CUM RETINE UN ELEV DE LA SCOALA DE ARTA CURS SERAL NUMELE PICTORILOR (DISTIHURI) (1)

Visam: câştigasem ieri la loto

O pictură superbă de Giotto.1

 

La Viena aveam un  imbold, o

Să-l văd pe Arcimboldo.2

 

Vino să numărăm, Marcelo

Suliţele lui Uccello.3

 

Nu măsor în uncii, inch-ii

Pânze sublime de da Vinci.4

 

Şi-ntotdeauna zic admirativ un o,

La sixtina lui Michelangelo.5

 

Fără cusur, contur perfect, model

Done madonele lui Rafael.6

 

Mai pun pe la chermeze

Verde vernil de Veronese.7

 

Vă spun că nu-s de toate celea celi

Frumoasele lui Botticelli.8

 

Când voi ajunge într-al nouăzecilea an,

Voi picta ca Tiţian.9

 

Câteodată, noaptea mai petrec,

Alături de Toulouse-Lautrec.10

 

Acum exact seize ans,11

Eram topit după Cezanne.12

 

Cineva îmi dăruise un cal,

Să pot zbura ca Marc Chagall.13

 

Culoarea mi-era aşa ca un drog,

După ce-l cunoscusem pe van Gogh.14

 

Şi, înainte să mă-nsor,

Îmi plăcea enorm Ensor.15

 

Pasiuni mai vechi revin,

Când este vorba de Repin.16

 

Trandafirul fără fir,

E-un tablou de-al lui Vermeer.17

 

Mă înfrăţesc şi cu Scaraoţchi,

Pentru-un  ultim val de Aivazovski.18

 

Îmi uit rufele în coş,

Când mă-nchin smerit la Bosch.19

 

Sincer vă spun: n-am văzut în viaţa mea

Culoare ca la Breugel de catifea.20

 

Mă holbesc21 de vreo doi ani

La un tânăr de Holbein.22

 

Uneori mai simt nevoia

Să privesc vestida23 desnuda24 lui Goya.25

 

Şi eu pictez şi eu creez

Infante26 ca Diego Velasquez.27

 

Am realizat şi un fals

Reuşit, după Frans Hals.28

 

Şi dacă m-ajută anii

Voi face gâturi ca Modigliani.29

 

Şi-mi voi trage apoi un brand,

Mai ceva ca a lui Rembrandt.30

 

Aud, arzând de după gard,

Strigătul lui Munch Edvard.31

 

Şi nu va trece secolul sau era,

Când îl voi întrece pe Rivera.32

 

Plină de viaţă, de muşchi şi de eros,

Peretele pictat de Siquieros.33

 

Semeni tot mai mult, amice Vero,

Cu personajele grase, botoase, ale lui Botero.34

 

Miros divin de mosc, o

Broscoi cu horoscop,  Orosco. 35

 

Urcă trufaşa umilă, înţeleaptă, până la cer,

Melancolia36 lui Albrecht Dürer.37

 

N-am văzut ceva mai uman, mai înalt şi mai cald,

Ca răstignirea lui Grünevald.38

 

Trec stele fără de noroc.

Traiectorii de Pollok.39

 

Nimic mai mondru, mai sobru şi mai diafan,

Ca pătratele lui Mondrian.40

 

Peste vioară trag un arcuş,

Pentru o schiţă de Brâncuşi.41

Lucian Strochi

Cum reţine un elev de la şcoala de artă curs seral numele pictorilor (DISTIHURI) 3

 Visam: câştigasem ieri la loto

O pictură superbă de Giotto.1ideea acestor distihuri mi-a venit remarcând mnemotehnicul lor. Având ca exemplu şi unele versuri de Christian Morgenstern (Cum reţine ştrengărelul lunile anului), am încercat o vizită printr-un muzeu imaginar, care să cuprindă cât mai mulţi artişti celebri şi uneori şi operele lor. Evident, rima s-a „mulat” pe numele lor, dar nu o dată, între rimă (aspect formal) şi conţinut este o legătură intimă.  Se cuvine să amintim câteva lucruri despre fiecare din pictori. Giotto(Giotto di Bondone) (1267-1337), pictor şi arhitect italian. Este considerat părintele picturii italiene, inovatorul şi predecesorul artei moderne. Se desparte de pictura bizantină şi descoperă (şi aplică) perspectiva

La Viena aveam un  imbold, o

Să-l văd pe Arcimboldo.2 – Arcimboldo Giuseppe – pictor italian, (1527-1593),exponent al manierismului, este cunoscut pentru figurile alegorice executate prin combinaţii ingenioase (fructe, legume, flori, peşti, păsări, cărţi etc.). Multe din lucrările sale se găsesc la Kunsthistorisches Muzeum din Viena. De aici şi trimiterea din text.

Vino să numărăm, Marcelo

Suliţele lui Uccello.3 –Paolo Dono di Pratovecchio, zis Uccello (Pasăre – în limba italiană) (1397-1475), pictor italian din perioada renaşterii florentine timpurii. În text, aluzie la tablourile sale numite Bătălia de la San Romano (I, II, III), aflate la Londra, Florenţa  şi Paris. Interesantă este dinamica acestor tablouri obţinute prin poziţiile suliţelor (lăncilor) din toate aceste lucrări.

Nu măsor în uncii, inch-ii

Pânze sublime de da Vinci.4 – Leonardo da Vinci (1452-1519) cel mai important reprezentant al renaşterii italiene. Versurile sunt un omagiu adus acestui mare pictor: calitatea nu depinde de cantitate.

Şi-ntotdeauna zic admirativ un o,

La sixtina lui Michelangelo.5 – Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni (1475-1564) este un geniu universal: sculptor, pictor, arhitect şi poet. Capela sixtină pictată de Michelangelo are aproape 500 de metri pătraţi şi cuprinde între altele următoarele subiecte: Dumnezeu desparte lumina de întuneric, Crearea aştrilor, Dumnezeu desparte apele de pământ, Crearea lui Adam, Crearea Evei, Păcatul originar şi izgonirea din rai, Jertfa adusă lui Dumnezeu de către Noe, Potopul şi beţia lui Noe. Altarul din Capela Sixtină reprezintă Judecata de apoi şi are şi el dimensiuni impresionante (17×13 metri).

Fără cusur, contur perfect, model

Done madonele lui Rafael.6–  Raffaelo Santi (Rafael Sanzio, Rafael) (1483-1520) este unul dintre cei mai importanţi pictori ai Renaşterii italiene. A pictat numeroase Madone (Madona cu sticletele, Madonna dell Impannata, Madonna di Foligno, Madona sixtină, Madonna della Sedia), Sfinte (Cecilia, Ecaterina,) cu o graţie desăvârşită, neîntrecută.

Mai pun pe la chermeze

Verde vernil de Veronese.7 – Paolo Veronese (1528-1588) este un pictor italian din perioada târzie a Renaşterii. Se numea Paolo Caliari sau Cagliari. Porecla de Veronese a primit-o după oraşul în care s-a născut, Verona. A lăsat picturii culoarea numită verde Veronese. Se remarcă faptul că pe lângă evocarea numelui, fiecare pictor e surprins cu ceva caracteristic operei sale. Împreună cu Tiţian şi Tintoretto formează triunghiul de aur al picturii veneţiene din sec olul al XVI-lea.

Vă spun că nu-s de toate celea celi

Frumoasele lui Botticelli.8– Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano Filipepi) (1445-1510) a fost un pictor italian, unul din marii reprezentanţi ai Renaşterii. Botticelli se remarcă prin frumuseţea portretelor feminine, delicate, melancolice, expresive. El fixează prototipul donnei angelicata.