Vasile Crăiţă-Mândră – la muzeul de Artă din Piatra-Neamţ

Vasile-Craita-MandraVasile Crăiţă-Mândră s-a născut în 1945 la Galaţi şi a absolvit „monumentala” în 1969 la Bucureşti (clasa Ştefan Constantinescu şi Gheorghe Popescu), impunându-se la început ca un foarte inspirat caricaturist, prezent în mai toate revistele şi almanahurile de profil din ţară, premiat în Japonia sau Iugoslavia. Numele îi vine dintr-o poreclă, iar porecla e un titlu de nobleţe „moştenit” de la un strămoş, năzbâtios şi cuceritor, purtând o crăiţă la butonieră, răpind pentru o seară fetele din mâinile flăcăilor cu care acestea veniseră la horă, dar, fiind „mândru”, nu prea a avut de suferit, mai ales că se împăcau cu toţii în final la o vadră de vin.

Refugiat în pictură, monumentalistul îl va învinge pe caricaturist, chiar dacă acesta din urmă lasă … urme notabile în peisajul caligrafiat pedant. Personala Vasile Crăiţă – Mândră deschisă recent la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ conţine peste 30 de lucrări în ulei (la Bacău pictorul propusese aproape 120 de lucrări într-o retrospectivă).

Unitatea expoziţiei este remarcabilă: domină tiranic peisajul de la Tescani (aproape nu există tablou în care prezenţa arborelui să nu fie tutelară), domină verdele(bine temperat, filtrat prin alb, aşa încât pictura se cere privită printre gene), strălucirea provine dintr-o amplă orchestraţie a tonurilor mate (Lacul, Acvatica, Oglindire, Margine de lac, Răsfrângere). A doua secţiune a expoziţiei o constituie peisajul „caligrafic” –(Caligrafii autumnale, H, Croşete). În fine, efortul de abstractizare, de geometrizare e vizibil în lucrări abil compuse (Piramida, Coloane vegetale, Sfere vegetale).