Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 8 aprilie 2016 (13)

dialog-22-mai-dimineataCORNEL PAIU: Care au fost cei mai mari creatori de vitralii?

LUCIAN STROCHI: I-am amintit deja pe cei mai importanţi.  Dar dacă ar fi să facem puţină istorie, se cuvine să-l amintim pe călugărul Teopfilus, de pe la anul 1100, cal care descrie primul tehnica vitraliului, pe călugărul Abbot Suger, cel care reconstituie cu vitralii mănăstirea Sf. Denis, pe pictorul american John LaFarge. Şi la noi există preocuparea pentru vitralii şi sticlă colorată, având fabrici de profil la Bucureşti, Buzău şi…Piatra-Neamţ.

CORNEL PAIU: Există o literatură în acest sens? Albume, studii critice de istorie artei, eseistică de artă etc.?

LUCIAN STROCHI: Da. Numai că, din păcate, studiile se referă în primul rând la arhitectura catedralelor, vitraliile fiind tratate oarecum superficial, marginal. Albume sunt ceva mai multe, am şi eu câteva, când ne vedem ţi le împrumut. Le-am adus din Franţa, nu ştiu dacă există şi în bibliotecile din România.