GAZELUL DESPRE TIMPUL CARE UNEORI SE ASCUNDE DE NOI

Cred uneori că timpul e un delincvent,1

Că nu există niciun timp drept argument,2

 

Că timpul se ascunde în catedrale,3

Că nimeni n-a lăsat cumva vreun testament.4

 

Cred că e ascuns în pagină de carte,

Degeaba căutăm viitor, trecut, prezent.5

 

Focul vieţii lasă aceeaşi cenuşă, 6

Timpul ne loveşte cu acelaşi trident.7

 

Sau, poate, nu ştim decât aceleaşi începuturi, 8

Şi înălţăm, tăcuţi, acelaşi monument. 9

Lucian Strochi

Gazelul despre timpul care uneori se ascunde de noi  (22)

Cred uneori că timpul e un delincvent,1  – acesta este un gazel dedicat timpului, având ca protagonist timpul. Unele versuri sunt reluări din alte texte, identice sau asemănătoare. Timpul pare acelaşi, dar e de fiecare dată altul. În gazelul apocalipsa din noi apare pentru prima oară ideea timpului delincvent.

Că nu există niciun timp drept argument,2timpul nu poate fi o scuză sau un argument. El este indiferent, obiectiv, egal, imparţial.

Că timpul se ascunde în catedrale,3  -există un timp al credinţei, dar şi al refugiului în catedrale la propriu, în vremuri de restrişte.

Că nimeni n-a lăsat cumva vreun testament.4într-un anume fel, testamentul este ridicol: morţii poruncesc celor vii, se amestecă în treburile lor, le gestionează averile…

Cred că e ascuns în pagină de carte,

Degeaba căutăm viitor, trecut, prezent.5timpul se ascunde într-o carte, indiferent despre ce carte este vorba. Iar o carte va avea pagini citite, pagina curentă, pagini încă necitite. Evident că timpul e o carte, având viitor, trecut şi prezent, momente trăite, momente care se consumă acum şi momente care vor urma.

Focul vieţii lasă aceeaşi cenuşă, 6suntem asemănători după moarte, cenuşa noastră nu poate fi identificată, individualizată, separată.

Timpul ne loveşte cu acelaşi trident.7probabil e vorba de tridentul trecut –  prezent – viitor, care ne poate afecta  puternic.

Sau, poate, nu ştim decât aceleaşi începuturi, 8există şi un Sisif al timpului, cineva care începe mereu, dar nu finalizează un lucru niciodată.

Şi înălţăm, tăcuţi, acelaşi monument. 9ambiguitate: nu ştim dacă prin activitatea noastră înălţăm un monument al timpului, ca semn al trecerii noastre prin lume sau ajungem să respectăm timpul ca o valoare esenţială, supremă.