CV (5)

V

cv-5într-un poem totul este permis
orice asociere orice adjectiv sau partid extremist
orice legătură secretă orice parolă
nu există practic nici o interdicţie
cuvântule tată al nostru şi fiu
ridică-te din mlaştini din păduri din pustiu
şi fii adevărat şi fii viu
cuvântule carele ne eşti în ceruri
facă-se voia ta
vie împărăţia ta
aşa cum în cer
aşa şi pre pământ
prin urmare viaţa nu e doar o fântână
o plantă abia răsărită trufaş şi verde
visul unei seminţe pulsul din urechea unui iepure
dispreţul unei cămile revolta unei mulţimi
viaţa poate fi şi altceva mai subtil decât un copil
decât o teoremă decât o formulă mai complexă
decât o parabolă decât o epistolă decât un cuvânt
decât un nume pe o stelă pe o cruce
pe o piatră pe un monument pe un mormânt
decât o paranteză a unui timp dement
şi un spaţiu fără saţiu incomensurabil
viaţa e mai mult decât o pleoapă tremurătoare
decât pământul arabil
decât o aripă de porumbel sau o pală de elicopter
decât teama vărgată de pe coapsele zebrei
de pe spinarea fumegândă albastră a tigrului
de pe gardul
proaspăt vopsit în spatele căruia în aşteptare
pândeşte semeţ şi mitic leopardul
moartea însăşi nu e decât un pseudonim al vieţii
o pădure de mesteceni incendiată
o lună fardată
un cioc galben de pelican
o lumânare o urmă o urnă un ban
o turmă de zimbri de bouri sau de bizoni
alergând în neştire
ceva ce vine de dincolo de fire
nu mai e o bătrână cu coasă
un schelet sau două femure încrucişate
prefer o femeie frumoasă
care să te ţină de mână şi care să-ţi spună
treacă de la tine şi lasă
viaţa şi moartea sunt singurele basme care încep cu este
un cuvânt e prea puţin şi prea mult o poveste

Lucian Strochi