PATRU VERSURI (CATREN)

Prin patru versuri, lumea ai stârnit.1

Pe patru versuri, lumea se-odihneşte.2

În patru versuri, poţi cuprinde-un mit.3

Cu-aceste patru versuri, universul creşte.4

Lucian Strochi

 

PATRU VERSURI (CATREN) 1  

 Prin patru versuri, lumea ai stârnit.1 – Catrenul (quatrain în franceză) seamănă mult cu rubaiatul, fiind adesea confundat cu acesta. Diferenţa o constituia în primul rând diferenţa de viziune: mai senină, glumeaţă, ironică în catren, mai gravă, filosofică în rubaiat. Temele şi motivele din catren sunt mult mai numeroase decât cele din rubaiat. Catrenul se poate înrudi cu epigrama, epitaful, epitalamul, dar toate aceste specii s-au specializat în timp şi şi-au câştigat astfel independenţa. Tot catrenul poate fi strofa pentru sonetul italian sau englez şi pentru alte specii. Acest prim catren este un omagiu adus speciei, cifrei patru (care este cifra perfecţiunii). Sunt suficiente patru versuri pentru a stârni, a construi, a contura, a impune o lume.

Pe patru versuri, lumea se-odihneşte.2aluzie la faptul că în mod tradiţional avem patru stâlpi, patru picioare (ale scaunului), ale patrupedelor, patru fiind cifra echilibrului, a pătratului, a rombului perfect. Aluzie poate şi la cele patru evanghelii canonice.  

În patru versuri, poţi cuprinde-un mit.3se reia ideea din primul vers, uşor hiperbolizată. Tot patru cuprinde formula: în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Tot patru sunt braţele crucii.

Cu-aceste patru versuri, universul creşte.4 prin faptul că fiecare catren este o lecţie de cunoaştere, universul creşte. Rima în catren este de obicei încrucişată.