POSIBILE SFATURI PENTRU POSIBILI FII (GAZEL)

Mânii:  dă-le în spate departe,1

Nu te lăsa nicicând cuprins de ură,2

 

Nu-ţi risipi aşa, a ta putere,3

Dar pregătit mereu să fii, cu armură.4 

 

Nu renunţa la-a ta părere grabnic,5

Chiar dacă asta-ar însemna tortură.6

 

Nu pune orice fapt sub anatemă, 7

Aşteaptă-ţi clipa, orişice turnură.8

 

Nu fi nici rană, nu fi nici pansament,9

Fereşte-te de frig, dar şi de căldură.10

 

Instinct gregar spre turmă te conducă,11

Nu da, dar nu primi vreo lovitură.12

 

Da, nu fi nici sfânt, cum nu fi nici ateu:13

Păstrează-n toate, dreapta lor măsură…14

Lucian Strochi

 

POSIBILE SFATURI PENTRU POSIBILI FII (GAZEL) 8 

 Mânii:  dă-le în spate departe,1 acest gazel ar putea fi numit Învăţăturile tatălui către fiul său. Literatura a abordat nu o dată acest aspect (învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie), sau raportul maestru –învăţător (Scrisorile lui Rainer Maria Rilke   către un tânăr poet). E vorba de o literatură de transfer de experienţă şi prin urmare afirmaţiile şi negaţiile au valoare de maximă, de aforism. Într-un fel acest transfer este un decalog (Dumnezeu este pentru Moise Tatăl).Valoarea morală a textului contează, nu virtuţile şi subtilităţile stilistice.  Tatăl îi cere fiului să nu se mânie, întrucât mânia întunecă mintea.

Nu te lăsa nicicând cuprins de ură,2  – ura este un sentiment negativ, care consumă multă energie.

Nu-ţi risipi aşa, a ta putere,3  – a ierta, a ignora ar putea fi o soluţie, un substitut al urii.

Dar pregătit mereu să fii, cu armură.4  – asta nu înseamnă resemnare, renunţare, teamă, ci luciditate.

Nu renunţa la-a ta părere grabnic,5  –e bine să-ţi păstrezi fermitatea părerilor; uneori renunţarea poate fi considerată o slăbiciune.

Chiar dacă asta-ar însemna tortură.6 – e vorba de ceea ce se întâmpla în Evul Mediu cu cei care nu renunţau la ideile lor considerate eretice, de neadmis.

Nu pune orice fapt sub anatemă, 7 –ai răbdare, cumpăneşte bine lucrurile, nu te gră i să condamni un om sau o situaţie.

Aşteaptă-ţi clipa, orişice turnură.8  – aluzie la carpe diem, „Trăieşte (-ţi) clipa!” dintr-un cunoscut poem horaţian. Aşteptarea e la fel de importantă ca acţiunea aşa cum energia potenţială e la fel de importantă ca energia cinetică.

Nu fi nici rană, nu fi nici pansament,9  – nu exagera cu durerea, dar nu fii nepăsător cu rănile.  Dacă e posibil, evită lupta, pentru a nu fi rănit.

Fereşte-te de frig, dar şi de căldură.10ca om trebuie să-ţi cunoşti şi să-ţi respecţi limitele.

Instinct gregar spre turmă te conducă,11  – atunci când crezi că poţi scăpa mai uşor, acceptă spiritul de turmă, nu încerca să ieşi în evidenţă.

Nu da, dar nu primi vreo lovitură.12  – nu porni tu lupta, dar dacă trebuie să lupţi, fereşte-te, încearcă să nu primeşti nicio lovitură.

Da, nu fi nici sfânt, cum nu fi nici ateu:13  – nu exagera nici în ceea ce priveşte religia. Caută să faci în aşa fel încât credinţa ta să nu jignească pe nimeni. Poţi fi ateu, dar lasă-i pe alţii să creadă.

Păstrează-n toate, dreapta lor măsură…14 lumea este formată din ritm şi echilibru. Măsură e un cuvânt încăpător. Fără măsură nu putem evalua nici un obiect, nu putem avea dreptate, nu putem emana legi valabile.