INTRE SINESTEZIE SI SINECDOCA SAU SCURT TRATAT DESPRE INCARUNTIREA STATUILOR (1)

cronica-literara-listan Nota autoarei

Ligia Stan, născută la 4 mai 1969 în Piatra Neamț, Absolventă a Facultății de Drept.

Debut: Revista Ateneu,  1988 cu un grupaj de versuri însoțit de un cuvânt de laudatio din partea regretatului poet Sergiu Adam.

A publicat în mod frecvent în aproape toate revistele literare : Convorbiri literare, Ateneu, Tomis, Familia, Flacăra, Cronica, Luceafărul, Amfiteatru și altele.

A fost distinsă cu mai multe premii la concursurile literare organizate de diverse instituții culturale și reviste.

A fost remarcată de critici literari și poeți de prestigiu: Sergiu Adam, Constanța Buzea, Lucian Strochi, Mircea Ciobanu, Petre Isachi, Paul Sân –Petru, Nicolae Boghian și alții

În ”Revista Amfiteatru” din 1988, regretata poetă de prestigiu Constanța Buzea consemna următoarele:

     ”Poemele Ligiei Stan, emană dintr-o extraordinară energie sufletească și arată, prin frăgezimea imaginilor și elanul frazei lirice că talentul tinerei poete va rodi cândva spectaculos.”

La rândul său poetul Paul Sân-Petru care a viețuit mai bine de zece ani în Județul Neamț desfășurându-și activitatea ca medic la Dispensarul din Comuna Poiana Teiului lecturându-mi o parte din creațiile literare și-a exprimat opinia, din care consemnez următoarele:

     ”…Rare ori mi-a fost dat să încerc atâta emoție la citirea unui manuscris de poezie. Ligia Stan, dispune de acea putere magică înnăscută de a transfigura lucrurile sub puterea metaforei într-un fel numai al ei, făcând să inunde sufletul cu frumuseți greu de descoperit.  Vocea pură a îndrăgostitei impunându-o dintr-odată atenției cititorului din care se poate distinge un timbru personal, în formare pe care îl așteptăm să se desfășoare pe măsura talentului poetic al autoarei.

     Altfel zis, am toate motivele să afirm că Ligia Stan este o poetă adevărată care promite să devină o voce distinctă în peisajul poetic feminin, fapt ce ne determină să-i așteptăm cu emoție și interes evoluția.”

Destinul a făcut ca în anii studenției care au urmat, să-l cunosc personal pe Mircea Ciobanu,

poet,  prozator, editor, traducător și eseist, autorul celor șase volume de ”Istorii” care pe atunci fusese numit director al Editurii Eminescu căruia i-am încredințat manuscrisul cărții mele de debut ”Ademenind Eternitate”.

Acesta cu vădit interes mi-a lecturat manuscrisul, (corectându-l pe alocuri), reținându-l în vederea publicării, redactor de carte fiind cunoscuta poetă Doina Uricaru.

Între timp au avut loc numeroase evenimente tragice și dureroase printre care și dispariția neașteptată a marelui scriitor Mircea Ciobanu astfel că apariția cărții atât de așteptată de mine nu a mai avut loc.

Și pentru că timpul nemilos care a trecut a fost lăsat în urmă, mă încumet să încredințez acest manuscris de poeme, în vederea publicării Editurii Ateneul Scriitorilor din Bacău, abia acum oferindu-mă de bună voie să mă las ”judecată” de cei care mă vor citi așa cum am fost și cum sunt în prezent. Urmând, desigur, să vadă lumina tiparului și alte producții literare mai vechi sau recente.