CUM RETINE UN ELEV DE LA SCOALA DE ARTA CURS SERAL NUMELE PICTORILOR (DISTIHURI) (2)

Când voi ajunge într-al nouăzecilea an,

Voi picta ca Tiţian.9 Tiţian, pe numele adevărat Tiziano Vecellio (1488-1576) a trăit într-adevăr mult, dar nu a atins vârsta de nouăzeci de ani. Versurile sunt un elogiu indirect adus pictorului italian care la o vârstă înaintată realiza capodopere. Printre cele mai cunoscute lucrări sunt Înălţarea la cer a Fecioarei, Bachus şi Ariadna, Portretul lui Carol Quintul, Venus la oglindă, Flora,  Salomeea.

Câteodată, noaptea mai petrec,

Alături de Toulouse-Lautrec.10 –Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) este un pictor francez din perioada postimpresionistă. Aproape toată viaţa (îndeosebi nopţile) şi-a petrecut-o la cabaretul Moulin Rouge, unde a pictat dansatoare ajunse celebre datorită lui: La Goulue, Jane Avril, Cha-U-Kao. Este considerat creatorul afişului de artă.

Acum exact seize ans,11

Eram topit după Cezanne.12 – Paul Cezanne (1839-1906) este unul dintre marii pictori francezi, cel care face trecerea de la impresionism la cubism. Este celebru şi pentru câteva tablouri care reprezintă muntele Sainte-Victoire. O întreagă zonă din sudul Franţei se numeşte Pays de Cezanne.

Cineva îmi dăruise un cal,

Să pot zbura ca Marc Chagall.13Pe numele adevărat Moşe Segal, Marc Chagall  este considerat este considerat bielorus, după locul naşterii (Vitebsk), rus, francez şi desigur evreu. Multe din personajele sale levitează, par imponderabile.

Culoarea mi-era aşa ca un drog,

După ce-l cunoscusem pe van Gogh.14 – Vincent Willem van Gogh(1853-1890)  pictor olandez post impresionist, care s-a făcut remarcat prin culorile sale vii şi prin vibraţia emoţională tablourilor.

Şi, înainte să mă-nsor,

Îmi plăcea enorm Ensor.15James Ensor (1860-1949), este un pictor belgian, aparţinând impresionismului, dar şi expresionismului timpuriu.  A făcut parte din gruparea „Les XX”. Aluzie poate şi la faimoasele sale „Biftecuri de Ensor.” Este unul din părinţii fantasticului, opera sa, cu un imaginar debordant, cu schelete şi măşti defilând liber în faţa noastră, pregăteşte suprarealismul.

Pasiuni mai vechi revin,

Când este vorba de Repin.16 Ilia Efimovici Repin (1844-1930), unul dintre cei mai mari artişti ruşi, născut la Ciuguev (Ucraina). Este considerat pictorul realist prin excelenţă. Are capodopere foarte cunoscute precum: Edecarii de pe Volga, Procesiune religioasă în gubernia Kursk, Ivan cel Groaznic şi fiul său, Răspunsul cazacilor zaporojeni către sultanul Mehmed al IV-lea al imperiului otoman. A realizat portretele lui Lev Tolstoi, Aleksander Zirkevici, Dimitri Mendeleev.

Trandafirul fără fir,

E-un tablou de-al lui Vermeer.17-Johannes Vermeer, cunoscut sub numele de Jan Vermeer van Delft (1632-1675) este un pictor olandez, reprezentant al stilului baroc. Este un maestru al luminii filtrate, distilate şi al ferestrelor, dar şi al siluetelor feminine surprinse singure, în momente de lilială melancolie. Printre capodopere: Fată citind o scrisoare la fereastră, Fata cu cercel de perlă, precum şi două alegorii: Alegoria credinţei şi Alegoria picturii.

Mă înfrăţesc şi cu Scaraoţchi,

Pentru-un  ultim val de Aivazovski.18Pe numele său adevărat Hovhannes Aivazian (în rusă Ivan Aivazovski), pictorul este armean, născut şi mort la Feodosia în Crimeea (1817-1900).  Este supranumit Pictorul mării, întrucât jumătate din picturile sale reprezintă Marine. Printre capodopere: O furtună puternică, Naufragiu, Naufragiu pe lună plină, Furtună şi îndeosebi Al nouălea val. Inegalabil în a surprinde transparenţa apei. Tablourile lui sunt foarte căutate, dar greu de găsit, de unde şi aprecierea din vers.

Îmi uit rufele în coş,

Când mă-nchin smerit la Bosch.19 –  Hieronymus Bosch (Jeroen Bosch sau Hieronymus van Aken (1453-1516) este un pictor neerlandez renascentist, care a cultivat fantasticul şi grotescul, condamnând decăderea umană, păcatele omeneşti. Având o lume  în care lucrurile şi fiinţele se întrepătrund, o lume fără vreo logică sau coerenţă, mi s-a părut că imaginea cea mai adevărată a operei sale este cea a rufelor puse într-un coş pentru a fi spălate.

Sincer vă spun: n-am văzut în viaţa mea

Culoare ca la Breugel de catifea.20e vorba de Jan Bruegel cel bătrân sau al Catifelelor (1568-1625) pictor flamand, renumit pentru naturile statice cu flori. A primit supranumele „de catifea” din cauza luciului de velur al culorilor sale, dar şi pentru că purta permanent o haină de catifea. A pictat, împreună cu Rubens, Alegoriile celor cinci simţuri.

Mă holbesc21 de vreo doi ani –evident verbul corect ar fi mă holbez, dar am preferat forma din vers pentru sonoritate şi pentru jocul de sunete holbesc, Holbein.

La un tânăr de Holbein.22Hans Holbein cel Tânăr (1497-1543) este unul dintre cei mai importanţi pictori germani din Renaşterea nordică, alături de Albrecht Dürer şi Lucas Cranach cel Bătrân. Imbatabil desenator, Holbein se impune şi prin compoziţiile bine orchestrate ale tablourilor sale. Printre capodopere: Ambasadorii, Portretul lui Bonifacius Amerbach, Punerea în mormânt, Portretul regelui Henric al VIII-lea al Angliei, Portretul lui Thomas Morus, Portretul lui Erasmus din Rotterdam, Portretul lui Jane Seymour, Portretul Annei de Cleves. Personal consider Portretul lui George Gisze (Portretul unui tânăr)  o capodoperă a picturii universale.

Uneori mai simt nevoia

Să privesc vestida23 – aluzie la tabloul La Maja Vestida (Maja îmbrăcată) de Francisco de Goya.

desnuda24  -aluzie la tabloul La Maja desnuda (Maja dezbrăcată) de acelaşi autor. Ambele tablouri înfăţişează aceeaşi femeie într-o poziţie foarte asemănătoare.

lui Goya.25Francisco Jose de Goya y Lucientes (1746-1828), mare pictor şi gravos spaniol. Printre capodoperele sale se numără şi Capriciile (în număr de 80!), Familia lui Carol al IV-lea, 3 mai 1808-Împuşcarea revoltaţilor madrileni.

Şi eu pictez şi eu creez

Infante26 –aluzie poate  la infanta Maria, căsătorită ulterior cu viitorul împărat Ferdinand al III-lea.

ca Diego Velasquez.27numele complet este Diego Rodriguez se Silva y Velasquez (1599-1669), unul dintre cei mai importanţi pictori spanioli, reprezentant al stilului baroc, un remarcabil portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei. Prin peisajele sale, este condiderat un precursor al impresioniştilor.

Am realizat şi un fals

Reuşit, după Frans Hals.28Frans Hals (1582-1666) pictor olandez, autorul unor excelente portrete. Ca tehnică, îl anticipează pe Rembrandt.

Şi dacă m-ajută anii

Voi face gâturi ca Modigliani.29Amedeo Modigliani (1884-1920), pictor şi sculptor italian, de origine evreiască. Remarcabil prin eleganţa şi rafinamentul operelor. A creat numeroase opere în care personajele au un gât neobişnuit de lung, fie că e vorba de nuduri sau de portrete.

Şi-mi voi trage apoi un brand,

Mai ceva ca a lui Rembrandt.30 –Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), pictor şi gravor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul dintre maeştri picturii universale. Este un maestru al clar-obscurului, ştiind să folosească excelent lumina şi „întunericul”. Printre picturile sale celebre: Lecţia de anatomie a doctorului Tulp, Rondul de noapte, Ospăţul lui Balthazar, Danae, Autoportret cu Saskia, Batşeba, Autoportrete.

Aud, arzând de după gard,

Strigătul lui Munch Edvard.31 Edvard Munch (1863-1944) este cel mai cunoscut pictor norvegian, unul din pionierii artei moderne. Arta sa atinge stranietatea şi dramatismul lui van Gogh. Cea mai cunoscută operă a sa este   Strigătul (Ţipătul), impresionant prin simplitate şi prin forţa liniilor.

Şi nu va trece secolul sau era,

Când îl voi întrece pe Rivera.32  -Diego Rivera (Diego Maria de la Conception Juan Nepomuceno Estanilao de la Rivera y Barrientos Avosta y Rodriguez (1886-1957) pictor mexican, soţul celebrei pictoriţe Frida Kahlo. A fost influenţat de arta aztecă, de frescele Renaşterii şi de Picasso. În vers aluzie la numele sale, un record în materie. A existat şi un pictor Jose de Ribera(1591-1652), pictor şi gravor spaniol din epoca barocului (în spaniolă „b” se citeşte „v”), dar aici e vorba de Diego Rivera, întrucât urmează în text o serie de muralişti mexicani, contemporani cu Diego.

Plină de viaţă, de muşchi şi de eros,

Peretele pictat de Siquieros.33Davis Alfaro Siqueiros (Jose  de Jesus Alfaro Siquieros) (1896-1974), mare artist şi militant mexican. Aparţine muralismului mexican, frescele sale distingându-se prin tehnica „ochiului de peşte”. Printre capodopere: Victimele războiului, Victimele fascismului, Noua democraţie.

Semeni tot mai mult, amice Vero,

Cu personajele grase, botoase, ale lui Botero.34 – Fernando Botero (1932) pictor şi sculptor columbian. Personajele sale, fie că e vorba de pictură sau sculptură, sunt diforme, obeze, aproape sferice, uşor recognoscibile.

Miros divin de mosc, o

Broscoi cu horoscop,  Orosco. 35 – Jose Clemente Orozco (1883-1949) pictor muralist mexican formând – cu Rivera şi Siguieros – o tripletă formidabilă. Tema sa predilectă este omul contra maşinii. Distihul face aluzie tocmai la acest aspect.

Urcă trufaşa umilă, înţeleaptă, până la cer,

Melancolia36 –Melancolia, Melencolia I este cea mai cunoscută şi comentată operă a lui Albrecht Dürer. Totul de la datare (1514) , dimensiuni, compoziţie obiecte, raporturi o transformă într-o operă ezoterică de prim rang, în care îngerul, compasul, balanţa, scara, poliedrul, careul magic etc. încifrează şi incită.

lui Albrecht Dürer.37  – Albrecht Dürer (1471-1528) pictor şi gravor, matematician, teoretician al artei, fizician şi literat este una din personalităţile de seamă ale istoriei artei universale.

Printre capodopere: Autoportret (1498), Autoportret (1500), cavalerul, moartea şi Diavolul, Sfântul Hieronimus,  Adam şi Eva, Adoraţia Sfintei Treimi.

N-am văzut ceva mai uman, mai înalt şi mai cald,

Ca Răstignirea lui Grünewald.38de fapt Grünewald  a realizat o suită  de Răstigniri. Mattias Grunewald (Mathis Gothart Nithart) (1475-1528) a fost un pictor german contemporan cu Dürer, inginer hidraulic, arhitect.

Trec stele fără de noroc.

Traiectorii de Pollock.39-Jackson Pollock (1912-1956) pictor american , reprezentant major al expresionismului abstract. A impus pictura gestuală . Se remarcă traiectele de culoare, care stabilesc relaţii armonice. Culoarea se aşterne prin picurare, prin scurgere (drip pantings).

Nimic mai mondru, mai sobru şi mai diafan,

Ca pătratele lui Mondrian.40 Din nou joc de cuvinte: mondru-Mondrian. Piet Mondrian (Pieter Cornelis Mondriaan (1872-1944) pictor olandez. Practică o pictură realizată din forme rectangulare roşii, galbene, negre, albastre, separate de linii negre: aparţine postimpresionismului şi mişcării De Stijl.

Peste vioară trag un arcuş,

Pentru o schiţă de Brâncuşi.41aluzie la sculpturile lui Brâncuşi care devin muzică pură. Constantin Brâncuşi (1876-1957), sculptor român, considerat novatorul sculpturii moderne.

În Ancadierul numeroase nume din aceste Distihuri sunt scrise greşit în mod voit. Am vrut să atrag şi în acest mod atenţia asupra faptului că arta nu se face după ureche…