Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: GHEORGHE DIACONU

Gheorghe DiaconuGheorghe Diaconu are o pictură monumentală, cu tăceri glaciare, geologice. Chiar dacă Diaconu este şi un excelent portretist, misterul spre care se îndreaptă e cel al structurilor cristaline, de cuarţ, de diamant. Lumea lui Gheorghe Diaconu este una a începuturilor, adică a acelui timp care nu se obişnuise să primească în intimitatea sa pe Măria Sa, Omul.


(IT) Gheorghe Diaconu ha una pittura monumentale, con silenzi glaciali, geologici. Anche se Diaconu e’ un eccellente pittore di ritratti, il mistero verso il quale si orienta e’ delle strutture cristalline, di quarzo, di diamante. Il mondo di Gheorghe Diaconu e quello dei primi tempi, cioè quel tempo che non era abituato ad accogliere nella sua intimità, Sua Signoria, l’Uomo.