Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 25 martie 2016 (5)

dialog-11-apr-searaCORNEL PAIU: Există terorism şi terorişti şi-n cultură? Întreb aceasta, în contextul lumii actuale, care se confruntă, din nefericire, chiar în aceste zile, unul petrecut chiar astăzi, marţi, 22 martie 2016, la Bruxelles, în „inima Europei”, când redactez această întrebare, cu un nemaiîntâlnit val de atentate teroriste.

LUCIAN STROCHI: Da. Există. Terorismul în cultură la noi  a fost resimţit acut în perioada proletcultismului, a realismului socialist. Atunci ţi se recomanda nu doar ce să scrii, ci şi cum să scriu, ceea ce e stupid. Reeducarea, fenomenul Piteşti nu au fost numai pentru oamenii politici. Şi scriitorii sufereau acelaşi proces. Unii au rezistat, alţii s-au adaptat, alţii au emigrat, alţii au pătimit. Terorism înseamnă să nu poţi aminti de unele scrieri şi de unii scriitori, numai pentru că acest lucru nu convine nu ştiu cui, român sau neromân, funcţionar public sau om politic. Dar cel mai grav e că au început să apară opere alese, culese, falsuri grosolane, interpretări aiuritoare: capra era văduva săracă, soacra era o chiaburoaică, toate personajele negative erau obeze şi vorbeau limbi străine. A fost o perioadă (e drept scurtă!), când limba română nu putea fi predată dacă erai român! Puteai face puşcărie dacă recitai „Doina” lui Eminescu! Până şi folclorul era violat, corcit, înlocuit de folclorul de tip nou. Poeţii „culţi” erau înlocuiţi de poeţi „ţărani”, de poeţi „muncitori”. În biblioteci erau fonduri secrete, iar prefeţele erau pline de ură de clasă: Rebreanu era fascist, Blaga se bălăcea în metafizică tulbure, iar unii scriitori erau chiar interzişi. Din păcate, revistele au avut şi ele o parte de vină publicând articolele unor jandarmi culturali, unii de profesii incerte. Dacă ne referim la terorism cultural în general, atunci putem spune că el s-a manifestat şi se manifestă de când e cultura cultură şi literatura literatură. Romanii au distrus Biblioteca din Alexandria, cutate împărat chinez a distrus toată literatura de până la el, din literatura antică am putut reconstitui o pagină din 200! E ca şi cum ai citi un roman în două pagini. Ion sau Pădurea spânzuraţilor, de exemplu! Să mai vorbim de tot soiul de Indexuri, de cărţi interzise, arse, mutilate, pe vremea Inchiziţiei sau, mai recent, pe vremea fasciştilor, naziştilor, comuniştilor. Revoluţiile culturale au înăbuşit în sânge autori, cărţi, idei, fie că a fost vorba de China, Rusia, România sau mai nu ştiu care stat. E bine ca tineretul să ştie acest lucru! La fel au fost distruse monumente istorice, biserici, temple, catedrale… Alteori terorismul s-a manifestat şi prin impunerea unor valori străine. Colonizarea Americilor nu a fost o bucurie pentru culturile precolumbiene. Rolul culturii e să apropie oameni, valori estetice şi etice, morale. Dacă sfidăm dispreţuim, distrugem cultura arabă sau cea a continentului negru, dacă vom confunda cultura cu civilizaţia dacă vom manifesta toleranţă zero faţă de alte culturi vom avea permanent surprize. Din păcate imperialismul cultural funcţionează în continuare…