DESPRE ALESE TITLURI INSOTITE DE DIVINE TERITORII (MASNAVI)

În multe ţări aş fi monarh,1 ah,

În Persia, de pildă, şahinşah;2

 

În Spania, se înţelege,

Aş fi fost „el rey”, adică rege;3

 

În China, neapărat,

Aş fi fost împărat4.

 

În Ţări Române, cu mult dor,

Ales aş fi drept domnitor.5

 

Şi în Egipt, la unison,

Mă proclamară faraon.6

 

Turcii, parcă mai acum un an,

Mă  aleseră drept sultan.7

 

În Argentina, mai ţin minte,

Mă investiră preşedinte.8

 

Oriunde vrea istoria s-apuce

Mă proclamară conte9, duce.10

 

Germania m-alese iar,

Un democratic cancelar.11

 

În Rusia, cea fără de hotar,

Nu se putea să nu fiu ţar.12

 

În stepele mongole, în slăvitul an,

Huralul13 mă dorise han.14

 

Şi, să mai ştiţi aşa,

Ţiganii mă votară bulibaşa.15

 

Am fost emir16, în arabe ţări,17

Şi zeu18 peste cele patru zări.

 

Pe unde-a fost, popor după popor,

La cerere, le-am fost conducător.

 

În ţările Americii, se înţelege,

Eram trimis ca vicerege.19

 

Am renunţat însă discret

La titluri şi-am rămas poet.20

 

Şi-acuma, liber, pot susţine

Că lumea-ntreagă-mi aparţine.21

Lucian Strochi

Despre alese titluri însoţite de divine teritorii (MASNAVI) 3 

 În multe ţări aş fi monarh,1 ah, –acest masnavi este atât o trecere în revistă a conducătorilor de state, a formelor de guvernământ din diferite ţări, cât şi în final a avantajului de a nu accepta nicio funcţie publică.

În Persia, de pildă, şahinşah;2prin şahinşah se înţelege rege al regilor. Cel mai cunoscut şahinşah av fost Reza Pahlavi.

În Spania, se înţelege,

Aş fi fost „el rey”, adică rege;3Spania este un regat, chiar dacă pentru o foarte scurtă perioadă a fost şi republică.

În China, neapărat,

Aş fi fost împărat4.  – împăratul este cea mai importantă persoană din China.

În Ţări Române, cu mult dor,

Ales aş fi drept domnitor.5  -Ţările Române au fost conduse de domnitori.

Şi în Egipt, la unison,

Mă proclamară faraon.6faraonul este reprezentantul zeilor pe pământ, aproape un semizeu. Este titlul purtat de vechii regi ai Egiptului.

Turcii, parcă mai acum un an,

Mă  aleseră drept sultan.7sultanul a fost  funcţia supremă în Turcia şi în alte câteva ţări. Actualmente, Turcia este o republică.

În Argentina, mai ţin minte,

Mă investiră preşedinte.8Argentina, ca şi majoritatea statelor Americii de Sud, este o republică.

Oriunde vrea istoria s-apuce

Mă proclamară conte9, – contele este conducătorul unui comitat. În unele situaţii a ajuns să conducă şi un regat.

duce.10Ducele este conducătorul trupelor în timpul războaielor (în triburile germanice). Ducele e un titlu nobiliar mai important decât cel da Marchiz, Margraf, Conte, Viconte, Baron, Baronet şi este inferior Infantelui, Prinţului, Arhiducelui, Marelui Duce, Regelui şi Împăratului. Numele provine din latină: dux = conducător. Cele mai multe ducate se găseau în Germania şi Italia.

Germania m-alese iar,

Un democratic cancelar.11cancelarul este în Germania un înalt demnitar, corespunzător Primului ministru.

În Rusia, cea fără de hotar,

Nu se putea să nu fiu ţar.12-Ţar a fost un titlu folosit de monarhii autocraţi ai primului şi al doilea Imperiu Bulgar începând cu anul 913, al  Serbiei pe la mijlocul secolului al XIV şi ai Imperiului Rus din 1547 până la 1917. Ţar înseamnă împărat şi provine din „cezar” (care evident nu a fost nu este echivalent cu împărat).

În stepele mongole, în slăvitul an,

Huralul13 – de fapt Marele Hural popular (apoi Marele Hural de Stat) este parlamentul monocameral al  Republicii populare Mongolia (actualmente Republica Mongolia). Marele Hural este condus de un Preşedinte, al doilea om în stat după Preşedintele Republicii.

mă dorise han.14hanul era de fapt conducătorul tătarilor. A fost preluat de la mongoli. Ginghis Han a fost cel mai renumit han din istorie (de fapt hagan, adică hanul hanilor).

Şi, să mai ştiţi aşa,

Ţiganii mă votară bulibaşa.15 –bulibaşa este conducătorul unei cete de ţigani, unei şatre sau a unui sălaş.

Am fost emir16, – emir este titlul dat descendenţilor lui Mahomed. Este titlul dat unui guvernator, unui şef de stat sau unui principe domnitor  în unele ţări musulmane

în arabe ţări,17corect „ţări musulmane”

Şi zeu18 peste cele patru zări. – zeul este o entitate supranaturală, imaginară, adorată, respectată şi temută de oameni, o proiecţie a dorinţelor muritorilor şi o explicaţie pentru unele fenomene ale naturii

Pe unde-a fost, popor după popor,

La cerere, le-am fost conducător.

În ţările Americii, se înţelege,

Eram trimis ca vicerege.19 –viceregele este o persoană care guvernează o colonie sau o provincie (care depinde de alt stat): locţiitor al regelui într-o provincie îndepărtată  în numele unui rege.

Am renunţat însă discret

La titluri şi-am rămas poet.20 – poetul este un rege al regilor, un împărat al împăraţilor. El nu stăpâneşte doar lumi, ci le şi creează, fiind egalul demiurgului.

Şi-acuma, liber, pot susţine

Că lumea-ntreagă-mi aparţine.21– fiind creatorul unei lumi, poetul este şi stăpânul (proprietarul) ei.