Eseu: DESPRE FANTASTICUL ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

Dar cred că adevăratul motiv al absenţei unei Istorii a literaturii fantastice româneşti îl constituie faptul că puţini autori au scris numai literatură fantastică. Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangă, Al. Macedonski, Ion Minulescu, Mateiu Caragiale, Adrian Maniu, Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Mihail Sadoveanu etc. au scris proză fantastică, dar ei s-au impus, în literatura română, prin alte genuri şi opere.