TAURUL (BESTIAR) (2)

Taurul alb evocă muntele înzăpezit Nandhi;13

Alef,14 adică taur, în ebraică

E prima litera din alfabet.15

Într-o lume arhaică,

Dharma16

Alungă larma.

Mai e şi Rudra17 din Rig-Veda18, Tunătorul,

A cărui sămânţă bogată fertilizează ogorul;

Simbol al temeliei creaţiei,

Al puterii şi graţiei,

Ţine povara pământului, fără ezitare,

Între coarne sau în spinare;18

E, prin zeul Indra,19 forţa dogoritoare

Şi fertilizatoare;

Prin Mithra20, zeul Mântuitor

Taurul e, al omului, Izbăvitor;

Masculul năvalnic

Este, printre animale, măreţ şi falnic;

E simbolul vântului21

Şi chipul cuvântului;22

Lucian Strochi