Aforisme – 19 septembrie 2015

2015-09-19-aforismeMaxima zilei: Tăcerea e de argint, vorba înţeleaptă de aur. Cam multe metale, cam multe tinichele.

Ştiu că eşti imperfectă, dar iubesc în tine fiinţa ideală pe care ipostaza mea ideală a întâlnit-o.

Ştiu că există curbe de sacrificiu. Or fi existând oare şi drepte de sacrificiu?

Ştiu cine e muza memoriei, dar nu-mi amintesc pe cea a uitării.

Tabloidul e un ziar din tablă (din gândirea unui copil).

Tablourile sunt ferestrele deschise ale imaginarului. Atenţie numai la curent!

Tablourile sunt ferestrele prin care natura se uită la oameni în expoziţii.

Taci când nu ai de spus nimic sau când ai de spus prea multe.

Tagore e cel mai mare fluviu al Indiei.

Tandreţea e forma sublimată şi sublimă a iubirii. În primul rând pentru că a învins timpul.

Tandreţea e singurul sentiment care reuşeşte să concilieze dragoste cu prietenia.

Tăcerea e mult mai semnificativă decât vorbirea.

Tânărul trebuie să se obişnuiască întâi cu eşecul şi apoi cu izbânda, din două motive: eşecul e înaintea izbânzii şi eşecurile sunt mai numeroase decât izbânzile.

Târcoalele fac parte din dicţionarul tezaur canin. (din gândirea unui câine)

Te cred, pentru că e incredibil ce-mi spui.

Te poţi înălţa prin cultură, muncă şi talent. Dar mai simplu e prin alte mijloace.

Te poţi îneca şi fără apă.

Te poţi lupta cu oricine şi cu orice, mai puţin cu prejudecăţile.

Te poţi murdări şi cu alb.

Te voi privi/până când/voi deveni privire.

Te-am iertat: pentru că te iubesc atât de mult, nici nu mi-am dat seama că (mi) – ai greşit.

Teama de a nu greşi ne face să greşim şi mai mult şi mai grav.

Telefonul e cel mai veninos şarpe.

Temerarii nu sunt cutezători, cutezătorii nu sunt doar îndrăzneţi. În această serie sinonimică cutezătorii sunt adevăraţii cuceritori.

Teme-te de adversarul care nu mai are nicio şansă. Tocmai în asta constă şansa lui.

Teme-te de orice gaură. Nu ştii niciodată cine se ascunde în ea.

Teme-te de vorbele alese: cel mai adesea sunt contrafăcute.

Teoria e descriptivă, practica narativă. Dar ambele sunt moduri de expunere pentru un dialog, care e şi el un mod de expunere.

Teoria hibridului a fost inventată şi promovată de o cercetătoare adulterină. (din gândirea unui elev).

Teroriştii se pot confunda cu poliţiştii, în două condiţii: să fie deghizaţi în poliţişti sau poliţiştii să fie deghizaţi în terorişti.

Lucian Strochi