Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: ARCADIE RĂILEANU

raileanuArcadie Răileanu este un artist în care se întâlnesc două componente de bază ale picturii: culoarea şi compoziţia. Culorile pânzelor sale sunt spectrale, pure, primare, impresionând prin intensitatea lor. Compoziţia e monumentală, arhitecturală, severă, contrastând cu tonurile calde. Desenul, aparent absent, se decupează însă temeinic în imaginarul nostru.


(IT) Arcadie Răileanu e’ un artista che riunisce due componenti di base della pittura: il colore e la composizione. I colori delle sue telle sono spettrali, puri, primari, impressionano per la loro intensita. La composizione e’ monumentele, architettonica, severa, in contrasto co i toni caldi. Il disegno  – assente in apparenza – si ritaglia con sicurenzza nel nostro immaginario.