ISTORIE (LEMA)

lema-2ISTORIE (LEMĂ) (2) 57

 Vinovat1 e verdele de trecerea luminii în fructe2
vinovată piatra de trecerea timpului în ziduri3
vinovat timpul de trecerea zidului în străjeri4
nevinovate întotdeauna ferestrele5

Lucian Strochi

 

ISTORIE (LEMĂ) 57

 Vinovat1justiţia operează binar: vinovat/nevinovat. Este un adevăr matematic, ştiinţific, juridic. Adevărul poetic este însă altul, să spunem în modul.

e verdele de trecerea luminii în fructe2 Din punct de vedere al purităţii, trecerea luminii în fructe este o degradare, o trecere de la un abstract concret divin la concret al naturii, implicând un proces generativ/degenerativ: coacerea. Prin urmare verdele, prin fotosinteză, (dar şi conţinând ideea de crud, de tânăr, de proaspăt) se face vinovat de această transformare: floarea devine fruct.

vinovată piatra de trecerea timpului în ziduri3 – urmând aceeaşi logică: piatra este natura naturata, natura aşa cum e, nesupusă omului, muncii sale. Piatra înseamnă timp, stabilitate şi eternitate  (apa trece, pietrele rămân). Pusă în zid piatra îşi pierde acester calităţi , devenind un număr într-o serie

vinovat timpul de trecerea zidului în străjeri4 zidul cetăţii se prelungeşte în străjerii care îl apără. Pentru acest lucru e vinovat chiar timpul istoric, psihologic, biologic, cronologic.

nevinovate întotdeauna ferestrele5  – această lemă este un elogiu adus ferestrei, declarată într-o justiţie divină, nevinovată. Fereastra permite trecerea nestânjenită a luminii, face parte din zid, fiind partea sa străvezie, este străjer, prin faptul că admite observaţia şi este fereastră adică un ochi al sufletului. Prin fereastră natura rămâne aşa cum ea, nemodificată.

Lema se bazează pe anaforă şi nu are rime. De remarcat că în ultimul vers avem toate vocalele (e,i,o,a,î,u –cu excepţia lui „ă”, vocala ezitării. Cuvântul  ferestrele are o singură vocală, e, cea mai frecventă din limba română, vocala echilibrului.