ŞTEFANIA OPROESCU – DEZORDINEA GALOPULUI

St.Oproescu-Dezordinea-galopuluiŞtefania Oproescu este un editorialist de mare talent.

Inteligenţa, promptitudinea, umorul tandru şi ironia vitriolantă, spiritul polemic, intransigenţa, un deosebit simţ al limbii – iată doar câteva din calităţile acestui autor care s-a hotărât să-şi adune editorialele din Oglinda literară, scrise şi publicate în perioada august 2011 –iulie 2015 sub un titlu uşor derutant, Dezordinea galopului (Editura ATEC, Focşani, 2015).

Titlurile articolelor sunt edificatoare, vorbind ele însele despre subiectele abordate, păstrându-şi totuşi necesara zonă de mister care ne obligă să citim mai departe, să vedem despre ce e vorba în discurs. Titluri precum Titanic fals, Portocala de plastic, Dezordinea galopului, Lecturile elefantului de la Loto, Despre tradiţie sau dacă mănâncă pisica muştar, Aici sunt filosofii dumneavoastră!, „Cântecul căţelei” şi lătratul degeaba, Anul acesta se poartă Brâncuşi, Papionul şi rezonul, Liberatorul sunt irezistibile, multe şocante, ce invită direct la lectură imediată.

Evident toate aceste titluri sunt aluzii la alte formulări, multe celebre. Ştefania Oproescu este un moralist care nu ţine predici, nu moralizează, ci lasă cititorul să ia, maieutic, atitudinea adecvată unei situaţii, unui fapt de viaţă.

Structura textelor e inedită: toate încep cu un „chapeau” care trimite sau nu la textul propriu-zis, aşa cum o teoremă trimite la demonstrarea ei; alteori textul cules cu aldine este conclusiv, demonstraţia textului ce urmează oferind alte argumente posibile, întărind afirmaţiile iniţiale.

Autoarea nu ezită să înfrunte celebrităţi, dacă simte că ea are dreptate (Gabriela Melinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Mircea Dinescu, Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăiele, Gheorghe Visu, Marin Moraru, Florin Zamfirescu).

Cartea nu e însă scutită de unele neglijenţe şi/sau inexactităţi inexplicabile: Stendhal e născut într-adevăr în secolul al XVIII-lea (în anul 1783), dar nu cred că, la mai puţin de 17 ani, putea scrie aforisme memorabile. El aparţine, orice s-ar spune, secolului următor… Forma „repercursiuni” este incorectă: termenul corect este „repercusiuni”. După cum preoţii s-ar supăra pe autoare pentru că ne obligă să trecem „în nefiinţă” şi nu „în eternitate”. Asta ca să găsim pete şi în soare…

Mobilitatea gândirii autoarei este excepţională şi îi permite, între altele, să transforme un eveniment local într-unul naţional sau chiar cosmic. Autoarea e omniscientă, omniprezentă şi scuze! Omnipotentă. Se strecoară prin istorii literare, decupează citate din discursuri ocazionale, aduce ca argumente lucruri puţin sau deloc ştiute, se mişcă dezinvolt prin câteva culturi străine, are curajul de a evoca personalităţi şterse, aproape necunoscute, foloseşte, atunci când e cazul, parabole, metafore, snoave (cea cu pisica mâncând muştar oare ce-o fi?), are o scriitură impecabilă.

Ştefania Oproescu este avocatul unor cauze aparent pierdute. Cu talent, cu încăpăţânare, cu fervoare, reuşeşte însă adesea să convingă şi să câştige. Juriul, partida, cititorii.

Există jubilaţie în textele Ştefaniei, după cum există şi destul scepticism.

Autoarea nu este o „neutrală”, trădându-şi, de multe ori, adevăratele esenţe literare: de poetă şi de prozatoare. Dar dincolo de adevărurile textelor sale, sunt cucerit de firescul discursului său.

Firesc care – din nefericire – e din ce în ce mai rar.

Prin Ştefania Oproescu, Oglinda amicului Gheorghe Andrei Neagu devine un reflector.

Lucian Strochi