Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (36)

dialog-16-august-dimineataCORNEL PAIU: Legat de civilizaţii… Credeţi în superioritatea unora şi inferioritatea altora?

LUCIAN STROCHI: Cred că problema pe care o ridici ţine de o anume antropologie structurală. Adesea confundăm tehnologia sau forţa armată cu civilizaţia, cu cultura. Care ar fi criteriile care să stabilească superioritatea sau inferioritatea unei civilizaţii? Cred mai degrabă că în anumite perioade istorice, o cultură a strălucit mai mult decât alta. Dacă ar fi să fac o ierarhizare a culturilor, pe primul loc ar trebui să fie cultura egipteană, care a rămas neschimbată timp de peste 3000 de ani! Civilizaţia egipteană ajunsese la un rafinament nemaiîntâlnit, conciliind politeismul cu monoteismul, viţa cu moartea şi cu viaţa de apoi. Apoi cultura chineză, civilizaţia chineză (termenii cultură şi civilizaţie mi se par inseparabili!). Un chinez poate citi cu relativă uşurinţă un text scris în urmă cu trei milenii! Posturile în administraţia chineză se obţineau prin concurs naţional, cu zeci de mii de candidaţi, primul clasat devenind prim-ministru! Impresionantă e civilizaţia greacă, cea care reuşeşte sinteza celorlalte culturi: persană, feniciană, ebraică, egipteană (a nu se uita că Ptolomeii erau greci!). Filosofia greacă, teatrul grec, academia, palestra, au influenţat decisiv o altă mare cultură, cultura romană. Ce să mai vorbim de cultura mayaşă, aztecă, incaşă, indiană, scită? Sau culturile Africii care aveau să influenţeze  decisiv arta plastică modernă.