Foileton plastic: 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DAN CEPOI

cepoiPictura lui Dan Cepoi e traversată de tornade. Copacii par dezrădăcinaţi, cerul ne priveşte cu ochi duşmănos, seminţele devin gigantice, refuzându-şi menirea de fruct. Sensul unei asemenea viziuni este, la ultima analiză, unul de catharsis.


(IT) La pittura di Dan Cepoi e’ traversata da urigani. I suoi alberi sembrano sradicati, il cielo ci quarda con un occhio ostile, i semi diventano giganti, rifiutando il loro destino di frutto. In senso di una tale visione e’, in ultima analisi, uno di „catharsis”.