Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (21)

dialogCORNEL PAIU: Există o monotonie a actului critic?

LUCIAN STROCHI: Categoric, nu. Diversitatea de opinii, subiectivismul, polemicile mai mult sau mai puţin cordiale, stilul irezistibil, construcţia elegantă şi inedită, imprecaţiile acribologice, formulările memorabile, citatele cu virtuţi mnemotehnice, transformă actul critic într-un peisaj cu multiple forme de relief.

CORNEL PAIU: Ce înţelegeţi dvs. prin critică poetică?

LUCIAN STROCHI: Critica poetică este una intens subiectivă, impresionistă, metaforică. Are avantajul de a reuşi să creeze în mintea cititorului imaginea unei opere. Dezavantajul ar fi lipsa unor trimiteri ştiinţifice, o oarecare lipsă de răceală critică, posibilitatea de a dezechilibra valorile tocmai prin subiectivismul militant.