BALANTA (LEMA)

lema-6Cum poate să-ncolţească cel fără rădăcină?1
Cum poţi tăia o virgulă-n lumină?2
Cum poate sângera străveziul?3
Cum poate străveziu să fie viul?4
Cum poate fi cuvânt5 cuvântul?6

Lucian Strochi

 

BALANŢA (LEMĂ) 253

 

Cum poate să-ncolţească cel fără rădăcină?1această lemă se bazează pe unele evidenţe, care par a fi contrazise de natură. Rădăcina este o componentă de bază a vieţii vegetale, dar conotativ şi a vieţii sociale (v. arborele genealogic).

Cum poţi tăia o virgulă-n lumină?2lumina pare dreaptă, imposibil de modificat. Prin urmare nu poţi tăia o virgulă, nu o poţi întrerupe parţial, cu o poţi curba

Cum poate sângera străveziul?3viaţa înseamnă sânge, organe, exclude prin urmare străveziul

Cum poate străveziu să fie viul?4 –aceeaşi observaţie. A fi străveziu este împotriva naturii, caracterizată prin forme, prin contraste, prin culori.

Cum poate fi cuvânt5 cuvântul scapă oricărei clasificări. El este o metarealitate, prezentând câteva aspecte: aspectul scris, aspectul oral (sonor), are semnificaţii, simboluri, semne, e perceput sinestezic. Din această cauză cineva numea cuvântul „sigma s”: scris, sonor, semnificant, semn, simbol, sinestezie.

cuvântul?6  – sintagma cuvântul cuvânt pare imposibil de tradus şi chiar de înţeles.

Şi această lemă are ca temă cuvântul. Textul se bazează pe o anaforă, de fapt o interogaţie retorică, o cvintă cu rime împerecheată, ultimul vers, conclusiv rămânând singur.

Se poate remarca o  evoluţie logică în text,  de la concret spre abstract: rădăcină – lumină –  străveziu – viu – cuvânt.