Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (22)

dialog-12CORNEL PAIU: Dar prin critică eseistică sau eseu critic?

LUCIAN STROCHI: Critica eseistică ţine mai mult de acea literaturwissenschaft despre care am mai vorbit. Este cuceritoare prin forţa argumentaţiei, prin încercarea de generalizare, prin precizia scriiturii.  Poate păcătui prin îndepărtarea de operă, de folosirea acesteia doar ca pretext pentru un eseu cuceritor.

CORNEL PAIU: Este critica o înmormântare?

LUCIAN STROCHI: Nu. Chiar dacă pare a înmormânta o operă, a o condamna la moarte. Dar opera respectivă era născută moartă.