Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 1 aprilie 2016 (15)

dialog-28-apr-searaCORNEL PAIU: Să recapitulăm împreună celebrele stafii ori fantome din literatura şi, de ce nu, din istoria universală…

LUCIAN STROCHI:Stafiile apar în literatură odată cu literatura. Le întâlnim în scrierile Egiptului antic, în Cărţile tibetane ale morţilor, în Ghilgameş, în Mahabharata şi Ramayana, la greci şi romani, în scrierile chineze sau arabe. Dar cea mai cunoscută stafie cred că este cea a Tatălui lui Hamlet. De fapt ea dă logică desfăşurării acţiunii piesei, motivează reacţiile lui Hamlet. Omul invizibil poate fi considerat şi el o stafie. La noi, Eliade e cel care transformă stafia în personaj, în Domnişoara Christina de exemplu, după cum, admirabile pagini despre stafii, moroi, apariţii, vedenii au scris Vasile Voiculescu sau Marin Sorescu; prin Dracula, Briam Stoker a produs o explozie… cinematografică şi… turistică. Dacă ne referim la o altă zonă, cea a morţilor vii, avem romane extraordinare precum Cimitirul Buna Vestire al lui Arghezi sau Incident la Antares al lui Erico Verissimo. Sunt desigur şi alte cărţi, literatura fantastică are un capitol întreg dedicat problemei. Mai nou, avem o întreagă doctrină woodoo, apoi zombi. Dacă mai adăugăm şi vrăjitoarele, statuile, păpuşile, portretele din tablouri, fotografiile, alte obiecte strâns legate de aspectul fizic al omului atunci progresia devine geometrică, trigonometrică…