Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (64)

dialog-04-septembrie-dimineataCORNEL PAIU: Ce părere aveţi despre literatura care se creează astăzi în Basarabia?

LUCIAN STROCHI: Într-o prefaţă la o carte a unei tinere prozatoare scriam aceste rânduri despre literatura basarabeană, care cred că sunt valabile ca răspuns la această întrebare: „Literatura basarabeană intră destul de târziu în conştiinţa românilor. Existau, desigur, scriitori care veniseră din Basarabia şi care se integraseră perfect peisajului literar românesc, influenţându-l chiar ideologic, mai puţin literar, cu notabile excepţii totuşi: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Constantin Stere ş.a.

Basarabia era cunoscută mai mult prin scrierile autorilor români de dincoace de Prut, uneori prin scrieri de valoare, capodopere chiar (cum ar fi Rusoaica lui Gib Mihăescu). Prin Eminescu, Creangă, dar mai ales prin Stamati şi Alecu Donici se (p)uneau punţi de simţire şi rostire românească, dar masiv scriitorii basarabeni pătrund în literatura română mai întâi prin poeţi: după Alexei Mateevici, citat îndeosebi prin Limba noastră, urmând ulterior poeţi valoroşi precum Grigore Vieru, Liviu Damian, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Nicolae Esinencu, Iulian Filip, Anatol Ciocanu, Gheorghe Vodă, Ion Vatamanu etc.

Prozatorii s-au impus mai greu, lucru oarecum explicabil (o literatură tânără se impune întâi  prin poezie), dar şi din cauza barierelor de limbă, culmea, mai vizibile când e vorba de proză, poezia salvându-se prin sintagme), dar lista lor e la fel de lungă, cuprinzând nume precum Ion Druţă, Vasile Vasilache, Vladimir Beşleagă, Nicolae Rusu, Leonid Tuchilatu, proza basarabeană excelând însă prin autorii de proză scurtă: George Meniuc, Ariadna Şelaru, Ion Constantin Ciobanu, Alexei Marina, Mihai Ion Ciobotaru, Gheorghe Malarciuc, Petru Cărare, Vlad Ioviţă, Lidia Istrati, Ion Ciocanu, Nicolae Vieru, Leo Butnaru ş.a.

Acestora din urmă li se adaugă, deloc ezitant, Cristina Costov, cu un surprinzător volum de povestiri intitulat Omul de bronz.”

Între timp am mai descoperit  şi alte nume, extrem de promiţătoare:  Lidia Vrabie, Dorina Codreanu, Victoria Fonari, Nicolae Spătaru Doina Dabija, Andrei Moroşanu.