CALUL (BESTIAR) (1)

Citesc în Upanişade2

Despre fantastice cavalcade3

Şi înţeleg

De ce un cal

Nu e un animal,

Ci universul întreg.4

Pe înţelesul tuturora:

Capul calului e aurora;5

Soarele e ochiul6, iar vântul

E sufletul ce-a cunoscut cuvântul;6

Munţii – ficatul şi plămânii;7

Lunile şi zilele săptămânii –

Articulaţiile;8

Spaţiile

Se ascund în pântec;9

Nechezatul este cuvânt şi cântec;10

Partea din faţă a corpului e soarele la răsărit;11

Trupul e anul12, crupa este asfinţit; 13

Fluviile sunt venele14, focul – grumazul14;

Cerul – spinarea15, şaua – talazul16;

Polii – flancurile17, emisferele – coastele18;

Oasele – astrele19;

Nourii – carnea19, zilele şi nopţile, călătoarele –

Picioarele20;

Urina este ploaia21, pământul – pielea22;

Arborii şi ierburile – coama23.

Când cunoaşte teama,

Din tremurul lui se naşte tunetul,

Sunetul.

Părăsite şei sunt munţii:24

Caii au fugit prin văi;

Nările răcoroase sunt peşteri:25

Caii au fugit prin văi;

Pătură, după goana nebună, pădurea:26

Caii au fugit prin văi;

Brazii-s verde nechezat:27

Caii au fugit prin văi;

Luna – o potcoavă de argint:28

Caii au fugit prin văi;

Pinten al lumii mi-i ochiul:29

Caii au fugit prin văi…

În mod curent

Rolul calului e ambivalent:30

Pur

Şi impur; 31

Solar

Şi funerar;32

Uranian

Şi chtonian.33

Chiar zeii erau hipios34, cabalini:

Poseidon35, Artemis36, Demeter37.

Deşi erau aproape de cer,

Drept cai erau veneraţi

De către bărbaţi.

Dar caii nu erau numai sus:

Se spune despre Cirus38

Că a fost desemnat drept rege

De nechezatul unui cal39, după o lege

Nescrisă.

Calu-i mereu o legendă deschisă:

Nici biblica apocalipsă40

Nu duce lipsă

De reprezentări de cai: calul alb41

E duşmanul venit din afară, făcându-te slab;

Calul roib42 înseamnă război

Venit din cer, peste noi,

Fără veste;

Calul negru43 – foametea este.

Şi, ca să respectăm cutuma:

Calul vânăt44 e ciuma.

Şi, mai scrie la carte,

După Artemidoros45

Citire:

„A visa un cal e o prevestire

De moarte”.

Mai sunt şi cei nouă cai ai lui Helios46

Înaripaţi, aruncând flăcări pe nări,

Până la mari depărtări;

Noaptea se odihneau în insula Preafericiţilor,47

Pe ţărâmul Eladei, sau în ţara sciţilor,

Unde se hrăneau cu iarbă magică.

Dar a fost şi o istorie tragică:

Phaethon48, fiul lui Helios – cam uşuratic,

Cam fanfaron:

A vrut să conducă şi el carul solar.

Numai că, speriaţii

Cai au luat-o ca disperaţii,

Prin spaţii,

Pârjolind pământul şi constelaţii.49

Lucian Strochi