Glosar

 1. AGEKU = ultima strofă a unei renga standard. Are rolul de a rezuma întregul poem, cu o referinţă la prima strofă.
 2. AKI =toamnă
 3. AWARE = calitate de a mişca sufletul cuiva, stare emoţională puternică, mai ales bucurie, optimism, frumuseţe armonioasă
 4. BAKUFU = guvern militar condus de un shogun.
 5. BIWA= instrument tradiţional japonez asemănător cu lăuta
 6. BOKUSEKI =urma tuşului urmă sălbatică plină de spontaneitate.
 7. BONKEI =peisaj pe tavă
 8. BONSAI =arta creşterii arborilor pitici
 9. BUNCHIN =prespapier
 10. BUNJIN =literat, scriitor aparţinând unui grup, unei şcoli
 11. BUNJIN-GA =pictura literaţilor
 12. BUNRAKU = teatru tradiţional japonez de păpuşi, cunoscut şi sun numele de Ningyo joruri şi a apărut pentru prima dată la Osaka în anul 1684. Spectacolul bunraku este caracterizat de o concentrare excesivă asupra unei poveşti de dragoste, care poveste se sfârşeşte întotdeauna cu sinuciderea partenerilor (în japoneză Shinjo).
 13. CAOSHU =stil cursiv, liber
 14. CHADO =calea sau ceremonia ceaiului (cha-no-yu)
 15. CHASHITSU =încăperea pentru ceremonia ceaiului
 16. CHI =pământ; element esenţial în ikebana
 17. CHOKA = înlănţuire de strofe tradiţionale 5-7-5-7-7. Un renga cu un singur autor.
 18. CHONIN =orăşean (artizan şi negustor)
 19. DAI (DA-I) = subiectul unui poem lung. Poate fi conţinut în prima strofă sau anunţat în prefaţă. 2. Decizia poeţilor participanţi la o renga, utaaware, kukai sau maekuzuki de a scrie pe o temă aleasă, nu liberă,
 20. DANRIN= stil umoristic de haiku
 21. DISAN (DA-I-SAN) = legătura a treia dintr-o renga. Trebuie să se încheie printr-un verb.
 22. DODOITSU = cântec popular de muncă sau de dragoste. Poezie folclorică în formă de catren cu forma 7-7-7-5 silabe (26 de onji).
 23. E-MAKIMONO= pictură pe un sul care se desfăşoară de la dreapta spre stânga pe orizontală
 24. EN= elasticitatea smocului de păr de la pensulă
 25. ENZO= cercul desenat de călugării zen. Semnifică luna plină, o ceaşcă de ceai oală, roata care se învârte, ochiul sau faţa lui Buddha sau dragonul care îşi prinde coada. Înseamnă vacuitatea, golul, ciclul fără sfârşit al vieţii, spiritul creativ.
 26. FUDE= pensulă
 27. fueki = eternul, ceea ce este constant, dimensiunea atemporală a artei, a naturii
 28. FUGA NO MICHI= calea eleganţei concept estetic promovat de Matsuo Bashō
 29. FUSUMA= uşă glisantă, panou opac pentru a delimita un spaţiu dintr-o cameră japoneză
 30. GASAN= text poetic adăugat de cineva pe un spaţiu liber dintr-o pictură
 31. GINKOO = sesiune peripatetică de haiku. Mai mulţi haijini se plimbă prin natură, în compania unui sensei sau un Seara toţi participă la un kukai, apoi urmează o analiză a textelor citite.
 32. GOJUIN = o renga de 50 de strofe.
 33. GOMO= pensulă cu părul dur
 34. GUNSAKU = grup de poeme pe aceeaşi temă, oferind perspective diferite asupra aceleiaşi realităţi.
 35. GYOSHO =stil semicursiv pentru ideogramele kanji.
 36. HA = partea de mijloc (strofele 7-31 dintr-o renga standard)
 37. HAIBUN = proză conţinând 1-3 kaiku în varianta scută, 20-100 în varianta lungă. Prototipul este Oku no hasomichi (Călătorie spre provincia Oku) de Basho care conţine 75 de haiku.
 38. HAIGA = tablou având menirea de a însoţi un haiku sau altă poezie scurtă. O pictură ce uneşte un poem haiku şi o imagine. Textul este caligrafiat şi integrat în compoziţia plastică în aşa fel încât între imagine şi text să fie o armonie şi o consonanţă de stil şi de tehnică.
 39. HAIGAI MONO NO SOGA= într-o pictură haiga trăsături rapide de pensulă care sugerează mai multe lucruri
 40. HAIKAI NO RENGA =poezie în lanţ
 41. HAIKAI-CHO-NO RENGA  =renga hazlie
 42. HAIKU = descinde din tanka via renga. Are 5-7-5 silabe (17 onji), obligatoriu un kigo şi kireji. Trebuie să surprindă un moment din natură şi eventual să aibă umor. Corespunde pictural şcolii ukiyo-e (imagini ale lumii unduitoare), continuatoarea tradiţiei Yama-to-e, prin stampe ce exprimă arta populară.
 43. HAISHU =esenţa picturii haiga (la Yosa Buson)
 44. HANA NO KU = strofa despre flori obligatorie într-o renga.
 45. HANKA Strofele conclusive din poemele lungi. Tanka însoţind un poem lung. Are rolul dedicaţiei sau al mottoului occidental.
 46. HANKASEN = jumătate din kasen sau o renga de 18 strofe.
 47. HARA =burta de la smocul părului de pensulă
 48. HIBIKI =lit. „Ecou”, înrudire de sentiment dintre două poeme.
 49. HIRAGANA =sistem silabar japonez creat în secolul al XI-lea. Elementele care dau cursivitate unei caligrafii.
 50. HIRA-GANA =cursive (în scris)
 51. HIRAKU = strofele din renga care nu au un rol şi un nume specific.
 52. HOKKU = cele trei versuri de început dintr-o renga sau tanrenga.
 53. HOKOSAKI = „punctul de fier” (vârful de la smocul de păr al pensulei)
 54. HON’I= trăsătură esenţială într-un poem. Elementul esenţial într-un haiku.
 55. HONKADORI = (lit. „100”) renga de 100 de strofe.
 56. IKEBANA= obiceiul de a aranja florile. Parte componentă din ceremonia ceaiului.
 57. IMAYO-UTA (cântece de acum), un poem în patru versuri, fiecare de 12 silabe, cu o cezură după primele 7 silabe.
 58. INKA= sigiliu dat de un maestru zen unui discipol prin care se atestă că elevul a dobândit cele necesare iluminării.
 59. INOCHI-GE= „părul vieţii”; extremitatea foarte ascuţită a smocului de păr de la pensulă.
 60. JAKU= stare de linişte în ceremonia ceaiului. Componentă prezente la ceremonia ceaiului alături de wa armonie şi kei respect.
 61. JIN=om. Unul din elementele din triada ten-chi-jin din ikebaana.
 62. JO = strofele 1-6 dintr-o renga. Ele trebuie să fie calme.
 63. JUMO= pensule cu părul moale. Sunt folosite pentru laviuri.
 64. KABUKI= tip de teatru care uneşte arta cântecelor (ka) cu dansul (bu).
 65. KAESHIUTA (dedicaţie). Strofele conclusive din poemele lungi
 66. KAISHI = hârtie fină, dar inferioară unei tanzaku.
 67. KAISHO= stil regulat, expresiv şi geometric pentru semnele kanji din caligrafie.
 68. KAKEMONO= pictură sau caligrafie pe un sul vertical. Des întâlnit în tokonoma.
 69. KAMI = divinitate, ceea ce este deasupra. Echivalentul hiper eonului. Zeitate în credinţa shinto.
 70. KAMI NO KU = coincide cu haiku.
 71. KAMIKAZE= vântul zeilor. Vânt de origine divină.
 72. KAMI-NO-KU (fraza superioară) din tanka care cuprinde versurile cu structura 5-7-5
 73. KANA= silabare japoneză (hiragana sau katakana). Au fost create în secolul al IX-lea prin simplificarea unor ideograme chinezeşti.
 74. KANJI= ideograme chinezeşti prezente în sistemul japonez de scriere.
 75. KANKO-DORI= specie de cuc japonez care cântă mai mult la umbră.
 76. KANO= şcoală de pictură fondată în secolul al XV- lea. Combină influenţele kanga (pictura în stil chinezesc) şi yamato-e (pictură în stil japonez).
 77. KAORI = lit. „Parfum”; înrudire de sentiment între două imagini poetice
 78. KARE-SANSUI= grădină uscată sau peisaj uscat. O grădină zen alcătuită doar din pietre şi nisip.
 79. KARUMI =uşurinţă, utilizarea limbajului popular într-un haiku simplitate adâncă a formei literare, eleganţă, naturaleţe, discreţie, tact. Preferinţă pentru subiecte inspirate din realitate. Se utilizează un limbaj obişnuit.
 80. KASEN =lit. Poeţi nemuritori renga cu 36 de strofe
 81. KA-SHU (culegeri de casă),
 82. KATA-KANA linii geometrice (în scris)
 83. KATAKANA= silabar japonez format din elemente colţuroase şi drepte pentru a scrie cuvintele de origine străină
 84. KATARIBE, replica niponă a trubadurilor.
 85. KATAUTA (o jumătate de poem), adică tristihul 5+7+7 sedoka,   uneşte două katauta care conţine 38 de silabe (5+7+7; 5+7+7).
 86. KAZE= vânt
 87. KEI = respect în ceremonia ceaiului
 88. KEN= situaţie când smocul părului de la pensulă este bine echilibrat
 89. KENGO= pensulă care are părul dur combinat cu părul moale
 90. KENYOGEN = cuvinte cu mai multe sensuri
 91. KI= suflul din caligrafie
 92. KIGO (KIDAI) =cuvânt care semnifica anotimpul obligatoriu într-un haiku şi tanka, neobligatoriu în senryu.
 93. KIREJI = cenzură obligatorie în haiku sau după primele trei versuri din tanka.
 94. KIREJI= cuvânt sau un sufix care indică o pauză într-un haiku
 95. KIYOSE = listă simplă de kigo pentru o ţară sau o regiune. Ciornă pentru
 96. KOAN= întrebare şi răspuns între un maestru zen şi un discipol
 97. KOKORO =sentiment; concept care are sensul de „esenţa” „inima lucrurilor” în estetica japoneză. Corespunde
 98. KOSHI = „şoldurile” de la smocul de păr al pensulei
 99. KOTOBA = metaforă
 100. KO-UTA = mici cântece din perioada Muromachi.
 101. KUKAI = concurs de haiku. Formă democratică de utaawase.
 102. KYOKA, = tanka umoristică.
 103. KYU = partea finală dintr-o renga (partea a treia) strofele 32-36
 104. LISHU= ideogramă într-u document oficial
 105. MA= relaţia „timp-spaţiu” în caligrafie
 106. MAEKU = versul precedent, versul de care le legi pe ale tale.
 107. MAEKUZUKI = tanrenga.
 108. MAKATO =sinceritate
 109. MAKIMONO= pictură de format alungit care se desfăşoară pe orizontală
 110. MAKOTO= adevăr, sinceritate. Element care după Bashō trebuie să facă parte din discursul poetic al unei lucrări literare.
 111. MAKURA-KOTOBA (perne-cuvânt); figurile de stil  în Tanka clasică şi postclasică
 112. MANGA= lit. Desene la întâmplare sau desen straniu, amuzant. Hokusai este cel mai cunoscut reprezentant al acestui stil.
 113. MARUYAMA –SHIJO= şcoală de pictură fondată de Maruyama Okyo. Se caracterizează prin îmbinarea influenţelor venite din occident cu tradiţia japoneză.
 114. MIJIKAUTA=poeme scurte
 115. MIYABI =eleganţa
 116. MIZU SASHI= vas miniatural de porţelan folosit pentru a picura apa pe piatra de tuş. Vasul este prevăzut cu două mici orificii.
 117. MONDO = poem dialogat. Un partener compune o tanka, iar celălalt îi răspunde cu alta.
 118. mono no aware = patos al lucrurilor, emoţie în faţa sentimentului efemer din natură şi din viaţa omului
 119. MOSHA= copie sau o replică după o pictură / caligrafie.
 120. MUSHIN= imagine lipsită de frumuseţe clasică; antonimul este USHIN.
 121. NAGAUTA poemele lungi
 122. NANBAN= lit. Barbar din sud, prin extindere toţi europenii
 123. NANGA= în japoneză pictura creată de un Se promova spontaneitatea în realizarea peisajelor. Peisajele erau însoţite de texte poetice.
 124. NIHON-GA= pictură în stil japonez (nihon înseamnă Japonia, ga -pictură).
 125. NINJA sau SHINOBi = asasini în Japonia medievală
 126. NIOI-ZUKE= legătura dintre imagini, legătura prin acelaşi parfum.
 127. NŌ= formă de teatru care îmbină dansurile kagura , cu muzica şi cu dialoguri. Subiectul unei piese nō constă în rezolvarea conflictelor interioare din sufletul unui personaj.
 128. NODO= gâtul de la smocul de păr al pensulei.
 129. ONJI =unitate de bază silabică a metricii japoneze, cea mai mică unitate metrică din poezia japoneză.
 130. ONKU = renga cu acrostih
 131. ORIGAMI= arta de o plia hârtia.
 132. REN= principiul asocierii care guvernează spiritualitatea niponă.
 133. RENGA = lit. „eleganţă legată”. Poem în lanţ japonez.
 134. RENGAAWASE = concurs de renga
 135. RENKU = renga neizbutită; denumirea modernă a poemului în lanţ (la occidentali)
 136. RENMENSO= stil cursiv în caligrafie sinonim cu termenul sosho
 137. RENMENTAI= caligrafie în care semnele sunt legate
 138. RENSAKU= secvenţă de tanka sau haiku. Orice poezie trebuie să fie dependentă de cea precedentă.
 139. RINPA= numele unei şcoli de pictură. Picturile sa caracterizează prin culori vii, utilizarea aurului şi argintului.
 140. ROMAJI –sistemul de transcriere a textelor japoneze în caracterer latine
 141. RYOGIN=renga scrisă de doar doi autori
 142. ryuko = efemerul, ceea ce este vremelnic, dimensiunea trecătoare a naturii. Parte a binomului fueki-ryuko.
 143. SABAKI= instructor practic. Deosebit de sensei. Se implică în redactarea textului
 144. SABI= lit. „Patină a vremii”. Calitate a unei imagini de a exprima ideea de învechire, de abandon, îmbinată cu nostalgie şi dulce tristeţe, singurătate. Ex: un plug ruginit. Idealul poetic cultivat de poeţii medievali japonezi. Sabi face parte din ceremnomia ceaiului.
 145. SAIJIKI =dicţionar de kigo are 5 anotimpuri (primăvara, vara, toamna, iarna, Anul Nou). Fiecare anotimp se subîmparte în 6 categorii(cer, pământ, plante, animale, umanitate, sărbători/obiceiuri)
 146. SAMURAI=răuboinic care avea o educaţie îm mai multe domenii şi care se afla în slujbaa unui nobil.
 147. SANGIN = (san = trei) renga scrisă de trei autori
 148. SEDOKA =variaţiune artistică la o tanka. Are 6 versuri cu structura 5-7-5-7-7-7 (38 de onji)
 149. SEI = puritate, curăţenie, în ceremonia ceaiului
 150. SEMMEN= hârtie în formă de evantai pe care se scriu poezii sau se pictează.
 151. SENRYU =tristih de forma unui haiku. Este umoristic, ironic, jucăuş, rupt de natură. Kigo nu e deci obligatoriu, kireji-da. SENRYU trad. „Salcia pe malul râului” termen care a luat numele poetului Senryu Karai (1765-1838), autorul volumului Ifuyanagidaru
 152. SEN =extremitatea ascuţită a smocului de păr de la o pensulă
 153. SHITAJIKI= bucată de stofă neagră care se aşează sub hârtia de caligrafiat sau pictat în tehnica sumi-e
 154. SHASEIGA= desen, pictură, schiţă fugară inspirată de natură
 155. SHIBUNI =poezie bazată pe o imagine clasică, tipizată, seacă, fără inovaţie
 156. SHIKISHI= hârtie caşerată pe un carton, cu marginile aurite, cu formatul 19 x 15,5 cm sau 18 x 15,8 cm.
 157. SHIMO NO KU = (versurile de jos), adică distihul final de 7+7 silabe din tanka
 158. SHINKU =strofe apropiate, înrudite, o renga reuşită
 159. SHINTO= calea zeilor. Sistem autohton de credinţe şi practici religioase.
 160. SHIO –KU (fraza inferioară) din Tanka cea care conţine versurile cu structura 7-7.
 161. SHIORI = (lit. Floare ofilită) imagine nereuşită, rebut artistic
 162. SHO/SHODO= caligrafie, calea scriiturii care poate implica elemente spirituale
 163. SHOJI= peretele glisant din hârtie translucidă
 164. SOCHO= scriere cursivă pentru semnele kanji (caoshu, în chineză)
 165. SOKU =strofe neînrudite, legătură nereuşită în renga
 166. SUMI= tuş
 167. SUMI-E= pictură realizată în tuş
 168. SUTRA= învăţăturile atribuite lui Buddha
 169. SUZURI BAKO= cutie lăcuită pentru păstrat piatra de tuş
 170. SUZURI= piatra pe care se freacă, adăugându-se aapă, batonul de tuş.
 171. TANKA= poeme scurte; se identifică pictural cu şcoala Tosa,   cultiva o pictură aristocratică sau cu şcoala Kano, de factură filochineză. tratează despre sentimente şi relaţii umane; obligatoriu o referire la natură (kigo)
 172. TANRENGA= o singură tanka cu doi autori (3+2 versuri)
 173. TATAMI= rogojină din paie de orez de dimensiune standard de 1,80x 0,90 m
 174. TEITOKU= şcoală de haiku bazată pe elemente comice. Numele e dat după Matsunaga Teitoku. Stilul haikai no renga.
 175. TEN= cer
 176. TEN-CHI-JON= cer – pământ -om. Principiul triadei prin care se stabileşte structura unui aranjament floral în stil japonez
 177. TOKONOMA=
 178. TOSA=
 179. TRIADA hokku – hai-kai – haiku: hokku desemnează forma, haikai –fondul, iar haiku  atât forma, cât şi fondul.
 180. TSUKEAI = verb acţiunea de a lega versuri, de a completa versurile altcuiva
 181. TSUKEKU =legătura propusă de un vers oferit înainte
 182. TSUKI NO KU= strofă despre lună, obligatorie într-o renga
 183. UKIYO-E= picturi ale lumii plutitoare (efemere) din epoca Edo (1615-1868). Imagini inspirate din natură şi din realitate, din cartierul plăcerilor din Kyoto şi Tokio
 184. UTA poezie şi/sau  cântec.  Termen arhaic pentru tanka
 185. UTAAWASE= concurs de tanka sau tanrenga. Textele se publică obligatoriu într-o antologie.
 186. UTSURI =schimbarea, tranziţia, mişcarea între ideile şi imaginea dintr-o renga.
 187. WA= armonie în ceremonia ceaiului. Principiu estetic
 188. WABI = lit. „sărăcie” – frumuseţe rezultată din simplitate, frugalitate, refuzul exceselor, calm, puritate, seninătate, frumuseţe austeră, melancolie, dezolare, conştientizarea neantului; calitatea unor culori (griuri, nuanţe de măsliniu şi de brun) din ceramica folosită în ceremonia ceaiului
 189. WAKA =sinonim arhaic pentru tanka, poeme scurte. Poezie în general
 190. WAKIKU =vers lateral a doua strofă dintr-o renga
 191. WASHI= tip de hârtie confecţionată manual
 192. YAMATO-E= pictură în manieră japoneză
 193. YOHAKU= spaţiul gol, partea nelucrată dintr-o pictură. Principiu estetic care domină cultura japoneză.
 194. YONGIN = renga scrisă de patru autori
 195. YUGEN = realitatea profundă şi misterioasă
 196. ugen = SABI = tristeţe a singurătăţii, a declinului, a sărăciei acceptate, a timpului atotdistrugător
 197. YUGEN =inefabilul poeziei, fior poetic, misterul singurătăţii, al însingurării; sentimente care nu pot fi exprimate prin cuvinte
 198. YUKATA =chimonou bărbătesc
 199. ZENGA= pictură realizată de călugări zen
 200. În 1688 existau trei tipuri de spectacole kabuki: jidai-mono (teatru istoric), sewa-mono (piese casnice) şi shosagoto (dansuri). În secolul XVIII, regizorul Shozo Namiki a inventat scena turnantă, iar cu o sută de ani înainte s-a folosit cortina şi scena auxiliară hanamichi, care leagă scena principală de mijlocul sălii. Partea din stânga a scenei (din sală partea dreaptă) se numeşte kamite  şi este locul de onoare, fiind folosită de personajele  principale, oaspeţi, alte persoane importante. Partea din dreapta scenei numită shimote este locul ocupat de personajele secundare, servitori; majoritatea intrărilor pe scenă au loc din partea această folosind Costumele sunt elegante pentru jidai-mono, obişnuite, comune pentru sewa-mono şi foarte vii pentru shosagoto. Perucile funcţionează ca un cod al vârstelor şi al statutului social.  =
 201. sau noh este o formă de teatru tradiţional. Păstrează ritualul străvechi, reflectând o viziune existenţială budistă. Actorii sunt sacerdotali, jucând rolul de mesageri ai zeilor şi ai oamenilor. Protagonistul se numeşte shite, iar antagonistul waki şi apare costumat adesea ca preot. Important este corul, format din 6-8 persoane. Limbajul e poetic, aforistic, iar mişcările studiate, ritualice. Formele principale de teatru sunt dengaku nō (un dans ritualic, tematic, geometrizat) şi sarugaku nō (spectacole umoristice). Ambele stiluri foloseau măşti care îşi avea originea în teatrul antic japonez numit Spectacolul se compunea din piese scurte, distractive (kyogen) şi din piese mai lungi, serioase. (Se remarcă asemănarea dintre teatrul şi teatrul antic grec).

 

 

ISTORII VIITOARE (TANKA)

Trenuri grăbite1

Gări fără minutare 2

fluvii umane3

două poveşti nescrise 4

asia5 europa 6

Lucian Strochi

ISTORII VIITOARE

trenuri grăbite1   – japonezii au unele dintre cele mai rapide trenuri din lume.

gări fără minutare 2 –precizia mersului trenurilor este incredibilă. Prin urmare în gări ceasurile devin inutile, „fără minutare”.

fluvii umane3  – pentru un european, staţiile de metrou şi  de tren par invadate de oameni care formează adevărate maree sau fluvii umane.

două poveşti nescrise 4  – probabil e vorba de cele două Japonii – o Japonie tradiţională, cea a ceremoniei ceaiului, a ikebanei, o Japonie „răbdătoare” şi o alta „grăbită”, aflată în plină informatizare  şi automatizare. Curios poate pentru un european, cele două Japonii nu se contrazic, ci se completează, rezultând o civilizaţie interesantă, originală, concurând alte civilizaţii milenare, cum ar fi în primul rând cea chineză.

asia5 europa 6   – Japonia este cea mai „europeană” ţară asiatică. Şi aşa cum plăcile tectonice ale Eurasiei acţionează, sudura dintre civilizaţii este absolut remarcabilă. Japonia importă şi exportă cultură cu o uşurinţă unică.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7

IMPERIU (TANKA)

soarele roşu1

şi o ţară2 se roagă3

drapele sacre4

doare lumina5  priviri6

şi visuri kamikaze7

Lucian Strochi

IMPERIU

soarele roşu1  – am convenit că soarele roşu este prezent pe drapelul Japoniei.

şi o ţară2 – e vorba desigur de Japonia.

se roagă3   – e vorba probabil de un episod din cel de al doilea război mondial, Japonia trecând prin multe clipe dificile.

drapele sacre4   – orice drapel este sacru, dar sacralitatea se accentuează în vreme de război.

doare lumina5 – e greu de spus despre care lumină este vorba: despre lumina degajată de explozia atomică de la Hiroshima şi Nagasaki? De lumina din ochii pilotului orbit de reflectoare şi de focurile antiaerienelor ? De lumina din ochii oamenilor simpli care îşi văd distrusă ţara?

priviri6   – acelaşi lucru. Privirea nu se poate odihni, vede doar dezastre.

şi visuri kamikaze7  – literal, kamikaze înseamnă „vânt divin” şi se referă la un episod din cel de al doilea război mondial, când, în disperare de cauză, piloţii niponi efectuau atacuri sinucigaşe asupra navelor americane. Termenul de kamikaze se referă atât la avion, cât şi la pilot şi acţiunea sa.  Un termen asemănător este banzai, care se referă tot la o sinucidere, dar diferenţa dintre kamikaze şi banzai se referă la scopul acţiunii. În primul caz e vorba de un ipotetic succes militar asupra adversarului, în timp ce banzai se referă la o moarte eroică, în locul unei predări ruşinoase. De altfel greu de înţeles pentru europeni este şi sinuciderea ritualică prin seppuku. Codul Bushido este cel care impune ca loialitatea şi onoarea să fie mai presus de viaţă. Termenul de kamikaze se traduce prin vânt divin, kami însemnând Dumnezeu, spirit sau divinitate, iar kaze înseamnă vânt. Termenul a fost folosit după două taifunuri din 1274 şi 1281, care au dispersat flota mongolă în timpul invaziei mongole în Japonia.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

STAMPA JAPONEZA (TANKA)

şi fără Fuji1

mi-e greu cu zăpezile2

privire sacră3

stau cu zeii la masă4

beau sake5 fără tine6

Lucian Strochi

STAMPĂ JAPONEZĂ

şi fără Fuji1 – Fuji este muntele sacru al japonezilor. A urca pe Fuji este echivalent cu a te duce la Mecca sau Ierusalim. Fuji este cel mai înalt munte din Japonia şi impresionează prin forma sa piramidală, precum şi prin faptul că apare tot timpul cu vârful acoperit de zăpadă.

mi-e greu cu zăpezile2  – fiind o ţară muntoasă (peste 80% din teritoriul ţării e acoperit de munţi), zăpada este o problemă în Japonia.

privire sacră3nu ştim dacă privirea nu e îndreptată spre Fuji şi în acest fel înţelegem atât sacralitatea privirii, cât şi regretul de a nu urca decât  cu privirea pe muntele sacru.

stau cu zeii la masă4zeii fac legătura între sacru şi munte. Adesea lăcaşul zeilor este muntele.

beau sake5sake este băutura tradiţională a japonezului şi se obţine din orez fermentat.

fără tine6 – abia acum înţelegem sentimentul de regret, de singurătate, provocat de absenţa iubitei.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

LUMEA CA TEATRU (TANKA)

LUMEA CA TEATRU1

kabuki2 şi no3

măşti noi şi vechi pe stradă4

o plecăciune5

faţa râde6 o grădină7

pepene8 felinare9

Lucian Strochi

LUMEA CA TEATRU1

kabuki2 –este unul dintre cele trei mari stiluri de teatru japonez, împreună cu şi bunkaru, jucată doar de actori. În perioada Genroku (1688-1704) era deja o formă de teatru cu reguli precise, iar în perioada Edo (1688-1868) a devenit cea mai populară formă de teatru. Numele de kabuki a fost ales pentru că avea conotaţii cu „şocant”, „neobişnuit”. Este un spectacol total, care cuprindea şi scene senzuale şi erotice. În 1688 existau trei tipuri de spectacole kabuki: jidai-mono (teatru istoric), sewa-mono (piese casnice) şi shosagoto (dansuri). În secolul XVIII, regizorul Shozo Namiki a inventat scena turnantă, iar cu o sută de ani înainte s-a folosit cortina şi  scena auxiliară hanamichi, care leagă scena principală de mijlocul sălii. Partea din stânga a scenei (din sală partea dreaptă) se numeşte kamite  şi este locul de onoare, fiind folosită de personajele  principale, oaspeţi, alte persoane importante. Partea din dreapta scenei numită shimote este locul ocupat de personajele secundare, servitori; majoritatea intrărilor pe scenă au loc din partea această folosind kanamichi. Costumele sunt elegante pentru jidai-mono, obişnuite, comune pentru sewa-mono şi foarte vii pentru shosagoto. Perucile funcţionează ca un cod al vârstelor şi al statutului social.

şi 3 sau noh este o formă de teatru tradiţional. Păstrează ritualul străvechi, reflectând o viziune existenţială budistă. Actorii sunt sacerdotali, jucând rolul de mesageri ai zeilor şi ai oamenilor. Protagonistul se numeşte shite, iar antagonistul waki şi apare costumat adesea ca preot. Important este corul, format din 6-8 persoane. Limbajul e poetic, aforistic, iar mişcările studiate, ritualice. Formele principale de teatru sunt dengaku nō (un dans ritualic, tematic, geometrizat) şi sarugaku nō (spectacole umoristice). Ambele stiluri foloseau măşti care îşi avea originea în teatrul antic japonez numit gigaku. Spectacolul se compunea din piese scurte, distractive (kyogen) şi din piese mai lungi, serioase. (Se remarcă asemănarea dintre teatrul şi teatrul antic grec).

măşti noi şi vechi pe stradă4 – teatrul este o lume, reflectă viaţa, prin urmare poate fi găsit şi pe stradă. Invers, strada este un spectacol cu măşti.

o plecăciune5 – „plecăciunea” este o formă de respect, dar permite şi schimbarea expresiei: aceeaşi mască devine, prin plecăciune, veselă.

faţa râde6 – rezultatul plecăciunii.

o grădină7 – grădina este o scenă a vieţii japonezului.

pepene8 – pepenele aparţine tuturor zonelor climatice. El devine şi o mască sau un felinar, dacă i se scobesc ochii şi gura şi i se pune înăuntru o lumânare.

felinare9 – felinarul este un element specific peisajului nocturn japonez.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

BASARABIA (TANKA)

Basarabia1

o ţară fără ţară2

cu eroi tineri3

viaţa râde adie4

vise5 şi patru cetăţi6

Lucian Strochi

BASARABIA

Basarabia1  – această tanka demonstrează că realităţile pot fi şi altele decât cele nipone. Când am auzit prima dată cuvântul Basarabia în copilărie am remarcat că acesta conţine de patru ori vocala „a”. Peste câţiva ani am citit un poem despre Basarabia în care un poet vorbea, spre uimirea mea, de cei patru „a” din cuvânt, pe care îi considera patru cetăţi. Nu mai ştiu nici cine era autorul, nici cum suna poemul, dar faptul că observasem un lucru demn de a fi pus într-o poezie m-a tulburat. Am citit acest cuvânt jucându-mă cu el în varii moduri: Basarab ia, Bas Arabia, ba sar abia… Poate pentru că acest cuvânt era prohibit la noi. Am râs totuşi atunci când l-am găsit scrie totuşi într-o gazetă sportivă. Îl purta o baschetbalistă care se numea Ştefania Basarabia (nu cred că mă înşel).

o ţară fără ţară2  – basarabia se caută şi mai devreme sau mai târziu va avea şi ea o ţară.

cu eroi tineri3  – basarabenii tineri sunt cei care vor determina o nouă ţară în hotarele ei fireşti.

viaţa râde adie4  – trebuie să fim optimişti, vântul schimbării deja adie.

vise5 – deocamdată unirea este doar în visele noastre. Dar cel mai adesea visele devin realitate…

şi patru cetăţi6  – cele patru cetăţi „tradiţionale” sunt Hotin, Soroca, Tighina şi Cetatea Albă.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

PEISAJ JAPONEZ (TANKA)

pagodă veche1

o tânără gheişă2

două suflete3

 

eu iau o rază roză4

şi beau un ceai5 fără tine6

Lucian Strochi

PEISAJ JAPONEZ

pagodă veche1  – deşi pagoda este  întâlnită în toată Asia de sud-est, în China, pentru peisajul japonez pagoda este un element important.

o tânără gheişă2 – probabil era vorba de o shikomi (shikomiko, shitajiko) adică o  gheişă aflată într-o primă etapă de iniţiere, cea de servitoare.

două suflete3 – nu ştim cine sunt cele două suflete: poetul şi gheişa, poetul şi iubita, gheişa şi un iubit secret al ei…

eu iau o rază roză4 – rozul este o culoare considerată de japonezi delicată şi subtilă. Folosirea pronumelui personal în tanka şi haiku este destul de rară.

şi beau un ceai5 – ceaiul este pentru japonez un lucru esenţial, mai important decât o masă de prânz, de exemplu.

fără tine6 –acest „tine” poate fi iubita sau o cititoare oarecare. „Atmosfera” este de stampă japoneză.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

MEDITATIE (TANKA)

meditaţie1

sabie2 şi lacrimă3

o diademă4

totuşi soare răsare5

visele6 apei7 roşii8

Lucian Strochi

MEDITAŢIE

meditaţie1 – corespondentul japonez ar fi wabi, dar el este o categorie specifică pentru haiku.

sabie2  – aluzie la mitul întemeierii Japoniei: o sabie înfiptă în apa mării. Există în Japonia un cult al săbiilor de samurai, unele fiind transmise din generaţie în generaţie, timp de sute de ani.

şi lacrimă3 –cealaltă componentă a mitului: la „scoaterea” sabiei au căzut patru picături care au format cele patru insule principale ale arhipelagului nipon. Dacă românii au binomul „râsu’ – plânsu’ ” ca atitudine fundamentală, japonezul are lupta şi lacrima.

o diademă4 –această diademă poate însemna o încununare şi o încoronare.

totuşi soare răsare5 –aluzie la numele perifrastic al Japoniei „Ţara soarelui răsare”.

visele6 – visele, ca fiice ale imaginarului, pot face orice.

apei7 – apa este fundamentală pentru Japonia.

roşii8 – nu ştim dacă visele sunt roşii sau apa e roşie. Oricum roşul este o culoare duală, contradictorie, simbolizând atât viaţa (culoarea fructelor coapte), cât şi moartea (culoarea sângelui scurs).

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

CEREMONIA CEAIULUI (TANKA)

evantai roşu1

cha no you2 şi kimono3

seară de vară4

 

o floare5  o gheişă6

iubire şi lacrimă7

 

 

CEREMONIA CEAIULUI

 

evantai roşu1  – evantaiul este un termen cu un extraordinar câmp simbolic, asociindu-se cu oglinda, masca, paravanul, mătura, pana, frunza, stampa. Este un simbol ambivalent: potoleşte arşiţa, dar şi aţâţă focul. Evantaiul este şi un obiect de comunicare aşa cum sunt steagurile în comunicarea navală. Evantaiul roşu poate fi şi imaginea unei săbii (spade), aşa cum apare într-un text de-al meu mai vechi: „în mână port un trandafir sau spadă/ sau altfel spus un evantai de sânge”. Evantaiul apare şi ca o pavăză împotriva spiritelor rele. În Japonia el apare împodobit cu mitsu-to-moye tricolor, variantă ternară, aceasta, al yin-yangului chinez, cu virtuţi protectoare.

cha no you2 – în traducere ceremonia ceaiului, un ritual străvechi, care include şi arta aranjării florilor, adică ikebana.

şi kimono3  – kimonoul este costumul naţional al Japoniei. La origine cuvântul kimono înseamnă lucru de îmbrăcat (ki –a îmbrăca, mono –lucru). Kimonoul este format din piese multiple de material sub forma literei T, aşezat în aşa fel, încât tivul să ajungă la glezne. Kimonourile sunt înfăşurate strâns în jurul trupului, cu partea stângă peste cea dreaptă (cu excepţia înmormântărilor). Sunt prinse cu o centură numită obi legată la spate cu o  fundă. Kimonoul se poartă cu încălţăminte tradiţională (zori sau geta) şi şosete (tabi). Înainte de secolul XVIII se folosea kosode (un kimono cu mâneci scurte). Kimonoul ceremonial al bărbaţilor este confecţionat din mătase neagră numită habutae şi e decorat în alb cu blazonul familiei.

seară de vară4 – kimonoul se poartă de obicei din iunie până în septembrie. Se foloseşte obligatoriu în ceremonia ceaiului.

o floare5  – de obicei florile sunt cele din stampe: floarea de cireş, de prunişor, de cais sau crizantemă.

o gheişă6  – gheişa (gensha) înseamnă artistă, persoană a artelor, numită şi geiko sau geigi. Este o doamnă de companie, dansatoare, interpretă de artă tradiţională. După Restauraţia Meiji (1868) gheişele au devenit şi prostituate de lux. Au  existat şi gheişe bărbaţi (hokan) până pe la 1800. Gheişele poartă kimono.

iubire şi lacrimă7 –gheişele sunt „făclii ale iubirii”, cucerind prin feminitatea lor accentuată şi autentică. Ultimul vers se referă poate şi la condiţia lor tragică: sunt iubite, dar nu pot iubi.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică silabe terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.

MIT (TANKA)

amaterasu1

o naştere uşoară2

două japonii3

 

poveste fără poveşti4

eredităţi nipone5

Lucian Strochi

 MIT

amaterasu1  – Amaterasu (Amaterasu-o-mi-kami sau Ohiru-menomuchi-no-kami) este, în mitologia niponă, zeiţa soarelui şi cea mai importantă zeitate şintoistă. Asupra originii sale, există două variante. Prima, conform cronicii Kojiki (712), Amaterasu s-a născut din ochiul stâng al zeului Izanagi în timp ce acesta se purifica ritual într-un râu după ce vizitase iadul (unde fusese să îşi caute nevasta decedată). A doua, conform cronicii Nihon shoki (720), Amaterasu s-a născut în urma relaţiilor sexuale dintre zeul Izanagi şi zeiţa Izanami. Amaterasu a devenit stăpâna Paradisului (Takamagahara). Este sora lui Susanoo, zeul furtunii. Amaterasu l-a trimis pe nepotul ei NInigi-no-Mikoto să aducă pacea în Japonia şi i-a oferit trei obiecte sacre numite „Comorile imperiale ale Japoniei”: sabia Kusanagi, oglinda Yata no kagami şi bijuteria Yasakani no magatama. Se consideră că Jimmu, primul împărat al Japoniei a fost un descendent al lui Ninigi -no –Mikoto. Întrucât limba japoneză nu foloseşte pronume diferite pentru genuri, nu putem şti dacă Amaterasu este bărbat sau femeie. Totuşi reprezentările plastice o înfăţişează ca fiind femeie. Amaterasu a inventat ţesutul, tehnicile de cultivare a orezului şi a grâului, creşterea viermilor de mătase. Simbolul lui Amaterasu este oglinda.

o naştere uşoară2  – nu ştim dacă naşterea lui Amaterasu a fost uşoară sau ea a născut la rându-i uşor.

două japonii3  – o Japonie este a sabiei, cealaltă a oglinzii. Una este Japonia luminoasă a lui Amaterasu, cealaltă este a fratelui ei Susanoo, întunecată şi capricioasă.

poveste fără poveşti4 – miturile sunt resimţite ca fiind reale. Actuala curte imperială a Japoniei se revendică din Amaterasu.

eredităţi nipone5  – ereditatea este un lucru foarte important pentru Japonia, întrucât ea asigură tradiţia, continuitatea, resimţite de japonezi mai acut decât la alte popoare.

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică silabe terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.