Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 2 iunie 2016 (9)

dialog-20-iulie-dimineataCORNEL PAIU: Cum se poate esenţializa, autonom, opera unui creator?

LUCIAN STROCHI: Singurul care are drept de viaţă şi de moarte asupra operei sale este autorul însuşi. El ştie mai bine decât oricine care sunt limitele operelor sale. Cu un instinct sigur, el îşi va elimina operele mediocre, nesemnificative, oarecare şi va reţine capodoperele. Nici un autor nu scrie doar capodopere, asta e clar. Esenţializarea operei stabileşte liniile de forţă ale unui creator. Până la urmă un artist nu va crea decât o singură operă. Mallarmé avea dreptate. Desigur această operă unică are mii de feţe, de ipostaze, de stări alotropice. Asupra unei opere acţionează două forţe puternice: una centrifugă, cea a receptării critice, aici intervenind un întreg sistem, de la dicţionare la istorii, de la antologii la albume etc. Forţa centrifugă e asigurată de critica literară şi de către cititori. Forţa centripetă aparţine autorului. El caută o operă ideală, o ediţie ne varietur, o operă definitivă, care să-l reprezinte, să-i asigure eternitatea. Dar mai e ceva: opera se şlefuieşte în timp. Dacă nu se şlefuieşte, rugineşte, se învecheşte, dispare pur şi simplu. Dar capodopera învinge timpul. Şi odată cu ea autorul, dacă nu e strivit de prestigiulo operei.