Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 6 iulie 2016 (7)

dialog-17-octombrie-searaCORNEL PAIU: Apropo, ce sentimente vă stârneşte sărbătorirea Centenarului Naşterii Poetului Tristan Tzara, fondator al curentului „Dada”?

LUCIAN STROCHI: Orice sărbătoare e un moment de graţie, cu atât mai mult când e vorba de un poet. Curentul

Dada este un curent care a marcat istoria literaturii şi indirect istoria artei.

CORNEL PAIU: Mai este viu „Dadaismul”? Mai întâlnim în prezent manifestări literar-artistice de factură pur dadaistă?

LUCIAN STROCHI: Orice curent este diacronic şi sincronic în acelaşi timp. Diacronia îl face unic şi irepetabil. Dimpotrivă, sincronia  funcţionează ciclic, extrage invariantele dintr-un curent, le revalorifică, le reciclează. Prin urmare,  Dada a murit, trăiască Dada!