Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (33)

dialog-12-octombrie-dimineataCORNEL PAIU: Care este după părerea dvs. cea mai tare litera tură a lumii? Şi de ce?

LUCIAN STROCHI: Literatura de limbă spaniolă. E o literatură care se scrie, se publică, se difuzează şi se comentează în Europa, în America de Sud, în America Latină, În America de Nord, în Asia. Au fost cazuri când o carte a fost lansată concomitent în 20-25 de ţări. Literatura de limbă spaniolă e mai proaspătă decât cea europeană, mai inventivă. Sunt câteva sute de scriitori cu care s-ar mândri orice literatură a lumii.