Aforisme – 29 iulie 2015

 2015-07-29-aforismeMaxima zilei: Iluzia e mai puternică decât realitatea pentru simplul motiv că şi realitatea e o iluzie.

Ignoranţa e bună doar în anumite situaţii şi relaţii.

Ignoranţa e doar o treaptă spre cunoaştere.

Ignoranţa nu zămisleşte monştri, ci doar îi hrăneşte.

Ignoranţa poate fi o cetate cu zidurile inexpugnabile.

Ignoranţa poate fi şi ea o forţă de temut. Mai ales dacă e comună.

Ignoranţa se răzbună pe tine ca o femeie neglijată: poate deveni oricând violentă.

Iluzia este amanta realului. Adică trăieşte în concubinaj cu acesta, fără vreun act oficial.

Imaginarul e atât de încăpător, încât include absolut totul: de la realitatea acută la vis sau coşmar, de la fantastic la feeric, de la straniu la miraculos, de la lilial la atroce.

Imaginarul e atât de încăpător, încât poate îngloba în el şi orice aberaţie. Şi nu doar cromatică.

Imaginaţia e superioară erudiţiei. Cultura o poţi regăsi adunată în enciclopedii şi dicţionare, imaginaţia nicăieri.

Imaginaţia, ca să se impună, trebuie să fie o balanţă echilibrată între minciună şi adevăr.

Imaginea sufletului se răsfrânge în cuvinte ca într-un caleidoscop.

Imaginea timpului oprit e pânza de păianjen.

Imitaţia e fundamentul culturii, pentru că îi asigură tradiţia.

Imitaţia e o artă mult mai răspândită decât se crede.

Important, atunci când proiectezi, să fii atent cum proiectezi erorile. Principiul „mărului putred dintr-un coş cu mere sănătoase” se aplică pretutindeni: orice eroare afectează grav şi ireversibil rezultatul final.

Important e drumul, nu durata sau destinaţia.

Important e să vrei, nu să poţi.

Important în viaţă e să-ţi fii propriul sclav şi propriul domn.

Important nu e să câştigi, ci să participi. Adevărat, e important să participi la câştig.

Important nu e să vorbeşti, ci să fii ascultat. Important nu e să taci, ci să fii ascultat.

Impotenţa nu e doar un atribut al sexualităţii.

Imunitatea e acea carenţă somatică a omului prin care medicul poate explica orice boală.

Incendiile şi inundaţiile nu sunt cele mai catastrofale lucruri. Gândiţi-vă la o căsătorie sau o mutare în alt oraş.

Indiferent dacă faci paşi mai mari sau mai mici, mai repezi sau mai lenţi, important e că înaintezi.

Inerţia ochiului te face să citeşti corect un cuvânt scris greşit. Inerţia gândului de te face să citeşti greşit un cuvânt scris corect.

Infirmităţile sufletului sunt mult mai grave decât cele ale trupului. În primul rând pentru că ele afectează un tot şi nu doar o parte.

Inima judecă înaintea creierului. Asta pentru că are informaţii mai multe şi mai rapide de la celelalte organe. Dar nu e obligatorie să şi judece mai bine.

Inima nu seamănă cu un măr, ci mai degrabă cu o pară întoarsă (din gândirea unui copil).

Lucian Strochi