Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 14 octombrie 2016 (5)

dialog-03-noiembrie-dimineataCORNEL PAIU: Ce umbre îl urmăresc/ îl devoră pe om? Dar pe omul creator?

LUCIAN STROCHI: Luminat din mai multe unghiuri şi iluminat de mai multe culturi, omul are firesc, mai multe umbre. Prima dintre ele este moartea. E umbra care te însoţeşte permanent, cu care e bine să te obişnuieşti, să conversezi şi eventual să ţi-o faci prietenă (ontologic şi gnoseologic). A doua umbră ar fi timpul. A treia umbra divină a mâinii: scrisul. Dar umbra  are devine lumină e iubirea. Sunt şi altele, dar mai puţin importante: bolile, ura, trădarea. Omul creator adaugă tuturor acestor umbre Creaţia. Un artist, un scriitor este, în timpul creaţiei, umbra lui Dumnezeu.