GAZELUL APOCALIPSEI DIN NOI

Pogoară noaptea ca un pansament,1

Ca versul unui poet decadent. 2

 

În vremi ca astea, timpu-i delincvent,3

Nimic nu ne ridică-n transcendent.4

 

E frica, tot mai mare continent,5

Îngheţu-i ultim, suprem argument.6 

 

Nimic nu mai apare-n testament,7

Nimic nu apare pe firmament,8

 

Trăim din incident în incident 9

Şi omu-i tot mai mult un instrument.10

 

Arar apare câte-un insurgent11

Şi, între lucruri, câte-un ligament. 12

 

Se pare că nimic nu-i permanent, 13

Nimic nu mai apare pertinent,

 

Totul e frânt, segment, pigment, fragment,

Sau totul e doar fals, vag, ornament.14

 

De când n-ai mai trăit un sentiment?15

De când n-ai mai trăit plenar, ardent? 16

 

E-năbuşit din faşă-orice talent, 17

Şi veacul moare, descendent, dement. 18

Lucian Strochi

 

GAZELUL APOCALIPSEI DIN NOI (19) 

 Pogoară noaptea ca un pansament,1   – expresia „coboară noaptea” am întâlnit-o prima dată la T.S. Eliot (Coboară noaptea peste noi…). Am completat-o cu o comparaţie care mi s-a părut interesantă. Noaptea este ocrotitoare, ca un pansament, protejându-ne de răutăţile zilei; toamna poate fi albă ca un pansament, întrucât de apără, dacă e albă, de somn şi de moarte.

Ca versul unui poet decadent. 2   – versul uni poet decadent va fi unul surprinzător, neobişnuit, vorbind despre nevroze, anxietăţi.

În vremi ca astea, timpu-i delincvent,3personificare. Timpul este cel care fură, ne fură, este capricios şi contradictoriu, trădător şi insensibil, chiar asasin, deci…delincvent.

Nimic nu ne ridică-n transcendent.4lumea noastră este lipsită de avânt, de credinţă, de ideea de ascensional şi de zbor. E o lume a glodului, primitivă, instinctuală.

E frica, tot mai mare continent,5 –ordinea lumii e bazată pe frică.

Îngheţu-i ultim, suprem argument.6  – încălzirea globală, urmată de o glaciaţiune ne opresc să poluăm şi să distrugem şi mai mult pământul.

Nimic nu mai apare-n testament,7 – nu mai avem ce lăsa în urmă strămoşilor.

Nimic nu apare pe firmament,8niciun lucru nu mai e luminos, nici speranţa, gloria, spectacolul.

Trăim din incident în incident 9trăim fără vreun ţel în viaţă, trecând din accident în accident, întâmplarea fiind singurul nostru rege.

Şi omu-i tot mai mult un instrument.10  – altă dată stăpân al lumii, omul se robotizează devenind o unealtă, un instrument.

Arar apare câte-un insurgent11  – un om liber apare ca fiind un insurgent, un anarhist, un răzvrătit, un inadaptabil.

Şi, între lucruri, câte-un ligament. 12 apar timid şi unele legături între lucruri şi cuvinte.

Se pare că nimic nu-i permanent, 13ambiguitate: nu ştim dacă actuala stare este schimbătoare sau încercările timide de a depăşi această stare. Oricum efemerul, dinamicul  e de preferat eternului, staticului.

Nimic nu mai apare pertinent, – acuzăm tot mai mult o criză a valorilor, lipsindu-ne reperele, etaloanele, modelele.

Totul e frânt, segment, pigment, fragment, 

Sau totul e doar fals, vag, ornament.14 – viziunea noastră nu mai e una panoramică sau globală, integratoare, ci frântă, o suită de secvenţe, falsă, rar ţipător ornamentată, lipsind bunul gust şi bunul simţ.

De când n-ai mai trăit un sentiment?15într-o asemenea lume, sentimentul ea devenit vetust, un arhaism, un anacronism.

De când n-ai mai trăit plenar, ardent? 16momentele astrale, amplitudinile emoţionale, spirituale au fort uitate.

E-năbuşit din faşă-orice talent, 17 –parcă pentru a se proteja, turma acţionează gregar, ucigând talentul, geniul, originalitatea.

Şi veacul moare, descendent, dement. 18  – sfârşitul lumii nu poate fi decât o apocalipsă.

Acest gazel, gnomic în aparenţă, este un pamflet, un strigăt de disperare, un semnal de alarmă. Aste un gazel amar, dar o meditaţie lucidă a realităţilor de azi. Desigur totul apare într-o hiperbolizare augmentativă, cumulativă.

Se remarcă monorima, care induce un cântec în surdină, o monodie, în spiritul general al textului.