ANCADA IUBIRII ÎN TANDEM

ANCADA-7Lumina-n ochii săi albă se frânge,1
Să crezi că râde-n hohot sau că plânge,2
Şi-a citit de curând un liric poem3
Şi că poartă-un noroc4 sau poate-un blestem.5

Durerea-n lacrimi tulburi i se strânge,6
Iubirea îi pare acum un totem,7
Odă triumfală8 sau un recviem,9
Ce viaţa însăşi, prin versuri, răsfrânge.10

Suntem, e drept, un tandru, duios tandem,11
Deşi mişcările noastre-s încă nătânge,12
Dar amândoi destinul vor înfrânge13
Într-un spaţiu ciudat,14 într-un timp boem.15

De-aceea nu-i suntem sorţii la cherem,16
Împlinindu-ne un sentiment suprem.17

Într-un spaţiu ciudat, într-un timp boem18

Lucian Strochi

 

ANCADA IUBIRII ÎN TANDEM 

 

1 Lumina-n ochii săi albă se frânge, – întreg textul e bazat pe ambiguitate. În primul vers nu ştim cine e lumina: lumina divină? Lumina iubitei ca obiect al unei adoraţii? Lumina unei Pasiuni?; albă – e vorba de un adjectiv epitet sau de un adverb  provenit din adjectiv, care nu şi-a pierdut încă flexiunea? Din ce cauză e albă lumina? Pentru că aşa ne pare, nespectrală? Pentru că e răsfrângerea scleroticii? Pentru că albă e neutrală, impersonală, indiferentă, aşa cum poate fi vocea, la un moment dat? Se frânge datorită imposibilităţii de a comunica? Nu mai poate pătrunde dincolo de globul ocular?

2 Să crezi că râde-n hohot sau că plânge, – aparent acest vers îl contrazice pe primul. A râde şi a plânge sunt două verbe extrem de dinamice, mai ales dacă sunt însoţite de hohot. Numai că aici hohot e factorul de echilibru, anulând râsul şi plânsul, „un echilibru între antiteze”. La fel de importantă este şi conjuncţia disjunctivă sau. Verbul să crezi pare şi el ambiguu: tu să crezi? Să creadă cineva, nedeterminat? A crede e oricum mai puţin decât a şti (atunci când nu e legat ideatic de credinţă).

3 Şi-a citit de curând un liric poem –cine a citit? Lumina? Ochii iubitei? Destinul? Oricum intrăm dintr-o idealitate în altă idealitate, aceasta e drept o iluzie a realităţii…

4 Şi că poartă-un noroc – norocul „purtat” este al luminii care poate fiinţa, al iubitei care se iluminează prin lectura poemului, al destinului care prin lectură, prin rostire se exorcizează sau se răsfrânge fiind o idealitate nu o realitate?

5 sau poate-un blestem. – lumina, dragostea, destinul pot avea şi valenţe negative. Pe de altă parte, blestemul există numai prin cuvânt.

6Durerea-n lacrimi tulburi i se strânge, – lectura poemului liric desparte: lumina dispare şi rămâne iubita, iubirea.  Tulburi sugerează opacitatea, dar şi concentrarea, materialitatea…

7Iubirea îi pare acum un totem, – iubitei sau luminii iubirea i se pare un totem, un animal ciudat, o plantă exotică. Iubirea este într-adevăr un obiect căruia să i te închini, între altele şi pentru că îţi aminteşte de strămoşi, de legături de sânge, de foste iubiri.

8Odă triumfală – iubirea trăieşte doar prin extreme, ca moment de beatitudine, de împlinire primeşte, literar, omagiul suprem, oda triumfală, sintagmă uşor pleonastică.

9 sau un recviem, – recviemul nu există ca specie literară, ci doar muzicală. Se referă aici la o posibilă moarte a unei iubiri.

10 Ce viaţa însăşi, prin versuri, răsfrânge.  – dacă iubirea  moare, ea se refugiază însă în poezie, devenind eternă.

11Suntem, e drept, un tandru, duios tandem, – al treilea catren vorbeşte despre o iubire iluzorie, dar reală, în/prin text. Îndrăgostiţii alcătuiesc un posibil tandem, termen folosit desigur cu sens conotativ, dar puternic, vorbind despre două persoane nedespărţite (dar care nu au devenit încă un androgin).

12 Deşi mişcările noastre-s încă nătânge, – se sugerează începutul unei iubiri totale, probabil de refacere a androginului. Este o experienţă nouă pentru cei doi îndrăgostiţi, prin urmare mişcările sunt încă nătânge.

13 Dar amândoi destinul vor înfrânge – iubitul îşi doreşte realizarea iubirii, împlinirea ei, lucru care se poate realiza numai prin înfrângerea destinului potrivnic.

14Într-un spaţiu ciudat,  – spaţiul ciudat e o sintagmă greu traductibilă, readucându-ne în ambiguitate. Să fie vorba totuşi de androgin, adică posibilitatea ca două „corpuri” să devină unul singur? Să fie vorba de ieşirea din contingent? Să fie vorba de o iubire cosmică?

15într-un timp boem.timpul iubirii devine un timp psihologic: pentru îndrăgostiţi prea scurt, în realitate etern. Este boem întrucât el nu ţine cont de nicio convenţie (socială sau de altă natură).

16De-aceea nu-i suntem sorţii la cherem, – această certitudine a confirmării iubirii îi permite iubitului îi permite un puseu de orgoliu: soarta poate fi învinsă, iubiţii desprinzându-se de determinările ei.

17  Împlinindu-ne un sentiment suprem. –al doilea vers al distihului e solemn, cei doi declarându-şi iubirea, văzută ca o imensă realizare, ca un sentiment suprem

18Într-un spaţiu ciudat, într-un timp boem…- ultimul vers plasează iubirea într-o proiecţie ideală, neoferind până la urmă nicio certitudine.