DISTIHURI PENTRU CHILE

Tristeţea noastră, cine a ucis-o?

Corăbiile, păsările din Valparaiso

Dragostea noastră unde-i, zăluda?

În versul lui  Pablo Neruda

Să ne întâlnim dragule, drago

Pe străzile din Santiago

Cine sfâşie val după val după val?

Sonetele morţii Gabrielei Mistral

Unde-i durerea, unde e drama?

În nisipurile neplânse din Atacama

Cine a scris versuri după ureche?

Neasemuitul, Poetul Miguel Arteche

Cine culege toamna poamele, via?

Cei din Conception şi Valdivia

Cine foloseşte naiul şi harpa?

Don Roche Esteban Scarpa

Cine a mai spus şi minunea asta?

Tinerii din Antofagasta

Poezie, pasăre, cobro,

Te salută Vicente Huidobro

Cine nu cunoaşte tăcerea şi frica?

Orăşenii din Punta Arenas şi Arica

Cine îşi vântură în Iaşi dalbe plete?

Emil Brumaru şi Navarrete.

Lucian Strochi