menhirii 

și visu-așteptă-n marginea zidirii   totem ciudat e ceasul zămislirii 

Lucian Strochi

SONETUL APEI ELEMENTARE (1)

Nimic nu e mai generos  ca apa: 

Iubește trupul, sufletul și gândul,

Cititul, scrisul și desigur rândul;  

Chiar și-n pământ ajută brazda, sapa.

Ca leac, nu-ți pierde timpul, căutându-l:   

Ajută lacrima, ochiul și pleoapa, 

Și  e modelul ce-l urmează capa 

Când curge, lesne a găsit intrândul… 

Topită-n flori, în frunze sau în muguri,

Ciudată, dreaptă e, precum lumina:

Duioasă când alintă rădăcina… 

Cu soarele se-adună toamna-n struguri; 

Când plouă, arde în întoarse ruguri.

Și între elemente e divina… 

Lucian Strochi

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul Limbii române (XXVI – englez)

Lucian Strochi - Sonetul Limbii româneSonetul Limbii române1 (XXVI – ENGLEZ)

Ca într-o poveste2 te-a scos în cale
Cineva3; eram mut, ca un vas de lut.4
Mă apărau cele şapte vocale5,
Le primisem, semn sacru, ca pe-un sărut.6

Te-nalţi la munte7, te cobori la vale,8
Învăluită-în pace ca într-un scut,9
Şi aflu că mătase este moale,10
Şi că durutul, Doamne, vai, m-a durut.11

Te-a înmuiat fierarii12 şi poeţii,13
Copiii te-au purtat mereu în gânduri,14
Pe cerul tău15 mai zboară, grav, ereţii,16
Şi toţi te urmărirăm rânduri, rânduri.17

Ţăranii te-au primit sfioşi în casă: 18
Şi pentru toţi19 rămâi mereu mireasă.20

Sonetul Limbii române1 (XXVI – ENGLEZ) – Cu acest sonet se încheie „sonetele engleze”. Firesc, ultimul sonet este dedicat limbii române, cuvântului.

Ca într-o poveste2 – forţa limbajului o constituie naraţiunea. Limbajul are în principal trei scopuri: de a informa, de a emoţiona şi de a povesti. A povesti înseamnă a nara, dar şi a in forma şi a emoţiona. Întâlnirea cu limba este o şansă, o fatalitate, o întâmplare unică pentru oricine.

Cineva3 – limba este anonimă, la funcţionalitatea ei contribuind toţi oamenii care o vorbesc. Cineva poate fi oricine. Dar cineva, conotativ, înseamnă şi a fi o persoană importantă. Adică un vorbitor, un povestaş, un poet, un purtător de cuvânt.

eram mut, ca un vas de lut4 – rostul vasului de lut nu e acela de a vorbi, ci de a fi plin. Aluzie la importanţa faptei în raport cu cuvântul.