Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul sonetului (IV – italian)

SONETUL SONETULUI1 (IV – italian)

Pentru poem un vers2 (îi e corsetul3)Lucian Strochi - Sonetul sonetului
Şi rima-mbrăţişată (sulimanul)4.
Un rând a pus un rid (sau poate anul)
Pe-obrazul foii (gânditor) poetul5.

Ca un sărut fugar (aşa-i sonetul6),
O barcă ce-a muşcat nisip (limanul7),
Oglindă mişcătoare (pelicanul
Îşi netezeşte grijuliu penetul8).

O viaţă deci întreagă (ce palpită9)
Cristalizată-n cuburi (de pirită10)
Şi vineţi colţi sălbatici (de ametist11).

Larvă celestă12, cheag de cuvinte13 (chist14)
Mătase  verde15, urmă (de copită)16:
Dar17  ochii-şi beau lumină18  (logodită)19.

SONETUL IV1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul sonetului”.

2 pentru poem un vers – dacă în primele trei sonete era vorba de elementele ideatice ale operei: nume (autor) – idee (conţinutul operei) – inefabil (alcătuirea secretă, „obscură” a operei), acest al patrulea sonet încearcă să surprindă creaţia în diacronia ei, în chiar devenirea ei. Ideea fundamentală a acestui sonet este aceea că sonetul se construieşte singur. Se impun totuşi câteva precizări în legătură cu sonetul. Termenul provine din franceză: „sonnet ”,  fiind adus în acestă limbă din italiană şi anume din sonetto – „ton mic, sonet”. În italiană provine din latinescul „sonare” (a suna ). Iniţial, în provensală sonnet  denumea un text recitat şi/sau cântat , acompaniat de instrumente muzicale. Orice sonet are 14 versuri, scrise în endecasilab (în română, italiană, spaniolă), în alexandrin (12 silabe) (în franceză) sau în decasilab (în engleză). Rima sonetului clasic sau regular  este îmbrăţişată în catrene (abba / baab) ; în terţine (terţete), rima este în variaţie liberă, deşi putem vorbi şi aici de o formulă de rimă clasică: cdc / dcd. În sonet există regula ca nici un cuvânt să nu se repete (cu excepţia elementelor de legătură: prepoziţii, conjuncţii, verbe auxiliare). Ultimul vers trebuie să fie conclusiv, sintetic, sau, în cazuri mai rare, să contrazică ideatic, antitetic,  conţinutul de până atunci al sonetului. Sonetul apare la început la curtea din Palermo a lui Frederic al II-lea, regele Siciliei, el însuşi poet remarcabil, în secolul al XIII-lea, avându-şi originea în folclorul sicilian încă din secolele X-XI (sonetul are, deci, peste o mie de ani !) şi se desăvârşeşte sub influenţe arabe şi provensale. Sonetul este ilustrat între alţii de trubadurii Jacopo da Lentini, Pier delle Vigne (secolul XIII), din celebra „şcoală siciliană”, apoi de Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo etc.

Secrete din atelierul de creatie: Sonetul numelui meu (I italian)

Lucian Strochi - Sonetul numelui meuSONETUL NUMELUI MEU1      (I  – ITALIAN)

Ciudatu-mi nume1  l-aş traduce rânduri 2
Din cartea ce o ai acum în faţă;
Cuibare de lumină ce răsfaţă
Agonizând sonor jilave scânduri. 3

Şi sufletu-mi întors4 e o prefaţă:5
Citit de e, trădat va fi de gânduri. 6
În visu-mi şchiop, 7 doar trupul mi-i păgân: duri
Stâlpi de foc l-au ars întreaga-mi viaţă.

Îmbrăţişarea mea e-asemeni lavei
Sau, mai subtil, strânsoarea vie-a avei:8
Tu ştii şi singur stau pe mal şi sânger.

Cad pescăruşi ţipând deasupra navei… 9
Te-aştept să vii: trăda-vei, timp, trăda-vei ?
Doar versul meu e aripă de înger.10

SONETUL I1

1În penultima versiune a volumului  purta titlul „Sonetul numelui meu”

1 ciudatu-mi nume  – În „tabelul cronologic” din romanul CICATRICEA se discută despre numele de Strochi (pag.343). El pare a proveni din rusă şi s-ar traduce prin „rânduri” (de carte). Şi varianta „moldovenească”: stropi strochi e posibilă. A doua ciudăţenie a numelui (incluzând şi prenumele) este faptul că nici o literă nu se repetă, dacă acceptăm că fonemul ci este diferit de chi. Alte plonjări într-un imaginar lingvistic relevă prezenţa cifrelor 6 (numărul literelor din prenume) (ca cifră de realizare a ipostazelor eului) şi 7 (numărul literelor din nume) (ca cifră a iniţierii), faptul că lucian vine din lumină  (lux) (lucina era zeiţa naşterilor la romani), dar are aceeaşi rădăcină cu lucifer ; lucian strochi s-ar traduce aşadar prin rânduri de lumină (raze) sau stropi de lumină (ploaie de aur). Fantezia cititorului poate completa cu uşurinţă dezvoltările pe aceste teme. (Amintim doar de porumbelul sfânt şi „fiat lux” şi de ploaia de aur -„episodul” Danae). Aş vrea însă ca totul să fie privit ca un joc al imaginarului, ca o invitaţie pentru oricine de a intra în(spre) textul şi decodarea, traducerea numelui său care, aparent, nu-i poate oferi surprize. În fond nu există nume propriu şi nume comun, decât ca invenţie metodologică (şi, în acest caz, justificată) a gramaticienilor.