Teatru: UBUISMUL-MODĂ SAU MODEL?

UBUISMUL-MODĂ SAU MODEL?
comedie vs. conferinţă

EU: Satem sau kentum?

TOŢI: Kentenar! Cert centenar!

PUBLICUL (stânga): Herr NANY, Her NANI, HERNANI!

PUBLICUL (dreapta): Bateau – Mouche mousse Mousquete Mouche MOUCHOIR mousculeuse

EU : Aştept!

UBU: Ca rege al Patagoniei şi ca sclav al Franţei cer descăpăţânarea încăpăţânatului căpăţânos acefal cefalopat cefalopod Alfred… (explozii) nobil… Nobel… Michel… Jar… Jarry

TU: Motivul?

UBU: Nesupunere civică plus asociere criminală

TU: Cu cine ?

UBU: Cu el însuşi!

EL: …în vederea săvârşirii..

UBU: …desăvârşirii…

EL (devenit subit AVOCATUL APĂRĂRII): …asasinatului împotriva unui criminal în serie… susnumitul cu număr de serie pe caroserie XXXL a considerat siderat că Ubu este unic şi de aceea are atâţia moştenitori.

Prin urmare, prezentăm în copie şi original, următoarele acte: ferparul şi certificatul de naştere ale lui Alfred Jarry şi certificatul de virginitate al regelui sclav UBU

PUBLICUL (stânga): UBU – ROI CAPETIEN TETETIEN UBU – ENFANT DU TRIBU !

PUBLICUL (dreapta): UBU-ELEPHANT DE MALIBU !

JUDECĂTORUL : Să auzim, să vedem, să pipăim, să simţim certificatele…

UBU: …patalama!

JUDECĂTORUL : …fie şi aşa…

AVOCATUL APĂRĂRII: Am procură de la cetăţeanul Jarry sau de la regele sclav UBU (citeşte certificatele):

CERTIFICAT DE NAŞTERE

Mâine va avea loc naşterea domnului Alfred Jarry, de profesie incertă, la Laval (localitatea, nu trădătorul), fiul răposatului Anselme Jarry şi-al răposatei Caroline Jarry, născută Trernec’h de Coutouly de Dorset, soţia lui; vor fi de faţă prietenii săi Arthur Rimbaud şi Isador Ducasse, conte de Lautréamont, precum şi Raymond Queneau, Jacques Prévert, Eugène Ionesco, Boris Vian -toţi poeţi, prozatori şi dramaturgi. La naştere va asista şi mama lui Socrate. Metoda folosită: maieutica de Mayenne. De faţă fiind, ca martori: Antoine Marie Jeanne Perspicasse şi Julien Sorel, vărul său.

FAIRE- PART

Ieri a avut loc decesul d-lui Alfred Jarry, literat, în vârstă de 32 de ani, la Laval, în Mayenne, pe strada Charles-Landelle, nr.13; fiul răposatului Anselme Jarry şi-al răposatei Caroline Jarry, născută Trernec’h de Coutouly de Dorset, soţia lui; încetat din viaţă împărtăşit fiind cu Sfintele Taine ale Bisericii.

Din partea domnişoarei Charlotte Jarry, sora lui, a d-lui şi a d-nei Lerestif des Tertres, unchiul şi mătuşa sa din partea bunicului, a domnului Amedée Gorvel de l’ Escoubliere, unchi dinspre partea bunicului, a verilor săi, căpitanul de la Morinière, soţul Sidoniei Lerestif des Tertres, vara sa, şi a doctorului Fernand Calmette, directorul Institutului Pasteur din Lille, soţul Estellei de la Solle, vara sa; a doctorului Laurent, vărul său, şi a doamnei Joséphine Laurent, ca monahie Maica Marie du Sacré-Coeur, la Ursulinele din Lamballe, vara sa.

Înhumarea va avea loc în mormântul familiei Trernec’h, în vechiul cimitir din Rennes.

De Profundis

CERTIFICAT DE VIRGINITATE

Prin prezenta se confirmă faptul că himenul şi himelul domnului UBU sunt intacte.

De altfel domnul UBU este atât de plin de sine încât nu poate fi penetrat.

Forma rotundă cu marginile uşor franjurate în dreptul dreptei.

Obiectul cercetat este roz şi atât de elastic, încât nici nu poate fi vorba de vreo deformare sau deflorare.

Mintea domnul UBU este şi ea virgină.

Spre a-i servi la divorţ sau la căsătorie. Paramedic Patamedic SS indescifrabil

TU: Ce naşte din burghez, burghez mănâncă!

EA: Patafizic, patalama, pat pataşon, pată, pataguay, pataguleai, patagonia, pat agonia…

TU: UBU se poate revendica din orice şi din nimic !

EA: Cacofonistule!

TU: Sexofonisto!

EA: …compost compot complot

TU: …complet idiot

EU: Ca să-l putem damna şi condamna pe Jar …pe Jarry, trebuie să înţelegem ce este UBUismul

TU: …ca ori ism e comunism…

EA: …fascism nazism totalitatism despotism nepotism…

PROCURORUL: „Alfred Jarry poet simbolist, cu o accentuată nuanţă de agresivitate, avangardist”

JUDECĂTORUL: Adică spion? Agent dublu? Gardist?

PROCURORUL: Se poate spune şi aşa… romancier, dramaturg, colaboraţionist la Revue blanche şi Théâtre de l’Oeuvre. „Apare în literatura epocii ca o rafală de nonconformism”

JUDECĂTORUL: Rafală? Ta ta ta ta??

PROCURORUL: Ta ta !!! ….fantezie şi burlesc, foloseşte toate resursele ironiei şi ale umorului negru. Realizează o poezie a distrugerii, formă a unei „revolte superioare a spiritului”, a unei atitudini anarhice şi individualiste, proprie de asemenea răzvrătiţilor Lautréamont şi Rimbaud…”

JUDECĂTORUL: Terorist, anarhist, comunard…

PROCURORUL: „Este inventatorul patafizicii, ştiinţă îmbrăţişată cu entuziasm de admiratorii lui, care au creat în 1948 un Colegiu de patafizică cu statut şi legislaţie proprii.”

JUDECĂTORUL: Republicani, monarhişti, anarhişti.

PROCURORUL: …complet compost compot complot… Printre membrii colegiului: Raymond Queneau, Jacques Prévert, Eugène Ionesco, Boris Vian.

JUDECĂTORUL: Terorişti, anarhişti, comunarzi. La spânzurătoare sau la ghilotină?

PROCURORUL: Ghilotina e mai raţională, fiind mai naţională. În Rusia ar fi fost împuşcaţi. Ca Dostoievski.

JUDECĂTORUL: Să nu fim acuzaţi de deviaţionism…

PROCURORUL: Avem şi plângerea jupânului UBU, care a fost făcut public: burghez, cupid, stupid, laş, sălbatic, megaloman, meloman, hrăpăreţ, vulgar, josnic şi absurd.

JUDECĂTORUL: Mă retrag pentru deliberări.

(revine aproape imediat)

Se declară dezbaterile închise, deoarece n-au fost niciodată deschise, după care instant

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile şi penale de faţă, în temeiul art. 234 şi următoarele din Codul de procedură civilă, penală şi religioasă

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

condamnă pe inculpatul Alfred Jarry la moarte.

Sentinţa va fi executată imediat prin ghilotinare în piaţa publică.

Cu termen de recurs de 15 zile de la executarea sentinţei.

Totodată acordă reclamantului UBU dreptul la mărire şi nemurire şi roire.

UBUismul se declară religie de stat, doctrină naţională şi internaţională.

EU (trăgând cortina): Precum vedeţi, UBU-ismul este atât o modă comodă, cât şi un model fidel.

UBU (stingând lumina): Căcart! Lumânăraştea măsii! Ghilotina!

Lucian Strochi