Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IULIA HĂLĂUCESCU

halaucescuIulia Hălăucescu s-a impus în timp printr-o acuarelă dezinvoltă, bine temperată, încastrată în tonuri de negru. Pictoriţei îi reuşesc trecerile, aproape mitice. O temă devine prin multiplicări savant dirijate, un ciclu, ciclurile, la rândul lor, converg către un teritoriu sacru, în care muntele şi mănăstirea, apa şi casa aparţin unei lumi pe care artista a cucerit-o definitiv.


(IT) Iulia Hălăucescu durante il tempo si e’affermata grazie ai suoi acquarelli disinvolti, ben temperati, incastrati in tinte di nero. l’artista riesce a sottolineare molto bene i passaggi, quasi mitici. Un argomento diverta, attraverso moltiplicazioni condotte con abilita, un ciclo; i cicli convergono poi verso un territorio sacro, dove in monte e il monastero, l’acqua e la casa appartengono ad un mondo che l’artista ha conquistato definitivalmente.