Teatru: DE SFÂNTUL GHEORGHE AM AVUT …YORICK

Festival-de-teatru(1992)

RADIOGRAFIA UNUI FESTIVAL

Ediţia a II-a a Festivalului de teatru YORICK organizat între 20-23 aprilie 1992 de Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamţ debutează calm. Toate lucrurile par a fi puse la punct, inclusiv „modificările” de ultimă oră. Încep primele intervenţii, primele emoţii.

Mottoul festivalului e împrumutat de la cei din Năsăud: „Întunericul a îmbrăcat haina luminii”. Motivaţia: toate spectacolule avea să înceapă pe întuneric (cu o excepţie). Şi nu din cauza unei pene de curent…

Primul spectacol,(cel al Năsăudului), primele concluzii: text interesant, bine decupat, dar…mişcare scenică imposibilă, trei personaje uitate de regizor pe scenă vreo treizeci de minute (unul din personaje dădea totuşi din mâini?!?). Cineva propune un premiu de neinterpretare feminină.

Căminul cultural din Săcel (Maramureş) propune Cântec de Bătrân de Valentin Munteanu. Primul paradox: deşi foarte mulţi poartă numele de „Grad” (o, poezia regulamentelor militare!), vizată e armata, care în 1907 „nu a fost cu noi”. Textul tezist (pe lângă figura luminoasă a preotului, figura la fel de luminoasă a muncitorului – e drept, aluziv : Paşcanii, ah, Paşcanii!). Avem şi Deus ex machina)În traducere: Zeul te macină!), aşa că totul e bine când se sfârşeşte… Interpretarea corectă nu salvează un text vetust.

Primul „Caragiale” vine de la Urziceni. N-a fost o Năpastă (nici la propriu, nici la figurat). Spectacol curat, bună Anca, bun şi Gheorghe, ne bun Dragomir şi ne bun Nebunul (Ion pe lângă PGP, mai avea şi epilepsie, paranoia etc.) Nebunii sunt ceva mai expresivi şi mai hotărâţi.

Ziua întâi se sfârşeşte cu Oamenii cavernelor de Saroyan, spectacolul ieşenilor. Un spectacol de ţinută, impresionant. Juriul zâmbeşte, publicul aplaudă, ieşenii sunt mulţumiţi şi… curioşi.

Ziua a doua debutează cu o superbă încercare de mituire a juriului: ni se oferă (în cruce) cinci ouă bucovinene, încondeiate, de către artiştii Teatrului Popular „Constantin Moruzan” al Casei de Cultură a Sindicatelor din Câmpulung Moldovenesc, odată cu spectacolul Soacra cu trei nurori de Ion Vasilescu.

Spectacol bine ritmat, însă fără virtuţi deosebite, cu o greşeală de distribuţie (ochiul soacrei văzuse şi alesese mai bine!)

Un spectacol ratat ne-a oferit Casa de Cultură din Constanţa (cei care, la ediţia precedentă, ţintiseră locul I!).

Un întreg complex audio-vizual pus în slujba unor idei caduce. Un Eminescu confundat cu Mircea Eliade (vezi şi titlul: Nuntă în cer): ( e drept că iniţialele sunt aceleaşi). Un Eminescu amintind de …Dracula. Cele câteva imagini cu adevărat frumoase nu puteau salva un spectacol eşuat din toate punctele de vedere.

Porunca a 7-a de Dorio Fo (Târgu Jiu) a permis dreptcredincioşilor o rememorare a celorlalte porunci, fiind un spectacol absolut inedit, cu o primă parte proletcultistă (mă refer, evident, nu la text) şi cu o a doua de….Sevilla, dezinvoltă, modernă, foarte bine interpretată. Şi a fost ziua a doua…

A treia zi ne-a oferit un matineu Shakespeare (deşi era A douăsprezecea noapte), susţinut de Grupul de teatru Altar al CJCVPTC Tulcea, câştigătorii primei ediţii. Spectacol cuminte, fără căderi, dar şi fără atribute deosebite.

Bucureştenii (Grupul de teatru „6/9” al Direcţiei Sanitare Bucureşti) au venit cu două propuneri: una zgomotoasă (Mica noastră publicitate de Tadeus Bozewicz), al ta impresionantă (Staţia facultativă de Harold Pinter).

Din nou Shakespeare (Romeo şi Julieta – Grupul Act al Casei de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamţ), în regia lui Gheorghe Hibovski.

Un spectacol incitant, cu o scenografie funcţională şi expresivă, cu interpreţi aflaţi la vârsta eroilor, cu un ritm debordant adesea, cu câteva soluţii regizorale extrem de frumoase., dar şi cu o „Doică” inutil caricaturizată. La ora când scriu aceste rânduri se cunosc laureaţii.

Iată-i:

PREMIUL I – Spectacolului Oamenii cavernelor de W. Saroyan –teatrul de la Râpa Galbenă – Iaşi

PREMIUL JURIULUIRomeo şi Julieta de William Shakespeare – Grupul Act al Casei de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamţ).

PREMIUL al II-lea – Nu se acordă

PREMIUL al III-lea – Spectacolului A douăsprezecea noapte de William Shakespeare – Grupul de teatru Altar al CJCVPTC Tulcea,

PREMIUL DE INTERPRETARE MASCULINĂEmil Gnatenco, interpretul rolului „Ducele” din spectacolul Oamenii cavernelor de W. Saroyan.

PREMIUL DE INTERPRETARE FEMININĂCristina Luca, interpreta rolului „Julieta” din spectacolul Romeo şi Julieta de William Shakespeare

PREMIUL DE SCENOGRAFIE – spectacolului Romeo şi Julieta

PREMIUL DE REGIE – Arhitect Nicolae Munteanu, pentru spectacolul Oamenii cavernelor de W. Saroyan.

Urmează FESTIVITATEA DE PREMIERE (lung prilej de bârfe şi de ipoteze).

Şi va fi a patra zi…

 Lucian Strochi